Niedziela, 20 sierpnia 2017, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

X EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA NBP ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

« Przejdź do listy aktualności

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także uczelnie i promotorów za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

    pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
    drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
    trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2017 r. na adres:

    Narodowy Bank Polski
    Departament Edukacji i Wydawnictw
    ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Dla ułatwienia zakodowania pracy prosimy o jej nagranie na płycie CD/DVD w formacie .doc., docx lub .rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli poszczególne rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy je umieścić w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ewentualnie tytuł pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2017 r.

Koordynator:

    Izabela Bojanowska
    e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
    tel. +48 22 185 19 06

 

Więcej informacji/ formularz zgłoszeniowy i regulamin

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź