O KONKURSIE

Konkurs Mapa biznesowa Łodzi

Mapa biznesowa Łodzi to konkurs, w którym studenci stają przed zadaniem rozwiązania realnych problemów biznesowych zgłoszonych przez Organizatorów – podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Łodzi. W trakcie trwania konkursu studenci spotkają się z partnerami biznesowymi i poznają specyfikę ich pracy. Zwycięski zespół otrzymuje nagrodę - gwarantowane miejsce na praktykach w firmie, której case'em zajmował się w ramach udziału w konkursie.

Celem konkursu jest budowanie świadomości otoczenia rynkowego w regionie łódzkim wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zderzenie praktyki biznesowej z wiedzą pozyskiwaną przez studentów w trakcie zajęć uniwersyteckich, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej poprzez zaangażowanie studentów w zespoły projektowe oraz możliwość zaprezentowania się poszczególnych uczestników konkursu przedstawicielom środowiska biznesowego. 

W Konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów licencjackich oraz magisterskich, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy studiują na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Aby wziąć udział w konkursie należy zebrać zespół składający się z 3 osób.

Do tej pory odbyły się 4 edycje konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi opiniami studentów i pracodawców o konkursie:

Rok temu brałam udział w konkursie Mapa Biznesowa Łodzi wraz z kolegami, tworząc trzyosobowy zespół, rozwiązując case study postawione przez firmę EY Polska. Dało mi to możliwość poznania specyfiki firmy i tego jak pracuje nad projektami. Co więcej, dowiedziałam się na czym polega praca w audycie, a po zakończeniu konkursu i wygranej, wraz ze swoim zespołem, podjęliśmy praktyki w siedzibie firmy w oddziale łódzkim.

Mapa Biznesowa Łodzi to idealny sposób na poznanie partnerów biznesowych, a także rozwiązanie ciekawych projektów, które pomagają w zrozumieniu „biznesu od środka”. Jest to tez możliwość zdobycia doświadczenia pracy w grupie oraz przyjemny sposób na nauczenie się prowadzenia prezentacji i sprawdzenia się w prezentowaniu na forum. 

Laureatka III edycji konkursu - Julia Wilk

Mapa biznesowa Łodzi to konkurs dający korzyść zarówno firmom, które działają na terenie Łodzi, jak i studentom zainteresowanym poznaniem firm, które w przyszłości mogą zapewnić im rozwój zawodowy.

Uczestnicy konkursu, pracując nad wyzwaniem biznesowym zgłoszonym przez firmę, wcielają się w jej współpracowników i poznają realia firmy, a także wybrane wyzwania biznesowe. Poprzez zaangażowanie się w projekt pomagają przybliżyć firmie możliwe rozwiązania dotyczące zgłoszonego zagadnienia. Firmy zyskują świeże spojrzenie na problem przez uczestników konkursu, a jednocześnie uzyskują wsparcie w znalezieniu rozwiązania istotnego dla firmy zagadnienia. Współpraca studentów i przedstawicieli firm w konkursie pozwala na przedstawienie środowiska pracy firmy, realiów praktycznego zastosowania wiedzy studentów, a także wejście w dotychczas nieznane studentom zagadnienia, które mogą zachęcić ich do poszerzania swojej wiedzy.

Nagroda konkursu w postaci praktyk dla najlepszego zespołu daje możliwość przedłużenia współpracy w środowisku, które może okazać się świetnym startem rozwoju zawodowego.

EY Polska, opinia po III edycji konkursu

IV EDYCJA (2022)

W tym roku akademickim, konkurs Mapa Biznesowa Łodzi organizowana jest przez Radę Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ po raz czwarty. Studenci staną przed zadaniem rozwiązania realnych problemów biznesowych zgłoszonych przez Organizatorów – podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Łodzi. W trakcie trwania Konkursu studenci spotkają się z partnerami biznesowymi i poznają specyfikę ich pracy.

Celem Konkursu jest budowanie świadomości otoczenia rynkowego w regionie łódzkim wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zderzenie praktyki biznesowej z wiedzą pozyskiwaną przez studentów w trakcie zajęć uniwersyteckich, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej poprzez zaangażowanie studentów w zespoły projektowe oraz możliwość zaprezentowania się poszczególnych uczestników Konkursu przedstawicielom środowiska biznesowego. 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

W Konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów licencjackich - I stopnia oraz magisterskich - II stopnia, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy studiują na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Aby wziąć udział w Konkursie należy zebrać Zespół składający się z 3 osób. Warunkiem zgłoszenia Zespołu do udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 28 stycznia 2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres e-mail: mapa.biznesowa@uni.lodz.pl

PODMIOTPROBLEM DO CASE STUDY
Ernst & YoungJakie aspekty rozwijającej się technologii powodują, że praca staje się ciekawsza i motywująca dla osób wchodzących na rynek pracy
Fundacja Rozwoju PrzedsiębiorczościWykorzystanie mediów społecznościowych do promocji usług ośrodka Enterprise Europe Network
Infosys Poland Sp. z o.o.New Tax digitization and reporting requirements and their impact on business [1]
ING Bank ŚląskiBusiness Case - Prezentacja i ocena wybranego przedsiębiorstwa/sektora?
Łukasiewicz Instytut WłókiennictwaEfektywne budowanie relacji z klientem biznesowym. Niezbędne narzędzia i dobre praktyki.

[1] Do realizacji tematu użyteczna będzie znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Regulamin konkursu


Harmonogram konkursu:

 1. Promocja Konkursu i zgłoszenia Zespołów – do 28 stycznia 2022 r.
 2. Alokacja Zespołów do firm – 29-31 stycznia 2022 r. 
 3. Indywidualna praca Zespołów z Opiekunami – od dnia alokacji 01 luty 2022 r do dnia końcowych prezentacji.
 4. Końcowe prezentacje Zespołów oraz ogłoszenie zwycięzcy – (drugi tydzień czerwca 2022 r.).

III EDYCJA (2020/2021)

W tym roku akademickim, konkurs Mapa Biznesowa Łodzi organizowany jest przez Radę Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ po raz trzeci. Studenci staną przed zadaniem rozwiązania realnych problemów biznesowych zgłoszonych przez Organizatorów – podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Łodzi. W trakcie trwania Konkursu studenci spotkają się z partnerami biznesowymi i poznają specyfikę ich pracy.

Celem Konkursu jest budowanie świadomości otoczenia rynkowego w regionie łódzkim wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zderzenie praktyki biznesowej z wiedzą pozyskiwaną przez studentów w trakcie zajęć uniwersyteckich, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej poprzez zaangażowanie studentów w zespoły projektowe oraz możliwość zaprezentowania się poszczególnych uczestników Konkursu przedstawicielom środowiska biznesowego. 


Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?

W Konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów licencjackich - I stopnia oraz magisterskich - II stopnia, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy studiują na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Aby wziąć udział w Konkursie należy zebrać Zespół składający się z 3 osób. Warunkiem zgłoszenia Zespołu do udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 19 marca 2021 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres e-mail: ewa.grabowska@uni.lodz.pl

Regulamin konkursu


Harmonogram konkursu:

 1. Promocja Konkursu i zgłoszenia Zespołów – do 19 marca 2021 r.
 2. Alokacja Zespołów do firm – 22 marca 2021 r.
 3. Indywidualna praca Zespołów z Opiekunami – od dnia alokacji do dnia końcowych prezentacji
 4. Końcowe prezentacje Zespołów oraz ogłoszenie zwycięzcy – (trzeci tydzień czerwca 2021 r.)

Tematy 2020-2021:

PODMIOTPROBLEM DO CASE STUDY
BFF Polska S.A.„Współczesne metody analizy efektywności sprzedaży w obszarze b2b. W tym metody efektywności pracy menadżera klienta wraz z wykorzystaniem metod oceny satysfakcji klienta i jakości obsługi klienta.”
Ernst & Young„Zarządzanie zespołem pracującym zdalnie a realizacja celów biznesowych."
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości„Badanie poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzia The Corporate Sustainability Navigator" [1]
Infosys Poland Sp. z o.o.„Employer branding: students expectations, best practices on the market and Infosys positioning” [2]

[1] Do realizacji tematu użyteczna będzie znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska.

[2] Do realizacji tematu użyteczna będzie: znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (komunikatywna znajomość), postawa „da się zrobić”, umiejętności komunikacyjne, dbanie o szczegóły, umiejętność pracy w zespole, umiejętność słuchania, wyciągania wniosków i przemawiania przed większym gronem osób, umiejętność zarządzania czasem.

Konkurs Mapa biznesowa Łodzi - logotypy

II EDYCJA (2018/2019)

II edycja konkursu (2018/2019) zorganizowana została przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz firmy: EY, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Infosys Poland Sp. z o.o., BFF, mBank, TV TOYA.

Problemy biznesowe w roku akademickim 2018/2019:

FIRMAPROBLEM DO CASE STUDY
Fundacja Rozwoju PrzedsiębiorczościOpinia przedsiębiorców na temat ustawodawstwa UE, systemu wsparcia dla przedsiębiorców, warunków korzystania z usług wspierających i środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
BFF Banking GroupRóżnice kulturowe w biznesie oraz sposoby ich niwelowania na przykładzie Polski oraz Włoch (Mediolan – jako centrum biznesowe Włoch)
EYJak wszędobylska cyfryzacja/automatyzacja wpływa na profesje finansowe? Jakie niesie to ze sobą szanse i zagrożenia?
Infosys Poland Sp. z o.o.

The future of finance: analytics?
How to convince CFO that analytics are key success factor for the company?

mBankStudenckie życie z kredytem – warto o tym pomyśleć? Czy trzymać się z daleka?
TOYA 
 1. Social media - wsparcie czy konkurencja dla mediów lokalnych (case uwzględniający TV TOYA).
 2. Czy tradycyjna, linearna telewizja wygra z oglądaniem nielinearnym (streaming, OTT, aplikacje)?
 

Zwycięzcy drugiej edycji (rok akademicki 2018/2019):

Temat biznesowy zgłoszony przez firmę mBank: „Studenckie życie z kredytem – warto o tym pomyśleć? Czy trzymać się z daleka?”

W opracowaniu:

 • Małgorzaty Dębskiej
 • Aleksandry Gradowskiej
 • Wiktorii Kustry
  (studentki kierunku Finanse międzynarodowe)

Konkurs Mapa biznesowa Łodzi

Konkurs Mapa biznesowa Łodzi

I EDYCJA (2015/2016)

Zwycięzcy pierwszej edycji (rok akademicki 2015/2016):

Temat biznesowy zgłoszony przez firmę Infosys: „Znajomość języków obcych jako element zwiększenia atrakcyjności profilu zawodowego absolwentów w Łodzi”

W opracowaniu:

 • Małgorzaty Miniak
 • Agaty Szafrańskiej
 • Aleksandry Walczyńskiej
 • Klaudii Woźniak