Wtorek, 21 sierpnia 2018, tydzień parzysty (34)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego dla wszystkich grup odbędzie się w dniu 13 września (czwartek) 2018 r. o godz. 8.30-11.30 w auli  T1.

Opublikowane: 18-07-2018

Dr Marcin Gońda przekłada konsultacje wyjątkowo z 4.07 na 6.07.2018 w godz. 9.00-11.00

Opublikowane: 03-07-2018

W okresie przerwy wakacyjnej dyżury Dziekana, Prodziekanów oraz Pełnomocników Dziekana nie będą się odbywały. Zapraszamy w sesji poprawkowej.

Opublikowane: 27-06-2018

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu Socjologia problemów społecznych dla kierunku Socjologia, 1st.stac., rok II w godz. 13:00-14:00, 2018-07-02, Sala D206

Opublikowane: 27-06-2018

II Międzynarodowa konferencja naukowa "Środowisko przyrodnicze a rozwój"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-26 września 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się II Międzynarodowa konferencja naukowa "Środowisko przyrodnicze a rozwój", organizowana przez Katerdę Ekonomii Rozwoju oraz The Baltic University Programme. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do naukowców z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, a także prawa, nauk przyrodniczych i technicznych. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie

Opublikowane: 21-08-2018

26 światowa Konferencja INFORUM na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. na naszym Wydziale odbędzie się 26 Światowa Konferencja INFORUM. Jest to spotkanie ekonomistów zajmujących się sporządzaniem analiz makroekonomicznych na szczeblu gałęziowym, wykorzystujących modele symulacyjne łączące metody ekonometryczne z technikami input-output.

Zapraszamy pracowników i studentów Wydziału do wysłuchania wystąpień konferencyjnych. Jest to okazja do zapoznania się z problemami i zjawiskami ekonomicznymi, które są obecnie przedmiotem zainteresowania zespołów analitycznych INFORUM, funkcjonujących w wiodących gospodarkach świata. Część prezentacji poświęcona będzie ponadto metodom modelowania ekonomicznego.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie inforum2018.uni.lodz.pl

Więcej informacji o grupie INFORUM znajduje się pod adresem inforum.umd.edu

Opublikowane: 20-08-2018

Granty "Bon na innowacje"

Ogłoszone zostały konkursy na granty na prohekty badawcze B R i na usługi badawcze realizowane wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców na zlecenie przedsiębiorstwa tzw. „Bon na innowacje”. Granty te przyznawane są przedsiębiorstwom, które taką pracę badawczo-rozwojową decydują się zlecić naukowcom. Firma otrzymuje dotację w wysokości do 85% kosztów zlecenia badań uczelni. Z kolei uczelnia realizująca usługę badawczą na zlecenie przedsiębiorcy otrzymuje dotację pokrywającą 100% kosztów badań.

Opublikowane: 26-06-2018

IX Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 lipca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Anny Weszczak nt. Ekonomiczne i społeczne determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Analizy regionalne.- promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki, recenzenci:dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 26-06-2018
20-12-2017|Hall of Fame

Konkurs „Ekologiczny magister”

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza V edycję Konkursu „Ekologiczny magister”

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska. Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
 
- REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU
- KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kliknij "więcej" -> po więcej szczegółów

Opublikowane: 14-08-2018

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

MSZ pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie na najlepsza pracę magisterską z zakresu niżej wymienionej problematyki:

Kliknij "więcej" -> aby rozwinąć

Opublikowane: 06-08-2018

Zostań dyplomatą!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło kolejną edycję naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019A, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji. Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Opublikowane: 19-07-2018

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS z zakresu etyki biznesu, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 10 tys. zł.
Konkurs kierowany jest dla  studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2015 roku.

Opublikowane: 06-07-2018

ESU. Międzynarodowa konferencja i doktorancka szkoła letnia na Wydziale

W dniach 10-14 września 2018 r. odbędzie się na Wydziale międzynarodowa doktorancka szkoła letnia połączona z konferencją naukową ESU, organizowana w ramach European University Network on Entrepreneurship. Tematyka wydarzenia poświęcona jest przedsiębiorczości, zarządzaniu małą firmą oraz edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Spodziewamy się uczestników z ponad 15 krajów świata, w tym wielu znakomitych naukowców i dydaktyków. Program wydarzenia. Lista keynote speakerów.
Wykłady i warsztaty odbywające się rano (w godzinach do przerwy na obiad) są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych pracowników Wydziału. Prosimy jedynie o zgłoszenie mailowo chęci udziału (esu@uni.lodz.pl). Zajęcia popołudniowe zarezerwowane są wyłącznie dla doktorantów i zarejestrowanych uczestników konferencji.  W przypadku chęci uczestnictwa w programie socjalnym konferencji (obiady, kolacje, wycieczki), prosimy o kontakt z organizatorką wydarzenia: dr hab. Agnieszką Kurczewską, prof. UŁ.

Opublikowane: 13-08-2018

Piknik rodzinny NBP

W imieniu Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Łodzi serdecznie zapraszamy na piknik rodzinny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczytości obchodowe będą odbywały się 15 sierpnia 2018 r. w Parku Źródliska (al. Marszałka J. Piłsudskiego 61) od godz. 16:00. Partnerami wydarzenia są m.in. lokalne służby mundurowe, Poczta Polska oraz łódzkie muzea. Na uczestników czeka wiele atrakcji w postaci pokazów sprawności lub sprzętu militarnego. Więcej informacji można odnaleźć na stronie

Opublikowane: 09-08-2018

Studia doktoranckie na EkSocu

Do 7 wrześnie trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia doktoranckie na ekonomii i na socjologii. Wraz z nowym rokiem akademickim proponujemy nowy program, dodatkowe zajęcia do wyboru prowadzone m.in. w formie konwersatorium, co sprzyja dyskusji i wymianie poglądów, wykłady do wyboru po angielsku oraz udział w projektach badawczych prowadzonych odpowiednio w Instytucie Ekonomii i Socjologii.
Informacje o opiekunach naukowych, wymaganych dokumentach oraz procedurze rekrutacyjnej znajdują się na stronach: ekonomia i socjologia. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do konsultowania się z pracownikami Instytutów oraz z Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Ekonomii - drem hab. Maciejem Kozłowskim, prof. UŁ oraz Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Socjologii - drem hab. Tomaszem Ferencem, prof. UŁ.

Opublikowane: 26-06-2018

Zabierz EkSoc na wakacje

pin.jpg

Lato w pełni, więc zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do udziału w nowym konkursie "Zabierz EkSoc na wakacje". Plan jest prosty: 

  1. Odbierz pin. Piny można odbierać w Centrum Rozwoju Wydziału (pokój C18) lub Centrum Nauki i Spraw Pracownika (pokój D103).
  2. Zrób zdjęcie z przypiętym w widocznym miejscu pinem.
  3. Wygraj nagrodę. Wśród osób biorących udział w konkursie zostaną rozlosowane vouchery do kina. 

Więcej informacji w załączniku


Opublikowane: 22-06-2018
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź