Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI DOTYCZĄCE REWITALIZACJI MIAST

« Wróć do listy aktualności

W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na kierunku Rewitalizacja miast student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Program studiów obejmie m. in. zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast. Absolwent kierunku Rewitalizacja miast posiada zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności specjalistyczne oraz powiązane z nimi kompetencje, również społeczne.

Studia na kierunku Rewitalizacja miast stwarzają absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia, w tym na stanowiskach średniego i wyższego szczebla np. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji, biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, agencjach i innych jednostkach zajmujących się różnymi wymiarami procesu rewitalizacji.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

Kierunek studiów prowadzony będzie przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, wspólnie z czterema Wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego:

- Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

- Wydział Nauk Geograficznych,

- Wydział Zarządzania,

- Wydział Nauk o Wychowaniu.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź