Niedziela, 26 lutego 2017, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

W pierwszym tygodniu semestru letniego konsultacje prof. K. Kaźmierskiej zostają odwołane. Najbliższy dyżur prof. K. Kaźmierskiej odbędzie się 27.02.2017r. (poniedziałek) w godz. 8.30-10.00

Opublikowane: 15-02-2017

Terminy konsultacji dr Iwony Kukulak-Dolata w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje dr Iwony Kukulak-Dolaty w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą w czwartki w godz. 11:30-13:00, pok. B305

Opublikowane: 15-02-2017

Terminy konsultacji dr Mariusza Nyk w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje dr Mariusza Nyka  w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:15-14:50 w pok. B303

Opublikowane: 15-02-2017

Terminy konsultacji Prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje Prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą we wtorki w godz. 12:00-14:00, pok. B 301

Opublikowane: 15-02-2017

Posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej

Uprzejmie informuję, że dniu 06 marca 2017 roku (poniedziałek) w sali T-401, odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej:

- godz. 11.00 - mgr Emilia Garncarek  praca pt.: „Społeczne uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności” promotor  – dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ

recenzenci - dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, UŁ; dr hab. Krzysztof Arcimowicz, Unw. w Białymstoku.

Maria Stańczyk

Wydziałowa Komisja II

Ds. Przewodów Doktorskich

Opublikowane: 24-02-2017

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji: www.knf.gov.pl

Opublikowane: 21-02-2017

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Institutu francuskiego w Polsce.

Opublikowane: 15-02-2017

Ministerstwo Nauki oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie o Slavic Award na wykłady w amerykańskich uniwersytetach

Startuje kolejna edycja konkursu Fulbright Slavic Award, przeznaczonego dla wykładowców ze stopniem minimum doktora zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium, trwające od 4 do 9 miesięcy, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Opublikowane: 15-02-2017

Chcesz pracować w międzynarodowym środowisku?

help-desk-cz-fr.jpg

Grupa kapitałowa Progres - ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego, zajmująca drugie miejsce na polskim rynku Agencji Pracy wg rankingu Book of Lists, ogłasza nabór na stanowiska help desk z językiem czeskim oraz help desk z językiem francuskim.

Opublikowane: 08-02-2017

Nie stój - inwestuj!

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz proponowanym po raz pierwszy kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”. Nowy kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Programy w/w kursów realizowane są przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu podpisany przez Prezes GPW i UŁ.  Rejestracja i szczegółowe informacje

Opublikowane: 08-02-2017

XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XVIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk technicznych, nauk o zdrowiu i medycznych, sztuki.
Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem i recenzją zgłoszonej do konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 11 kwietnia 2017 r. w Centrum Obsługi Studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (pokój D5). Regulamin konkursu

Opublikowane: 08-02-2017

Jednorazowe Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

Została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych Stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego. Jednorazowe stypendium naukowe może być przyznane studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Wnioski prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, pokój D5, do dnia 17 lutego 2017 r. Sprawdź regulamin.

Opublikowane: 08-02-2017
23-01-2017|Napisz do Deala!

Oferta wyjazdu do Kazachstanu dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zainteresowani 10-miesięcznym wyjazdem do Kazachstanu i pracą na uczelni na wysokich stanowiskach administracyjnych (rektor, dziekan, prodziekan) są proszone o kontakt z prodziekan ds. rozwoju dr hab. Agnieszką Kurczewską, prof. UŁ do 27.02.2017. Strona kazachska zapewnia wysokie wynagrodzenie  i dogodne warunki pracy. 

Opublikowane: 24-02-2017

Spotkanie w sprawie oferty dydaktycznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

W imieniu Pana Prodziekana prof. Michała Przybylińskiego zapraszamy na spotkanie dotyczące oferty dydaktycznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, które rozpocznie się w środę 8 marca o godz. 11:30 w sali T-301.

Opublikowane: 24-02-2017

Zmiany zasad organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w zasadach organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Zmiany dotyczą terminów składania prac dyplomowych w Centrum Obsługi Studenta oraz warunków ich przedłużania.

Jednocześnie  przypominamy, że ostatni dzień letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2016/2017, tj. 24 września 2017r., stanowi ostateczny termin przyjęcia pracy do obrony i wpisania zaliczenia z seminarium. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej.

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego

Opublikowane: 22-02-2017

Akademia Praktyka Logistyka

Zakład Logistyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Studenckie Koło Logistyki i Innowacji LOGIN zapraszają na cykl wykładów w ramach „Akademii Praktyka Logistyka”. Tematyka spotkań jest dość szeroka, dlatego też każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Spotkania zorganizowane są głównie z myślą o studentach, którzy dzięki przekazanym informacjom, nabędą praktyczną wiedzę z zakresu logistyki i zagadnień z nią związanych.

Opublikowane: 22-02-2017
09-01-2017|WOŚP na Eksocu
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź