Niedziela, 30 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

W dniu 26.04.2017r. konsultacje dr Eweliny Wejbert-Wąsiewicz zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Opublikowane: 25-04-2017

Prof. Ewa Rokicka odwołuje konsultacje w dn. 26.04.2017 z powodu wyjazdu służbowego

Opublikowane: 25-04-2017

Dr Marta Petelewicz odwołuje konsultacje 26.04.2017 w związku z wyjazdem służbowym

Opublikowane: 24-04-2017

Dr Tomasz Drabowicz odwołuje konsultacje 26.04.2017 z powodu wyjazdu służbowego

Opublikowane: 24-04-2017

Spotkanie informacyjne na temat programów Interreg

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach programu Interreg Europa oraz zaplanowanymi na jesień konkursami w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują 9 maja 2017 spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Chęcinach k/o Kielc. Ww. programy umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Programu dla Europy Środkowej.

Opublikowane: 21-04-2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.”

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów organizuje w dniu 18 maja 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.” Konferencja umożliwi spotkanie i wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach. Celem konferencji, oprócz wymiany opinii i prezentacji wyników badań poświęconych tej tematyce, jest także dyskusja o kontrowersjach wokół niskiej w naszym społeczeństwie świadomości finansowo-prawnej konsumenta korzystającego z usług instytucji finansowych. Szczegóły konferencji znajdują się na stronie.

 

Opublikowane: 21-04-2017

Obrona pracy doktorskiej mgra Milana Popovića pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”

W imieniu Pani dr hab. Beaty Guziejewskiej, prof. nadzw. UŁ - Przewodniczącej V Wydziałowej Komisji ds. przewodów  doktorskich w zakresie finansów - uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00, w sali T401 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Milana Popovića  pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”

Promotor  –  prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

  • dr hab. Ewa Ziemba, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. nadzw.  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Opublikowane: 11-04-2017

XI Konferencja Naukowa – MASEP 2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.: „Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych”. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności: innowacyjność, ubezpieczenia, starzenie się społeczeństw, rynek pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. - 1.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi i będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Bieżąca konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym  funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną i jakością życia ludności. Więcej informacji na www.masep.uni.lodz.pl

Opublikowane: 11-04-2017

Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych” - adresowany przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

Opublikowane: 27-04-2017

Szkolenie "Rola HR Manadżera w tworzeniu organizacji"

Koło naukowe HRM serdecznie zaprasza na szkolenie na temat "Rola HR Manadżera w tworzeniu organizacji", które odbędzie się przy współpracy ze znaną marką Procter&Gamble. Specjalnie dla Was szkolenie poprowadzi Mecislavs Maculevics, P&G HR Manadżer w regionie łódzkim. Termin i miejsce: 28 kwietnia, godzina 13:15-16:00, sala F119, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Zapisy poprzez formularz.

Opublikowane: 25-04-2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje”.

Studenckie Koło Naukowe SKN Ekobiznes zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się 2 czerwca 2017 o godz. 9.00 w sali T401. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju jest inicjatywą studentów i doktoratów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju. Tematyka konferencji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji

Opublikowane: 25-04-2017

Rekrutacja do Danfoss

Międzynarodowa Firma "Danfoss" oferuje PŁATNE praktyki i staże w Oddziale w Polsce. Zapewnione zakwaterowanie, wynagrodzenie i zdobycie unikatowego doświadczenia. Dla chętnych możliwość podjęcia pracy w międzynarodowym otoczeniu w Polsce i za granicą. Więcej szczegółów poniżej w ofercie. Spróbuj, aplikuj...
Chcesz wiedzieć więcej na ten temat pisz do iwonabujnowicz@uni.lodz.pl lub bezpośrednio do osób wskazanych w ogłoszeniach. Zobacz więcej w załączonej ofercie lub poniższym linku:

Opublikowane: 13-04-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Intranet na EkSocu

intranet.jpg

W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ informujemy, iż zakończyły się prace nad Intranetem – siecią komputerową przeznaczoną dla pracowników Wydziału. Zapraszamy pracowników do logowania się na stronie eksoc.uni.lodz.pl/intranet i korzystania z systemu.  

Opublikowane: 15-03-2017

Prace dyplomowe w Archiwum Prac Dyplomowych

Informujemy, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 68 Rektora UŁ w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”, wprowadzony został system APD (Archiwum Prac Dyplomowych), powiązany z USOS i USOSweb, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych. Każdy student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest wprowadzić pracę dyplomową do systemu APD. Po zamieszczeniu opinii i recenzji, student powinien wydrukować pracę z systemu APD, dostarczyć ją promotorowi w celu zatwierdzenia, a następnie zatwierdzoną pracę złożyć w Centrum Obsługi Studenta. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej. Zaloguj się do APD

Opublikowane: 14-03-2017

Łódzka Woda Najlepsza na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

1_2.jpg

Od początku marca studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość picia wody z dystrybutorów zasilanych z sieci wodociągowej. Z korytarzy budynku wydziału zniknęły plastikowe butle z wodą.

Opublikowane: 10-03-2017
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź