Czwartek, 29 czerwca 2017, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Dyżury Kolegium Dziekańskiego w przerwie przeznaczonej na wakacje letnie

Dyżury Kolegium Dziekańskiego w przerwie przeznaczonej na wakacje letnie nie będą się odbywały. Wznowione zostaną  11 września 2017 roku podczas trwania sesji poprawkowej.

Opublikowane: 29-06-2017

Prof. Elżbieta Michałowska w dn. 26-30.06.2017 będzie nieobecna z powodu urlopu

Opublikowane: 27-06-2017

Dr Agnieszka Michalska-Żyła w dn. 26.06-15.09.2017 będzie nieobecna z powodu urlopu

Opublikowane: 27-06-2017

Dyżur Prodziekana, dr hab. Mariusza Sokołowicza w dniu 30 czerwca (piątek) został odwołany.

Opublikowane: 27-06-2017

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych 15 czerwca br. konkursów Narodowego Centrum Nauki: SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA, które poprowadzi  dr Szymon Walczak koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

 Spotkanie odbędzie się  w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali Senatu w Rektoracie, ul. Narutowicza 68.

 Nowością w ogłoszonych aktualnie konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów starających się o finansowanie badań.

 Spotkanie dotyczyć będzie:

 – zasad przygotowania wniosków w w/w konkursach, w tym projektowania kosztorysu,

– zmian w konkursach,

– kryteriów i procedury oceny wniosków,

– rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu.

 Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu informacyjnym poprzez wysłanie e-maila na adres: iwona.kaleta@uni.lodz.pl

W przypadku pytań proszę się kontaktować z Zespołem projektów, pok. D315

Opublikowane: 28-06-2017

Nowe konkursy MNiSW dla nauk humanistycznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w ramach modułu NPRH „Uniwersalia” dwa konkursy dla nauk humanistycznych: 

Jesienią planowane jest uruchomienie kolejnych konkursów w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” w następujących tematach:

  1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym.
  2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku.
  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz do aplikowania w w/w konkursach. Osoby zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (D315) lub do Centrum Nauki w Rektoracie UŁ: Danuta Klimaszewska telefon: 635-41-65, e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl Ewa Łasica – Podsiedlik telefon: 635-41-59, e-mail:ewa.lasica@uni.lodz.pl

 

Opublikowane: 28-06-2017

Ogłoszenia konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Chętnych do składania wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (D315)


Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-14-ogloszenie-konkursow

 

Opublikowane: 19-06-2017

Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (D315).

konkursy _WES_czerwiec 2017

Opublikowane: 19-06-2017

VII edycja konkursu Młody Ekonomista

Zapraszamy studentów, którzy nie ukończyli 26 lat, do uczestnictwa w konkursie Młody Ekonomista. W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkstwa w UE dla polskiej gospodarki”. Etap przesyłania prac konkursowych rozpocznie się 1 września i potrwa do 22 października. Gala finałowa konkursu odbędzie się w połowie grudnia br. Regulamin konkursu oraz pozostałe informacje dostepne są na stronie internetowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich www.tep.org.pl.

Opublikowane: 26-06-2017

Sesja egzaminacyjna

Przypominamy o obowiązujących terminach letniej sesji egzaminacyjnej:
od 12 czerwca do 30 czerwca 2017 r.- letnia sesja egzaminacyjna
od 11 września do 24 września 2017 r. – letnia sesja poprawkowa

Opublikowane: 21-06-2017

Szkoła Giełdowa - 24-25 czerwca, Wydział Zarządzania UŁ

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursów „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych” - adresowanego przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są do zarejestrowania się na stronie http://szkola.gieldowa.uni.lodz.pl/

Opublikowane: 14-06-2017

Poczta UŁ dla studentów

Studencie, aktywuj sobie konto studenckie Active Directory. Każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma adres uniwersytecki w domenie unilodz.eu, co ułatwi Wam kontakt mailowy z kolegami z uczelni oraz wykładowcami i pracownikami. Konto gwarantuje również łatwy dostęp do helpdesku UŁ oraz jeden login i hasło do wszystkich usług: poczty, USOSWEB oraz WiFi w systemie Eduroam, który pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.
Aktywuj swoje konto przez stronę usosweb lub klikając tu.

Opublikowane: 14-06-2017

Dyżury Kolegium Dziekańskiego w przerwie przeznaczonej na wakacje letnie

Dyżury Kolegium Dziekańskiego w przerwie przeznaczonej na wakacje letnie nie będą się odbywały. Wznowione zostaną  11 września 2017 roku podczas trwania sesji poprawkowej.

Opublikowane: 29-06-2017

Rusza kierunek międzyuczelniany – Rewitalizacja miast

ee.jpg

W dniu 22 maja podpisana została umowa pomiędzy dwiema największymi łódzkimi uczelniami: Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim, o wspólnym prowadzeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Rewitalizacja miast. To interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, obejmujące takie obszary wiedzy jak: architektura, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika, geografia. Studia prowadzą wspólnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz Wydziały UŁ: Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Zarządzania i Nauk o Wychowaniu. Relacja w TV Toya.

Opublikowane: 26-06-2017

EkSoc oceniony wysoko w rankingu Perspektyw 2017

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych prowadzonym przez portal edukacyjny Perspektywy kierunki oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny zostały ocenione wysoko. Socjologia zajęła 5-te miejsce w rankingu (awans o 3 pozycje w stosunku do roku poprzedniego), ekonomia miejsce 10-te (brak zmiany) a gospodarka przestrzenna zajęła 6-tą pozycję (kierunek oceniany po raz pierwszy).
Warto również zauważyć, że Uniwersytet Łódzki zajął w kategorii „Uniwersytety” 6-te miejsce w kraju.
Z całym rankingiem można zapoznać się na stronie Perspektyw.

Opublikowane: 12-06-2017

Baza Ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki rozpoczął pracę nad stworzeniem platformy PRowej, obejmującej listę pracowników naukowych – ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z ich danymi kontaktowymi, informacjami dotyczącymi badań i osiągnięć naukowych oraz podejmowanych inicjatyw.

Osoby zainteresowane włączeniem do bazy ekspertów proszone są o wypełnienie zgody na upublicznienie wizerunku oraz formularza. Zgłoszenia zawierające oba wskazane powyżej dokumenty należy przesyłać w terminie do 10 lipca 2017r. na adres Centrum Promocji UŁ promocja@uni.lodz.pl.

Opublikowane: 08-06-2017
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź