SPOTKANIA BEZ GRANIC NA EKSOCU

Zapraszamy na spotkania z ukraińskojęzycznymi nauczycielami Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ: dr. hab. Yuriim Klapkivem, dr. hab. Yevheniim Alimpiievem.

Wśród osób, które przybyły do Łodzi z Ukrainy w poszukiwaniu bezpiecznego azylu znaleźli się również studenci i studentki ukraińskich uczelni, a także nauczyciele akademiccy pracujący na uniwersytetach w Kijowie, Charkowie i innych małych i dużych ośrodkach akademickich. W oczekiwaniu na powrót do akademickiej rzeczywistości, do badań, zajęć i zwykłego uczelnianego życia, chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na “Spotkania bez granic na EkSocu", czyli otwarte wykłady na EkSocu w języku ukraińskim. Celem spotkań jest stworzenie na naszym Wydziale przestrzeni dla akademików i studentów z Ukrainy. 

Zapraszamy:

 • Wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w wykładach i dyskusjach, które będą odbywać w wybrane środy od 17.00 do 19.00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Centrum Rozwoju Wydziału;
 • Nauczycieli akademickich do zgłaszania wykładów, które chcieliby poprowadzić w języku ukraińskim w ramach otwartych wykładów w języku ukraińskim (eksocul@uni.lodz.pl)

Istotnym elementem każdego spotkania będzie krótka prezentacja na wybrany temat z Podstaw Ekonomii i Ubezpieczeń. Ponadto wspólnie z uczestnikami omawiamy aktualne zagadnienia dotyczące edukacji ekonomicznej:

 • przykłady nowoczesnych badań i rozwoju z zakresu polityki gospodarczej,finansów, ubezpieczeń i inwestycji;
 • czym jest praca naukowca, czym jest współczesna nauka ekonomiczna, jak wybrać swoją specjalizację w nauce i praktyce;
 • zapotrzebowanie na edukację ekonomiczną i fachowców, wykształcenie ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim.

Harmonogram spotkań: 

Spotkania odbywają się w godz. 17.00 - 19.00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (ul. POW 3/5), w Centrum Rozwoju Wydziału (budynek C, parter). 

 • 12.10.2022 - Основні принципи, на яких заснована економічна наука, як спосіб економічного мислення та інструмент прийняття рішень (Podstawowe zasady, na których opiera się ekonomia jako sposób myślenia ekonomicznego i narzędzie podejmowania decyzji). 
 • 26.10.2022 - Інфляція та вартість грошових одиниць (Inflacja, a wartość pieniądza)
 • 9.11.2022 - Управління особистими фінансовими ризиками (Zarządzanie finansowym ryzykiem osobistym)
 • 23.11.2022 - Економічні актори, їхня взаємодія та зростаюча роль держави. Приклад Польщі. (Aktorzy ekonomiczni, ich interakcja i rosnąca rola państwa. Przykład Polski.)
 • 30.11.2022 
 • 14.12.2022
 • 11.01.2023

Wydarzenie na facebooku

 

ЗУСТРІЧІ БЕЗ КОРДОНІВ НА ЕКСОЦІ

Запрошуємо на зустрічі з україномовними вчителями Економічно-Соціологічного Факультету: д-р. Юрієм Клапківим, д-р. Євгенієм Алімпієвим. 

Серед осіб, що приїхали до Лодзі з України у пошуках безпечного місця, опинилися також студенти і студентки українських ВНЗ, як і академічні викладачі з києвських, харківських та інших університетів. Чекаючи на повернення до академічних реалій, досліджень, зайнять і нормального життя, ми хочемо запросити усіх зацікавлених на “Зустрічі без кордонів на ЕкСоці”, тобто відкриті лекції українською мовою. Метою зустрічей є створення на нашому факультеті простору для академіків та студентів з України. 

Запрошуємо: 

 • Усіх охочих до участі у лекціях та дискусіях, що будуть відбуватися по обраним середам від 17:00 до 19:00 на Економічно-Соціологічному Факультеті Лодзького Університету у Центрі Розвитку Факультету (Centrum Rozwoju Wydziału). 

 • Академічних викладачів до ініціювання лекцій, які вони хотіли б провести українською мовою (eksocul@uni.lodz.pl). 

Змістовним елементом кожної зустрічі буде коротка презентація з обраної теми з Підстав економіки та страхування. Крім того, у форматі вільного спілкування обговоримо актуальні питання економічної науки та освіти: 

- приклади сучасних досліджень та розробок в галузі економічної політики, фінансів, страхування та інвестицій. 

- на чому полягає праця науковця, чим є сучасна економічна наука, як обрати економічну спеціалізацію. 

- попит на економічну освіту та економістів. Економічна освіта в Лодзькому університеті. 

графік: 

Місце проведення: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, коворкінг-зона Centrum Rozwoju Wydziału (будинок C, перший поверх). 

 • 12.10.2022 - Основні принципи, на яких заснована економічна наука, як спосіб економічного мислення та інструмент прийняття рішень 
 • 26.10.2022 - Інфляція та вартість грошових одиниць 
 • 9.11.2022 - Управління особистими фінансовими ризиками 
 • 23.11.2022 - Економічні актори, їхня взаємодія та зростаюча роль держави. Приклад Польщі. 
 • 30.11.2022 
 • 14.12.2022
 • 11.01.2022

Facebook