Środa, 26 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

W dniu 26.04.2017r. konsultacje dr Eweliny Wejbert-Wąsiewicz zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Opublikowane: 25-04-2017

Prof. Ewa Rokicka odwołuje konsultacje w dn. 26.04.2017 z powodu wyjazdu służbowego

Opublikowane: 25-04-2017

Dr Marta Petelewicz odwołuje konsultacje 26.04.2017 w związku z wyjazdem służbowym

Opublikowane: 24-04-2017

Dr Tomasz Drabowicz odwołuje konsultacje 26.04.2017 z powodu wyjazdu służbowego

Opublikowane: 24-04-2017

Spotkanie informacyjne na temat programów Interreg

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach programu Interreg Europa oraz zaplanowanymi na jesień konkursami w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują 9 maja 2017 spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Chęcinach k/o Kielc. Ww. programy umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Programu dla Europy Środkowej.

Opublikowane: 21-04-2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.”

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów organizuje w dniu 18 maja 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.” Konferencja umożliwi spotkanie i wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach. Celem konferencji, oprócz wymiany opinii i prezentacji wyników badań poświęconych tej tematyce, jest także dyskusja o kontrowersjach wokół niskiej w naszym społeczeństwie świadomości finansowo-prawnej konsumenta korzystającego z usług instytucji finansowych. Szczegóły konferencji znajdują się na stronie.

 

Opublikowane: 21-04-2017

Obrona pracy doktorskiej mgra Milana Popovića pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”

W imieniu Pani dr hab. Beaty Guziejewskiej, prof. nadzw. UŁ - Przewodniczącej V Wydziałowej Komisji ds. przewodów  doktorskich w zakresie finansów - uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00, w sali T401 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Milana Popovića  pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”

Promotor  –  prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

  • dr hab. Ewa Ziemba, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. nadzw.  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Opublikowane: 11-04-2017

XI Konferencja Naukowa – MASEP 2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.: „Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych”. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności: innowacyjność, ubezpieczenia, starzenie się społeczeństw, rynek pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. - 1.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi i będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Bieżąca konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym  funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną i jakością życia ludności. Więcej informacji na www.masep.uni.lodz.pl

Opublikowane: 11-04-2017

Szkolenie "Rola HR Manadżera w tworzeniu organizacji"

Koło naukowe HRM serdecznie zaprasza na szkolenie na temat "Rola HR Manadżera w tworzeniu organizacji", które odbędzie się przy współpracy ze znaną marką Procter&Gamble. Specjalnie dla Was szkolenie poprowadzi Mecislavs Maculevics, P&G HR Manadżer w regionie łódzkim. Termin i miejsce: 28 kwietnia, godzina 13:15-16:00, sala F119, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Zapisy poprzez formularz.

Opublikowane: 25-04-2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje”.

Studenckie Koło Naukowe SKN Ekobiznes zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się 2 czerwca 2017 o godz. 9.00 w sali T401. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju jest inicjatywą studentów i doktoratów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju. Tematyka konferencji wpisuje się w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji

Opublikowane: 25-04-2017

Rekrutacja do Danfoss

Międzynarodowa Firma "Danfoss" oferuje PŁATNE praktyki i staże w Oddziale w Polsce. Zapewnione zakwaterowanie, wynagrodzenie i zdobycie unikatowego doświadczenia. Dla chętnych możliwość podjęcia pracy w międzynarodowym otoczeniu w Polsce i za granicą. Więcej szczegółów poniżej w ofercie. Spróbuj, aplikuj...
Chcesz wiedzieć więcej na ten temat pisz do iwonabujnowicz@uni.lodz.pl lub bezpośrednio do osób wskazanych w ogłoszeniach. Zobacz więcej w załączonej ofercie lub poniższym linku:

Opublikowane: 13-04-2017

Poznaj łódzkich Pracodawców! Zaprasza GE!

Już 19 kwietnia w godzinach 9:00-15:00 Młodzi w Łodzi zapraszają na Dzień Otwarty w firmie GE, w ramach którego będzie możliwość:

  • poznać jedną z największych firm produkcyjnych na świecie,
  • zwiedzić fabrykę aparatury elektrycznej,
  • wziąć udział w warsztacie Lean Manufacturing,
  • wziąć udział w warsztacie rekrutacyjnym,
  • dowiedzieć się o możliwościach rozwojowych w firmie GE.

Więcej informacji na stronie

Opublikowane: 05-04-2017

Spotkanie z pracownikami INFOSYS w ramach cyklu "Bliżej praktyki"

Już jutro, 27 kwietnia, odbędzie się szósty wykład w ramach cyklu "Bliżej praktyki". Podczas spotkania Zespół Specjalistów Business Transformation Services z firmy Infosys Polska, przybliży aspekty technologii wykorzystywanej w sektorze SSC/BPO. Zachęcamy Państwa do aktywnej dyskusji, pragniemy zainteresować możliwościami rozwoju kariery przy zmieniających się trendach na rynku pracy (AI, Robotyka, Big Data). Agenda spotkania:

• Wpływ technologii na środowisko pracy – podnoszenie kompetencji pracownika, a ryzyko wyparcia z rynku

• Technologie wspierające rozwój biznesu

• Technologiczne trendy rynkowe – Robotics Process Automation, Big Data i Data Analytics

• Technologie w zarządzaniu organizacją

• Technologie w zarządzaniu zespołami wirtualnymi.

„Technologia jako kluczowy element w budowaniu przewagi konkurencyjnej” (Technology as a key competitive advantage on business market) Joanna Jaszczak, Piotr Szczygielski 27 kwietnia godz. 16:00 sala C-101

Opublikowane: 25-04-2017

Zaproszenie na spotkanie z pracownikami uniwersyteckiego Centrum Nauki

W środę 26 kwietnia w godzinach 11.30-14.00 zapraszamy osoby zainteresowane (pracowników i doktorantów) składaniem wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki  na otwarte spotkanie w sali T401 z pracownikami  Centrum Nauki UŁ. Poświęcone ono będzie wskazówkom odnośnie przygotowywania wniosków w różnych typach konkursów NCN w obecnej edycji. Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania. Informacji dodatkowych udziela wydziałowy Zespół ds. projektów: p. D315, tel. 42 635 47 31, patrycja.kruczkowska@uni.lodz.pl
Dodatkowo informujemy, iż w dniu 27 kwietnia br. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania rozpocznie się spotkanie organizowane przez Centrum Nauki UŁ z udziałem pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące programu Horyzont 2020, w tym m.in. możliwości budowania partnerstw poprzez program COST oraz zasad otwartych konkursów Twinning i ERA Chair. Szczegółowa agenda wydarzenia znajduje się tutaj. Zapisy na spotkanie odbywają się w formie elektronicznej poprzez Formularz zgłoszeniowy

Opublikowane: 13-04-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ współorganizatorem spotkania dotyczącego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego

Zapraszamy na spotkanie dotyczące Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego, na którym omawiana będzie problematyka kształtowania Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Łódzkiego oraz ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Uczestnikami spotkania będą członkowie Rady Innowacji Województwa Łódzkiego, członkowie Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, Rektorzy łódzkich uczelni oraz przedstawiciele Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.  Spotkanie odbędzie się  31 marca o godz.  11:00 w sali  Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (C140).

Opublikowane: 29-03-2017
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź