Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

WIZJA I MISJA WYDZIAŁU

Wprowadzenie

Misja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Kreowanie procesów społecznych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy zapewniającej rozwój studentów (poprzez dbałość o solidność dydaktyczną i tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do studiowania), pracowników Wydziału (poprzez dążenie do doskonałości naukowej i zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy) oraz podmiotów działających w jego otoczeniu społeczno-gospodarczym (poprzez otwartość na współpracę i wymianę doświadczeń).

Wizja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w 2022+

• Wydział jako znaczący ośrodek badawczy myśli ekonomicznej i socjologicznej, rozpoznawalny w Europie;
• Wydział jako ośrodek opiniotwórczy w skali kraju, dostarczający wiedzy eksperckiej z zakresu gospodarki, społeczeństwa i rozwoju zrównoważonego;
• Wydział przyciągający i kształcący najlepszych absolwentów szkół średnich z Polski oraz znaczną liczbę studentów z zagranicy;
• Wydział przygotowujący absolwentów do wymogów dynamicznego rynku pracy, przy jednoczesnej wrażliwości na problemy społeczne;
• Wydział wspierający rozwój pracowników – przyjazne miejsce pracy dla świetnych naukowców i znakomitych dydaktyków;
• Wydział będący animatorem współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym;
• Wydział będący atrakcyjną przestrzenią w centrum miasta dla rozwoju inicjatyw społecznych i kulturalnych.
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź