NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak mogę zapisać się do Biblioteki?

Aby zostać Czytelnikiem Bibliotek UŁ, trzeba aktywnie wyrazić taką chęć. Można to zrobić:

  • osobiście w każdej Bibliotece Wydziałowej,
  • osobiście w Bibliotece UŁ, przestrzegając zaleceń służb sanitarnych;
  • online, wysyłając email z prośbą o założenie konta na adres: bul.wm@lib.uni.lodz.pl z poczty elektronicznej studenckiej lub służbowej założonej w domenie UŁ.

Jestem studentem innej uczelni niż UŁ. Czy mogę korzystać z biblioteki?

Osoby spoza UŁ mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu.

Jak mogę znaleźć potrzebne mi książki?

Aby odnaleźć poszukiwane książki, należy skorzystać z katalogu online, dostępnego ze strony głównej BUŁ. Katalog pozwala na szukanie pozycji według: autora, tytułu, tematu, a także daje możliwość wyszukiwania zaawansowanego, łączącego np. nazwisko autora z konkretnym tytułem jego książki. Wyniki wyszukiwania można zawęzić do interesujących nas elementów, np. książek wydanych tylko w języku polskim do 2009 roku.

Co to jest Wolny Dostęp?

Wolny Dostęp to przestrzeń w BWES, dostępna bezpośrednio dla czytelników. Inaczej mówiąc – to otwarta czytelnia książek i czasopism wraz z miejscami do pracy. Książki z Wolnego Dostępu oznaczone są różnokolorowymi naklejkami. Kolory oznaczają działy, w jakich znajduje się książka. Np. pasek czerwony – finanse, dwa paski niebieskie – socjologia. Spis działów (i kolorów) znajduje się w czytelni w widocznym miejscu. Każda książka Wolnego Dostępu posiada swoją sygnaturę (alfanumeryczną klasyfikację, zawierającą informacje o dziedzinie, w której się znajduje, oraz dodatkowe dane na temat autora, wydania itp.). Książek z Wolnego Dostępu nie zamawia się. Wybraną pozycję wystarczy wziąć z półki. Podczas korzystania z materiałów na miejscu w Bibliotece, po przeczytaniu należy je odłożyć na stojące przy regałach wózki.

Co oznacza litera „W” przy sygnaturze?

Litera „W” przy sygnaturze informuje, że dana książka znajduje się w Księgozbiorze Wieloegzemplarzowym. To specjalnie wydzielona część zbiorów BWES, w której znajduje się więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu – głównie podręczniki, skrypty, lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów na WES.

Jak wypożyczyć książkę do domu?

Aby wypożyczyć książkę do domu, trzeba złożyć zamówienie drogą elektroniczną – po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu online, należy kliknąć przycisk „Zamów”. Zamówione książki można odebrać, gdy ich status na koncie czytelnika zmieni się na „Dostępne”. Należy upewnić się, czy zamawiana książka ma status „do wypożyczeń”. Nie zamawiamy książek, które są „do korzystania na miejscu”.

Czy mogę zarezerwować książkę, która jest wypożyczona?

Tak. Należy kliknąć w przycisk „zarezerwuj”, widoczny przy konkretnej książce, następnie zalogować się na swoje konto w katalogu online. Gdy książka zostanie zwrócona, otrzymamy e-mail z taką informacją. Status książki na koncie zmieni się na „Dostępna”. Zarezerwowaną książkę należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 3 dni roboczych.

Czy ktoś może wypożyczyć książkę na moje konto i w moim imieniu?

Nie, ponieważ, każdy czytelnik dokonuje wypożyczeń osobiście, okazując bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną – zakodowaną na legitymacji studenckiej, której nie wolno udostępniać osobom trzecim. Natomiast zwrócić książkę może za nas dowolnie wybrana osoba (przy zwrocie nie jest konieczne okazanie dokumentu), można też skorzystać z wrzutni na parterze budynku E.

Zamówiłem książkę z Magazynu, kiedy będę mógł ją odebrać?

Realizacja zamówień odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wypożyczalni. Zamówienia z dnia poprzedniego można odbierać od godz. 10.00. Zamówienia złożone od godz. 15.00 są do odbioru w dniu następnym.
Zamówione książki można odebrać, gdy ich status na koncie czytelnika zmieni się na „Dostępne”. Czytelnik otrzyma też email informujący o możliwości odbioru zamówionych pozycji. Zamówione i zarezerwowane materiały czekają na odbiór trzy dni.

Co jest potrzebne do odebrania w Bibliotece zamówionej książki?

Do odbioru książki potrzebna jest legitymacja studenta/doktoranta lub elektroniczna karta biblioteczna. Książki odbieramy osobiście. W wyjątkowych przypadkach (choroba) można korzystać z pomocy innej osoby. Wówczas należy napisać upoważnienie, które pozostaje w bibliotece.

Jak długo czekają w Wypożyczalni Miejscowej zamówione książki?

Zamówione książki są dostępne w ciągu 3 dni od zamówienia, Po tym czasie wracają do magazynu i trzeba je zamówić ponownie.

Ile czasu trwa realizacja zamówienia z magazynu?

W przypadku książki zamówionej do Wypożyczalni czas realizacji to 2 godziny. Książkę należy odebrać w ciągu trzech dni (łącznie z dniem złożenia zamówienia).

Jak i kiedy można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu książki?

Prolongaty, czyli przedłużenia wypożyczenia książki, można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika w katalogu online lub w Bibliotece. Prolongata nie będzie możliwa, gdy:
– upłynął termin zwrotu książki,
– książka została zarezerwowana przez innego czytelnika,
– czytelnik ma zaległości finansowe w BUŁ lub bibliotece wydziałowej.
Każdą książkę można prolongować tylko 1 raz. Nie można przedłużyć książek wypożyczonych na innym wydziale UŁ.

Co się stanie, gdy zostanie przekroczony termin zwrotu książki?

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu konto czytelnika zostanie zablokowane i nie można na nim wykonywać żadnych operacji. Najlepiej w takiej sytuacji jak najszybciej oddać książkę i skontaktować się osobiście z pracownikami biblioteki.

Ile książek można wypożyczyć na zewnątrz? Na jak długi czas?

Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć

Jeśli jest:

10 pozycji na 2 miesiące

Studentem Ek-Soc I i/lub II stopnia, słuchaczem studiów podyplomowych Ek-Soc

15 pozycji na 2 miesiące

Studentem dwóch kierunków na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

5 pozycji na 1 miesiąc

Studentem innej szkoły wyższej z Łodzi, województwa łódzkiego, która zawarła umowę z władzami UŁ

2 pozycje na 2 tygodnie

Studentem innego niż Ek-Soc wydziału UŁ

3 pozycje na 1 miesiąc

Uczniem lub nauczycielem szkoły, która zawarła umowę z Władzami UŁ

20 pozycji na 1 rok

Pracownikiem naukowym Ek-Soc, emerytem Ek-Soc

15 pozycji na 6 miesięcy

Doktorantem Ek-Soc

5 pozycji na 2 miesiące

Pracownikiem nienaukowym Ek-Soc

 

Czy ktoś może oddać za mnie książki?

Książki w imieniu Czytelnika może oddać każdy. Dodatkowo na parterze budynku E znajduje się wrzutnia, do której można oddać książki poza godzinami pracy biblioteki

Jak sprawdzić, czy interesujące mnie książki/czasopisma są w BWES?

Wszystkie wydawnictwa znajdujące się w naszej bibliotece można wyszukać w katalogu głównym na stronie https://www.uni.lodz.pl/biblioteka-ul i tam też należy dokonać zamówienia.

Gdzie znajdę czasopisma z danej dziedziny?

Czasopisma najczęściej wykorzystywane, najciekawsze czy też najistotniejsze znajdują się w Czytelni. Są ułożone według tytułów. Pozostałe czasopisma (archiwalne) znajdują się w magazynie – należy je zamówić do Czytelni wypełniając rewers papierowy. Numery czasopism z bieżącego roku są dostępne w Czytelni.

Czy w BWES znajdują się tylko książki i czasopisma?

Jednym z atutów BWES jest bogata oferta baz elektronicznych Dostęp do baz możliwy jest zarówno z komputerów podłączonych do sieci UŁ, jak i komputerów domowych użytkowników. BWES oferuje swoim czytelnikom bezpłatne warsztaty związane z e-zasobami.

Zamówiłem czasopisma do Czytelni, ale nie mam czasu, by je od razu przejrzeć.

Materiały zamówione do Czytelni czekają na odbiór trzy dni. Po tym czasie są odsyłane do Magazynu.

Czy w BWES mogę skorzystać z prac magisterskich i doktorskich?

Nie gromadzimy prac magisterskich i doktorskich – należy ich szukać w cyfrowym Archiwum Prac Dyplomowych (APD) UŁ w usosweb.

Czy w czytelniach BWES mogę robić zdjęcia swoim aparatem cyfrowym?

Tak, można robić zdjęcia. Oczywiście z poszanowaniem zasad życia społecznego i RODO ;)

Czy mogę kserować publikacje w BWES?

Na terenie biblioteki nie ma ksero. Można wypożyczyć potrzebną książkę i udać się do punktu ksero na terenie uczelni. Do tego celu należy wypełnić papierowy rewers i załączyć legitymację, którą czytelnik otrzyma po oddaniu książki. Można natomiast skanować wybrane fragmenty publikacji na sprzęcie dostępnym w Czytelni.

Czy w BWES mogę wydrukować dokumenty?

W bibliotece znajduje się jedno stanowisko komputerowe z drukarką. Można wydrukować nieodpłatnie do 10 stron.

Gdzie w BWES można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu?

Na terenie czytelni znajduje się 16 komputerów z dostępem do Internetu.

Czy mogę podłączyć swój laptop do Internetu w Bibliotece?

Tak, można. Informacje na temat Wi-Fi i logowania udzielają pracowniczy w wypożyczalni.

Czy z zasobów cyfrowych (baz danych, zasobów pełnotekstowych), dostępnych w sieci UŁ mogę też korzystać z mojego komputera domowego?

Można, ale nie ze wszystkich. Na stronie https://www.uni.lodz.pl/biblioteka-ul znajdują się bazy subskrybowane (bez dostępu z domu) i zasoby otwarte.

Chcielibyśmy zorganizować w BWS wystawę. Do kogo się zwrócić?

W tym celu należy zwrócić się do Kierownika Biblioteki Wydziału.

Chciałbym nieodpłatnie przekazać książki i inne dokumenty. Jak to zrobić?

Darowane publikacje można przynieść do biblioteki i przekazać pracownikowi wypożyczalni.

Co mam zrobić jeśli zgubię lub niechcący uszkodzę książkę?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z biblioteką. Pracownicy spiszą odpowiedni protokół i poinformują o dalszych działaniach. Zwykle trzeba egzemplarz odkupić (niekoniecznie nowy!) lub przynieść inną, zaproponowaną przez bibliotekarkę książkę.