Sobota, 23 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

XIX EDYCJA KONKURSU O NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA NAJLEPSZE ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE

« Przejdź do listy konkursów

XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie

Uprzejmie  informujemy o XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach: nauk humanistycznych i społecznych; nauk przyrodniczych i ścisłych; nauk technicznych; nauk o zdrowiu i medycznych; sztuki. Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Regulamin. Wniosek. Rozprawę wraz z wnioskiem należy złożyć w Centrum Nauki i Spraw Pracowniczych WES UŁ do 8 marca 2018 r.

Opublikowane: 02-02-2018
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź