Betonowa spuścizna socmodernizmu: Jaką ma ona wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń w Europie Środkowo-Wschodniej?

Pomnik w Bułgarii
fot. Tijs van Leur / Unsplash

Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się właśnie monografia pt. "The Ambiguous Legacy of Socialist Modernist Architecture in Central and Eastern Europe", której autorami są dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ oraz dr Błażej Ciarkowski.

W monografii autorzy łączą perspektywy ekonomii, architektury i studiów miejskich, aby przyjrzeć się architekturze socmodernizmu jako dziedzictwu kulturowemu. W szczególności analizują jej istniejącą i potencjalną wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń. Percepcja wartości architektury tego rodzaju pozostaje bowiem niejednoznaczna ze względu na kontekst historyczny, w którym powstała. Z jednej strony opinii publicznej kojarzy się ona często ze spuścizną po niechcianym okresie realnego socjalizmu. Z drugiej zaś strony pozostaje ona również zapisem modernizacji i awansu znacznej części społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Autorzy prezentują w monografii studia przypadku z Polski, Bułgarii, Macedonii Północnej, Litwy i Słowenii. Sprawdzają, w jakim stopniu betonowa spuścizna socmodernimu jest osadzona w lokalnym środowisku społeczno-gospodarczym i czy staje się w nich podstawą do tworzenia nowych wartości. Na łamach książki przekonują, że wyzwaniem pozostaje zmiana sposobu myślenia o dziedzictwie tego rodzaju: zamiast widzieć w nim pojedyczne zabytki konieczne staje się postrzeganie ich jako elementów kapitału terytorialnego o własnych charakterach i tożsamościach.

Szczegóły książki prezentuje strona wydawnictwa Routledge.


Materiał źródłowy: dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ & dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Redakcja: dr Jakub Zasina

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB