Czytelnia

czytelnia

W naszej Czytelni znajduje się 31 miejsc do pracy cichej, 23 z nich wyposażone są w komputery z dostępem do baz bibliotecznych i Internetu w celach naukowych. Do dyspozycji Czytelników jest również wygodny skaner samoobsługowy. Jeden z komputerów połączony jest z drukarką - można bezpłatnie wydrukować do 10 stron. Można do nas przyjść również z własnym komputerem i korzystać z Internetu bezprzewodowego Wi-Fi (eduroam).

Nowości książkowe są na terenie Czytelni uporządkowane w 34 działach tematycznych (ok. 15 000 wol.), w kolekcji ekonomicznej i socjologicznej. Można z nich korzystać na zasadzie wolnego dostępu, bez rezerwacji i wcześniejszego zamawiania. Czasopisma bieżące (i częściowo archiwalne) ułożone są także działowo. Pomocne opisy znajdują się na regałach.
 
 

W czytelni Biblioteki EkSoc można na wybranych komputerach poczytać następujące czasopisma:
Gazeta Podatkowa
Przegląd Podatkowy
Samorząd Terytorialny
Gazeta Wyborcza
Logistyka a Jakość
Marketing w praktyce
Personel i Zarządzanie
Rachunkowość
Wspólnota


Informacje o stronach logowania i potrzebnych danych znają dyżurujące bibliotekarki👍

Aby dowiedzieć się, do jakich jeszcze czasopism zostały wykupione dostępy zdalne, trzeba użyć narzędzia: e-lokalizator (w zakładce e-zasoby). Do zasobów BUŁ loguje się jak do USOS.

czytelnia

Wypożyczalnia

WYPOZYCZALNIA

Wypożyczalnia znajduje się na III p. budynku E naszego Wydziału. Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Książki zamówione za pośrednictwem katalogu on-line można odebrać w ciągu 3 dni. Po książki należy przyjść osobiście i okazać aktywną kartę biblioteczną (zwykle zakodowaną na legitymacji studenckiej). Realizacja zamówień odbywa się w czasie pracy Wypożyczalni w cyklach dwugodzinnych. Ostatnie zamówienia realizujemy godzinę przed zamknięciem biblioteki. Wszystkie zamówienia złożone później są realizowane w dniu następnym. 

Zwrotów dokonujemy u dyżurującej bibliotekarki (w godzinach pracy Biblioteki) lub poprzez włożenie książek do wrzutni lub książkomatu (codziennie w godz. 7-21).

 

W Bibliotece Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przyjmujemy zwroty książek wypożyczonych wyłącznie z naszej biblioteki.

 

 

WYPOZYCZALNIA

To top

Książkomat

KSIAZKOMAT

Z radością informujemy, że od 7 czerwca 2021 r. można zamawiać książki z naszej Biblioteki do książkomatu umieszczonego na parterze budynku E.

Zamówienia do książkomatu realizujemy we wszystkie dni robocze, również w środy bez Czytelnika.
Zamówione książki czekają 3 dni i można je odbierać codziennie w godzinach 7-21.

ZAPRASZAMY!

 

Drodzy Czytelnicy,

osoby zapisane do Bibliotek UŁ zdalnie, które jeszcze nie korzystały z książkomatu, przed pierwszym odebraniem zamówionych książek prosimy o osobiste zgłoszenie się do Wypożyczalni BWES z aktualną legitymacją - konieczne jest jej zakodowanie w systemie bibliotecznym. To wymóg techniczny, którego pominięcie uniemożliwia korzystanie z książkomatu

 

 

KSIAZKOMAT

Wrzutnia

WRZUTNIA

Wrzutnia znajduje się na parterze budynku E, naprzeciwko Portierni. To szara skrzynia oznaczona logo Biblioteki, do której można wrzucać książki zwracane do naszej biblioteki. Działa "analogowo" - nie ma potrzeby skanowania karty bibliotecznej ani konkretnych egzemplarzy książek. Można do niej wkładać książki, gdy książkomat jest przepełniony lub oddawane są książki w czyimś imieniu bez karty bibliotecznej.

Książki wyjmowane są z wrzutni w cyklach dwugodzinnych i skanowane w Wypożyczalni.

Przyjmujemy zwroty jedynie książek z naszej biblioteki wydziałowej.

WRZUTNIA

Zapis

ZAPIS

Do Biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego mogą być zapisani: pracownicy, emeryci WES, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, studenci innych Wydziałów UŁ, studenci innych szkół wyższych Łodzi i województwa łódzkiego, uczniowie i nauczyciele szkół, które zawarły umowę z Władzami Wydziału.

 

  Studenci chcący zapisać się do Biblioteki powinni mieć ze sobą ważną legitymację studencką (ELS). 

  Osoby nieposiadające ELS lub ELSNA, które chcą zapisać się do Biblioteki powinny okazać dowód osobisty.

   

  Zapis do biblioteki odbywa się na miejscu i umożliwia natychmiastowe korzystanie z księgozbioru we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego.

   

   

   

  ZAPIS

  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

  MIEDZYBIBLIO

  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na krajowe wypożyczenia książek niedostepnych w innych bibliotekach w Łodzi. Czas realizacji zamówień wynosi zwykle 1-3 tygodni. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 publikacji. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca.

   

  Aby złożyć zamówienie, należy skontaktowac się mailowo z magdalena.kacicka@uni.lodz.pl.

  MIEDZYBIBLIO