MINIATURY dla naukowców UŁ

Serdecznie gratulujemy badaczom i badaczkom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, którzy otrzymali finansowanie NCN w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA.

W gronie laureatów UŁ znaleźli się:

dr Klaudia Zielińska-Lont (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych dla stabilności finansowej Unii Europejskiej

dr Tomasz Sosnowski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Jakość wyniku finansowego raportowanego przez nowe spółki giełdowe – problematyka oceny i konceptualizacja badań (środki przyznane na staż naukowy),

dr Ewa Feder-Sempach (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Międzynarodowe czynniki ryzyka na światowych rynkach giełdowych. Wpływ nieprzewidzianych wydarzeń na relację stopy zwrotu i ryzyka portfeli inwestycyjnych

dr Kamil Kowalski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Amerykańskie stosunki przemysłowe w latach 1933-1955 w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej

dr Magdalena Rek-Woźniak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Usankcjonowana pamięć konfliktów klasowych w Finlandii i Polsce: studium porównawcze

dr Michał Comporek (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Zarządzanie wrażeniem czy preparowanie informacji? Motywy i ścieżki intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego w dobie pandemii COVID-19

dr Łukasz Kozar (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny): Reintegracja społeczna i zawodowa w perspektywie zielonej transformacji spółdzielni socjalnych

Wszyscy laureaci i źródło: https://www.uni.lodz.pl/.../miniatury-dla-naukowcow-ul