Sobota, 20 września 2014, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

W środę 17.09.2014 r. dyżur prof. Janusza Świerkockiego, Prodziekana ds. współpracy z zagranicą został odwołany

Opublikowane: 17-09-2014

Egzaminy poprawkowe z Nierówności społecznych oraz Problemów i zagrożeń społecznych

Dodatkowy (ostatni) termin egzaminu dla osób, które nie zaliczyły przedmiotów prowadzonych przez prof. Jolantę Grotowską-Leder: Nierówności społeczne oraz Problemy i zagrożenia społeczne - 24.09 środa 15.30-16.00 w A 109.

Opublikowane: 17-09-2014

Dyżury prof. Jolanty Grotowskiej-Leder we wrześniu 2014 r.

Dyżury prof. Jolanty Grotowskiej-Leder we wrześniu 2014 r. odbywają się w A 124 w dniach:

  • 18.09 czwartek - 14.00-14.30
  • 24.09 środa – 15.00-15.30
  • 29.09 poniedziałek – 15.00-16.00
Opublikowane: 17-09-2014

Konsultacje pracowników Katedry Pracy i Polityki Społecznej

Konsultacje pracowników Katedry Pracy i Polityki Społecznej znajdziesz na stronie katedry: http://www.kpips.uni.lodz.pl/konsultacje/

Opublikowane: 16-09-2014

ZAPISY NA ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2014/2015

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. od 1 października br. uchyla artykuł dotyczący korzystania z dodatkowego limitu punktów ECTS bez wnoszenia opłat. W związku z tym studenci mogą uczestniczyć z zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora. Nie zmienia się wysokość opłaty za zajęcia w ramach Akademii Polskiego Filmu organizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Szczegółowe informacje:www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane

Opublikowane: 19-09-2014

ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY UNIWERSYTECKIEJ STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER

ceepus.jpg

Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na  stypendia w ramach puli „freemover” w krajach członkowskich Programu CEEPUS. Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej  Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

Opublikowane: 19-09-2014

Pierwszy dyżur popołudniowy dziekanatów w roku akademickim 2014/2015

Pierwszy dyżur popołudniowy w roku akademickim 2014/2015:

  • dla studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się we wtorek 09.09.2014 r. w godz. 12:00 – 15:00,
  • dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia odbędzie się w czwartek 11.09.2014 r. w godz. 13:00 – 17:00,
  • dla absolwentów odbędzie się w czwartek 11.09.2014 r. w godz. 13:00 – 17:00.
Opublikowane: 05-09-2014

Zebranie doktorantów

Informujemy, że 5 września o godz. 12.00 w Centrum Doktoranckim odbędzie się zebranie doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, związane z wyborami do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 29-08-2014
27-05-2014|Panel VIP

III edycja ogólnopolskiego konkursu im. profesora Wacława Wilczyńskiego

pl-wil.jpg

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza III edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii imienia profesora Wacława Wilczyńskiego. Celem Konkursu jest chęć upamiętnienia postaci i dorobku Profesora Wacława Wilczyńskiego oraz promocja badań naukowych z zakresu teorii ekonomii.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac wyróżnionych przez Radę Jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obronionych w okresie 1 sierpnia 2012 r. – 31 lipca 2014 r.

Prace można zgłaszać do 31 października 2014 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie.

Opublikowane: 11-07-2014

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

banner_zhp.jpg

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Zgłaszanie prac potrwa do 15 listopada 2014 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie.

Opublikowane: 09-07-2014

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF

logo_knfjpg.jpg

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła III edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie.

Opublikowane: 09-06-2014

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

bank-polska1.jpg

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.
Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Więcej informacji

Opublikowane: 02-06-2014

Problemy z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej na Wydziale

W związku z planowanymi pracami energetycznymi prowadzonymi w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, w poniedziałek dnia 22.09.2014 mogą pojawić się przejściowe problemy z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej oraz serwerów na obszarze całego Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane: 19-09-2014

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

_mg_4114.jpg

Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na uroczystość INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015, która odbędzie się we wtorek 30 września 2014 r.  o godzinie 10.00 w Auli Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (T1), ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

Opublikowane: 18-09-2014

Łódzkie Dni Gerontologii 2014

Zapraszamy na konferencję Łódzkie Dni Gerontologii 2014, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2014 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, przy ul. Rogowskiej 26. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia demograficznego, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom. Głównym tematem spotkania będzie próba identyfikacji najważniejszych wymiarów, warunkujących jakość życia obecnych i przyszłych seniorów oraz wskazanie tych działań, które należy podjąć, aby podnieść jakość życia najstarszych Polaków. Organizatorzy mają nadzieję, iż w trakcie konferencji podjęta zostanie pierwsza próba przygotowania foresightu dotyczącego jakościowego wymiaru życia seniorów w najbliższych dekadach.

Opublikowane: 08-09-2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „90 lat łódzkiej ekonomii"

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „90 lat łódzkiej ekonomii”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2014 r. w budynkach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Konferencja organizowana jest z okazji 90-tej rocznicy utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych – pierwszej w Łodzi uczelni ekonomicznej, która obok łódzkiego oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Instytutu Nauczycielskiego stworzyła fundament dla powołanego po zakończeniu II wojny światowej Uniwersytetu Łódzkiego. Rocznica ta skłania do refleksji nad wkładem łódzkich ekonomistów i socjologów w rozwój nauk społecznych oraz ich udziałem w kształtowaniu polityki gospodarczej na przestrzeni blisko stulecia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie.

Opublikowane: 25-07-2014
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź