Studencka Klinika Finansów rozpoczęła swoją działalność oficjalnie dnia 1 kwietnia 2015 r. Tworzą ją studenci z koła naukowego Progress, działającego przy Instytucie Finansów Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.  Opiekę merytoryczną nad działaniami studentów pełnią pracownicy naukowi Instytutu Finansów.

Celem działań członków Studenckiej Kliniki Finansów jest :

  • pozyskiwanie przez studentów wiedzy i doświadczenia w praktyce funkcjonowania usług finansowych,
  • podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie szeroko rozumianych finansów,
  • pomoc osobom ubogim lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  • promowanie Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego UŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Studencka Klinika Finansów udziela konsultacji osobom zainteresowanym w zakresie usług finansowych świadczonych przez instytucje pośrednictwa finansowego. Konsultacje te dotyczą w szczególności produktów kredytowych, pożyczek, ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oraz zagadnień podatkowych.

(strona SKF w trakcie aktualizacji)