W portalu IBUK Libra dostępne są w chmurze pełne wersje podręczników w formacie PDF.

https://www.lib.uni.lodz.pl/katalogi-i-zbiory/e-zasoby po zalogowaniu jak do systemów UŁ (https://login.han3.lib.uni.lodz.pl/login/login.html)

Poniżej przykładowe tytuły darmowe dla studentów i pracowników naszego Wydziału:

16 typów osobowości w pigułce, praca zbiorowa, Logos Media, 2014.

Analizowanie danych jakościowych, red. Graham G.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. Kukuła K., Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Badania społeczne w praktyce, red. Babbie E.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Gajdka J., Łódź, 2013.

Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization. APolishPerspective, red. Obirek S.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Sierpińska M., Niedbała B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Ekonometria finansowa, red. Łuniewska M.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Ekonometria i badania operacyjne, red. Gruszczyński M. i in., Warszawa, 2009.

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, red. Welfe A.,  Warszawa, PWE, 2014.

Ekonometria. Zbiór zadań, red. Grabowski W., Welfe A., Warszawa, PWE, 2014.

Ekonomia międzynarodowa. Tom 1, red. Melitz M.J., Obstfeld M., Krugman P.R.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Ekonomia, red. Grabia T., Nyk M.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Ekonomiczny wymiar nieruchomości, red. Kucharska-Stasiak E., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. Milewski R., Warszawa, 2008.

Emocje i polityka, red. Konecki K.T., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Finanse i rachunkowość, red. Dyduch A., Sierpińska M., Wilmowska Z.,  Warszawa, PWE, 2013.

Finanse publiczne, red. Owsiak S.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Finanse Unii Europejskiej, red. Oręziak L.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, red. Michalak A.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski, red. Motowidlak U., Motowidlak T., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Gospodarka oparta na wiedzy innowacyjność i rynek pracy, red. Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Gospodarka samorządu terytorialnego, red. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Handel zagraniczny. Transformacja biznesu międzynarodowego, red. Puślecki Z.W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Historia gospodarcza, red. Skodlarski J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. Nowakowska A., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

Interpretacja danych jakościowych, red. Silverman D.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, red. Jajuga K., Jajuga T., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Jakościowe metody badań społecznych. Podejście aplikacyjne, red. Maison D.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.

Kreowanie informacji. Media relations, red. Jabłoński W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Logistyczna obsługa klienta, red. Kauf S., Tłuczak A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Logistyka międzynarodowa, red. Gołembska E., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Logistyka usług, red. Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, red. Marciniak S., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Makroekonomia, red. Krugman P., Wells R., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym, red. Monkiewicz J. i in., Warszawa, 2020.

Marketing, red. Michalski E.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Metodologia badań społecznych, red. Nowak S., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. Błaszczyk W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, red. Sobański K.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. Gruszczyński M., Witkowski B., Wiśniowski A., Szulc A., Owczarczuk M., Książek M., Bazyl M., Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Mikroekonomia, red. Krugman P., Wells R.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, red. Varian Hal R. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce, red. Doganowski R., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Michalski G., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Podręcznik do bankowości, red. Cwynar W., Patena W., Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2010.

Podstawy badań społecznych, red. Babbie E.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Podstawy ekonomii, red. Milewski R., Kwiatkowski E., Warszawa, 2018.

Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. Kwiatkowski E., Kucharski L., Warszawa, 2018.

Podstawy rachunkowości, red. Andrzejewski M., Warszawa, 2005.

Podstawy rachunkowości, red. Micherda B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Pomiar ryzyka kredytowego banku, Kałużny R.,  Warszawa, 2009.

Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wojciech K., Warszawa, 2021.

Prognozowanie gospodarcze, red. Cieślak M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Projektowanie badania jakościowego, red. FlickU.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Prowadzenie badań jakościowych, red. Silverman D., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. Panasiuk A., Filipiak B., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym, red. Gorynia M., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Psychologia społeczna, red. Crisp R.J., Turner R.N., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. Cebrowska R., Warszawa, 2006.

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Pfaff J., Warszawa, 2020.

Rachunkowość grup kapitałowych, Remlein M., Warszawa, 2013.

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. Czekaj J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, red. Borkowska S., Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2012.

Socjologia, red. Giddens A., Sutton P.W., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Statystyka w zarządzaniu, red. Aczel Amir D., Sounderpandian J.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Statystyka, red. Sobczyk M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, red. Pierścionek Z.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union, red. Weresa M.A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Transport morski kontenerów, red. Bartosiewicz A.,  Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach, Cegłowski B., Podgórski B., Warszawa, 2021.

Wycena przedsiębiorstwa, red. Daszyńska-Żygadło K. , Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Zarządzanie i planowanie marketingowe, red. Pomykalski A.,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Zarządzanie logistyką magazynową, red. Richards G., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Zarządzanie marką, red. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Wolters Kluwer Polska SA, 2013.

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, red. Sierpińska M., Wędzki D., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Zarządzanie projektami, red. Pawlak M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, red. Michalski E., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, red. Orzeł J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, red. Pocztowski A., Sitko-Lutek A., Rakowska A., Wolters Kluwer Polska SA, 2021.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, red. Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Piotrowski W., Koźmiński A.K., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Zasady rachunkowości zarządczej, Piosik A., Warszawa, 2006.