Instytut Socjologii

Opis zadań

Instytut Socjologii UŁ ma ponad 70-letnią tradycję. Założony w maju 1947 roku dzisiaj jest federacją 8 katedr i jednego zakładu, których pracownicy zajmują się dydaktyką oraz działalnością naukowo-badawczą dotyczącą wielu obszarów socjologii:

Dane kontaktowe

Instytut Socjologii

  • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-52 e-mail: www: http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek