Grant IDUB dla doktoranta Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Miło nam poinformować, że uczestnik szkoły doktorskiej nauk społecznych, pracownik naszego Wydziału, mgr Adrian Gawęda, otrzymał grant w ramach konkursu IDUB UŁ „Doktoranckie Granty Badawcze” edycja 2022 na realizację projektu: „Ocena ESG kraju jako determinanta zróżnicowania zależności między ratingiem ESG spółki publicznej a jej wyceną rynkową”.

Dotoranckie Granty Badawcze w ramach konkursu IDUB przeznaczone na badania dla słuchaczy studiów III stopnia i uczestników szkół doktorskich UŁ, którzy planują realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.

Badania realizowane w ramach projektu „Ocena ESG kraju jako determinanta zróżnicowania zależności między ratingiem ESG spółki publicznej a jej wyceną rynkową” wpisują się w tematykę rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Gawędy, która przygotowywana jest pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Janickiej, prof. UŁ, w Katedrze Finansów i Inwestycji Międzynarodowych. Promotorem pomocniczym jest dr hab. Artur Sajnóg, prof. UŁ.

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB