Poniedziałek, 21 sierpnia 2017, tydzień parzysty (34)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Studencka Klinika Finansów udziela konsultacji osobom zainteresowanym w zakresie usług finansowych świadczonych przez instytucje pośrednictwa finansowego. Konsultacje te dotyczą w szczególności produktów kredytowych, pożyczek, ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oraz zagadnień podatkowych.

Studencka Klinika Finansów rozpoczęła swoją działalność oficjalnie dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Tworzą ją studenci z kół naukowych Advisor oraz Progress, działających przy Instytucie Finansów, Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekę merytoryczną nad działaniami studentów pełnią pracownicy naukowi Instytutu Finansów.  Celem działań członków Studenckiej Kliniki Finansów jest :

1) Pozyskiwanie przez studentów wiedzy i doświadczenia w praktyce funkcjonowania usług finansowych.

2) Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie szeroko rozumianych finansów.

3) Pomoc osobom ubogim lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

4) Promowanie Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego. 

Więcej informacji na stronie

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź