Uwolnijmy się od rankingów! Dowiedz się czym jest COARA

UŁ przystąpił do Coalition for Advancing Research Assessment (COARA), której celem jest gruntowna i szeroka reforma ocen badań naukowych. Jest to nowo powstająca europejska inicjatywa, która w perspektywie kilku lat ma zmienić podejście świata nauki do tego jak oceniane są badania i naukowcy. COARA obecnie zrzesza ponad 300 instytucji, a liczba ta rośnie każdego dnia.

troje naukowców na tle ścianki z logotypami UŁ

Decyzja o przystąpieniu do COARA została podjęta po warsztatach KRASP-EUA workshop on reforming research assessment, które odbyły się 26 października 2022 r. na UŁ. Uczestnicy dowiedzieli się wtedy, że rośnie koalicja reformatorów, chcących zmienić to w jaki sposób oceniana jest nauka w Europie. Władze Uniwersytetu Łódzkiego zadecydowały, że będziemy częścią owego oddolnego ruchu, dołączając do 20 innych placówek badawczych z Polski, takich jak min. PAN, Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet Jagielloński, które deklarację współpracy podpisały już wcześniej. 

Zdjęcie portretowe

dr Stephane Berghmans, zdjęcie: Maciej Fornal, Centrum Promocji UŁ

Jak powiedział dr Stephane Berghmans (EUA), przystępując do COARA do 17 listopada 2022 r., instytucje członkowskie, będą współtworzyły nową inicjatywę od samego początku, ponieważ zjazd założycielski (General Assembly) odbędzie się 1 grudnia, kiedy to zostaną wybrane stanowiska kierownicze i ostateczny kształt organizacji.

To wyjątkowa okazja dla naukowców i osób zarządzających nauką na uczelniach, aby omówić ostateczną wersję porozumienia w sprawie reformy oceny badań, a także najnowsze osiągnięcia dotyczące zarządzania i prac przyszłej Koalicji – Coalition for Advancing Research Assessment (CORA).

Przystępując do COARA, instytucja zobowiązuje się w przeciągu pięciu lat zreformować swój system oceny badań naukowych. Innymi słowy uczelnia podejmuje się wypracowania nowego systemu, według 10 zasad zawartych w deklaracji programowej: 

Zobowiązania główne 
Dwa pierwsze zobowiązania są kluczowe („to czego chcemy”) i obejmują lepsze rozpoznanie różnorodności praktyk i działań, które maksymalizują jakość badań. 
1. Uznawanie różnorodności wkładu i kariery w badaniach zgodnie z potrzebami i charakterem badań. 
 
2. Opieranie oceny badań przede wszystkim na ocenie jakościowej, dla której recenzja/ocena przez współpracowników, wspierana przez odpowiedzialne stosowanie wskaźników ilościowych, ma kluczowe znaczenie. 
 
Dwa kolejne zobowiązania, mają umożliwić odejście od niewłaściwych zastosowań metryk („czego już nie chcemy”).

3. Zaniechanie niewłaściwego wykorzystania wskaźników opartych na czasopismach i publikacjach, w szczególności niewłaściwego wykorzystania współczynnika wpływu czasopisma (JIF) oraz h-index, w ocenie badań. 
 
4. Unikanie wykorzystywania rankingów organizacji badawczych w ocenie badań. 
 
Zobowiązania wspierające  
Obejmują trzy zobowiązania umożliwiające przejście w kierunku nowych kryteriów, narzędzi i procesów oceny badań oraz trzy zobowiązania mające na celu ułatwienie wzajemnego uczenia się, komunikowanie postępów i zapewnienie, że nowe podejścia są oparte na dowodach.
 
5. Przeznaczanie zasobów na reformę oceny badań, która jest potrzebna do osiągnięcia zmian organizacyjnych, do których się zobowiązano. 
 
6. Dokonywanie przeglądu i rozwijanie kryteriów, narzędzi oraz procesów oceny badań. 
 
6.1 Kryteria dla jednostek i instytucji
Dokonywanie przeglądu i opracowywanie kryteriów oceny jednostek badawczych i organizacji prowadzących badania naukowe, z jednoczesnym promowaniem interoperacyjności przy bezpośrednim zaangażowaniu organizacji badawczych i naukowców na wszystkich etapach kariery.   
 
6.2 Kryteria dla projektów i naukowców
Dokonywanie przeglądu i opracowywanie kryteriów, narzędzi i procesów oceny projektów badawczych, zespołów badawczych i badaczy, które są dostosowane do kontekstu ich zastosowania przy bezpośrednim zaangażowaniu naukowców na wszystkich etapach kariery. 
 
7. Podnoszenie świadomości na temat reformy oceny badań i zapewnienie przejrzystej komunikacji, wytycznych i szkoleń w zakresie kryteriów i procesów oceny, a także ich wykorzystania. 
 
8. Wymiana praktyk i doświadczeń w celu umożliwienia wzajemnego uczenia się w ramach koalicji i poza nią. 
 
9. Informowanie o postępach w zakresie przestrzegania zasad i wdrażania zobowiązań. 
 
10. Ocenianie praktyk, kryteriów i narzędzi badań w oparciu o dowody i najnowocześniejsze badania oraz udostępnianie danych celem gromadzenia dowodów i badań.
 

COARA to ogólnoeuropejska Koalicja mająca zreformować to w jaki sposób oceniamy badania naukowe na naszym kontynencie. W procesie ewaluacji proponowanych założeń poproszono grono wybitnych intelektualistów aby ocenili jednym słowem, założenia Koalicji. W wyniku tak przeprowadzonej oceny, dominującym słowem okazało się:

FAIRNESS – UCZCIWOŚĆ.
 

troje naukowców za stołem prezydialnymZdjęcie: Maciej Fornal, Centrum Promocji UL

Zachęcamy do skorzystania z poniższych linków w celu uzupełnienia wiedzy na temat koalicji COARA oraz tego, co niesie ze sobą działanie w jej ramach.

Pełne nagranie z warsztatów KRASP-EUA workshop on reforming research assessment, które odbyły się 26 października 2022 r.

COARA – Coalition for Advancing Research Assessment 

  • Link do pełnego tekstu porozumienia (PDF)
  • Link do FAQ

EUA – European University Association
Skupia ponad 850 uczelni z 49 krajów Europy. Ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju szkolnictwa wyższego na Starym Kontynencie. Reprezentuje uczelnie w największych dyskusjach i rekomenduje najkorzystniejsze rozwiązania dla rozwoju edukacji.

KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Materiał: COARA
Redakcja: Michał Gruda, Centrum Promocji UŁ