Niedziela, 19 lutego 2017, tydzień nieparzysty (07)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

W pierwszym tygodniu semestru letniego konsultacje prof. K. Kaźmierskiej zostają odwołane. Najbliższy dyżur prof. K. Kaźmierskiej odbędzie się 27.02.2017r. (poniedziałek) w godz. 8.30-10.00

Opublikowane: 15-02-2017

Terminy konsultacji dr Iwony Kukulak-Dolata w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje dr Iwony Kukulak-Dolaty w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą w czwartki w godz. 11:30-13:00, pok. B305

Opublikowane: 15-02-2017

Terminy konsultacji dr Mariusza Nyk w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje dr Mariusza Nyka  w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą w poniedziałki w godz. 13:15-14:50 w pok. B303

Opublikowane: 15-02-2017

Terminy konsultacji Prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje Prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będą we wtorki w godz. 12:00-14:00, pok. B 301

Opublikowane: 15-02-2017

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Institutu francuskiego w Polsce.

Opublikowane: 15-02-2017

Ministerstwo Nauki oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie o Slavic Award na wykłady w amerykańskich uniwersytetach

Startuje kolejna edycja konkursu Fulbright Slavic Award, przeznaczonego dla wykładowców ze stopniem minimum doktora zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium, trwające od 4 do 9 miesięcy, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Opublikowane: 15-02-2017

Dołącz do projektu Marie Skłodkowskiej – Curie (Horizon2020): The political framework for rural development and social entrepreneurship

Jest to projekt dedykowany początkującym naukowcom, którzy mają szanse dołączyć do międzynarodowego zespołu badawczego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.03.2017

Więcej informacji: Early-Stage Researcher position

Opublikowane: 10-02-2017

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o  przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517). Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 09-02-2017

Chcesz pracować w międzynarodowym środowisku?

help-desk-cz-fr.jpg

Grupa kapitałowa Progres - ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego, zajmująca drugie miejsce na polskim rynku Agencji Pracy wg rankingu Book of Lists, ogłasza nabór na stanowiska help desk z językiem czeskim oraz help desk z językiem francuskim.

Opublikowane: 08-02-2017

Nie stój - inwestuj!

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz proponowanym po raz pierwszy kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”. Nowy kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Programy w/w kursów realizowane są przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu podpisany przez Prezes GPW i UŁ.  Rejestracja i szczegółowe informacje

Opublikowane: 08-02-2017

XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XVIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk technicznych, nauk o zdrowiu i medycznych, sztuki.
Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem i recenzją zgłoszonej do konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 11 kwietnia 2017 r. w Centrum Obsługi Studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (pokój D5). Regulamin konkursu

Opublikowane: 08-02-2017

Jednorazowe Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

Została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych Stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego. Jednorazowe stypendium naukowe może być przyznane studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Wnioski prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, pokój D5, do dnia 17 lutego 2017 r. Sprawdź regulamin.

Opublikowane: 08-02-2017
23-01-2017|Napisz do Deala!

Prodziekan ds. rozwoju dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ - Associate Editor w Journal of Small Business Management

jsbm-aecertificate_akurczewska.jpg

Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ została wybrana do pełnienia funkcji Associate Editora w czasopiśmie naukowym Journal of Small Business Management (JSBM). Journal of Small Business Management to czasopismo naukowe zajmujące się tematyką przedsiębiorczości oraz problematyką małych i średnich przedsiębiorstw. W wykazie MNiSW czasopismo znajduje się na liście A (30 pkt), a jego 5-letni impact factor wynosi 2,868.

 

Opublikowane: 30-01-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 23-01-2017

Toastmasters Organization at the Faculty of Economics and Sociology

4_clubmeetings.jpg

There is a new opportunity for education and self-development at the Faculty of Economics and Sociology! Join Speakers of Łódź, an English language public speaking and leadership club that is part of a worldwide Toastmasters Organization. Both native and non-native English speakers have opportunity to practice their speaking, listening and leadership skills in the Club.

Opublikowane: 17-01-2017

Wypełnij ankietę oceniającą Eksoc

usos-tu-studiuje_1.jpg

Wypełnij ankietę oceniającą infrastrukturę Wydziału oraz jakość kształcenia. Ankiety są anonimowe i przyczynią się do usprawnienia procesu dydaktycznego na Wydziale. Wystarczy zalogować się na swojego Usosweba i w zakładce "Dla studentów" odpowiedzieć na kilka pytań.  Wypełniając ankietę masz szanse zdobyć gadżet wydziałowy.

Opublikowane: 17-01-2017
09-01-2017|WOŚP na Eksocu
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź