Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WYDZIAŁU

Powołanie prof. Ewy Kucharskiej - Stasiak

Bardzo miło nam poinformować, że prof. Ewa Kucharska - Stasiak została powołana na członka Komisji do spraw opiniowania standardów zawodowych Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przez Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana Jerzego Kwiecińskiego. 

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego dla dr Magdaleny Nowickiej-Franczak

Z wielką przyjemnością informujemy, że tegoroczną edycję Nagrody im. Stanisława Ossowskiego wygrała książka dr Magdaleny Nowickiej-Franczak „Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa”.  Książka ukazuje wpływ rozmowy o trudnej przeszłości na kształtowanie pamięci zbiorowej społeczeństwa oraz mechanizmy tego procesu i jego uczestników. 
Dr Magdalena Nowicka-Franczak zatrudniona jest w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej UŁ. 
Serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Plich z nagrodą Łódzkiego Oddziału TUP

Pani Katarzyna Plich, dyplomantka Pani dr hab. Aleksandry Nowakowskiej, prof. UŁ, otrzymała nagrodę za najlepszą pracę z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej. Konkurs organizowany jest corocznie przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Praca została obroniona w roku akademickim 2016/2017. Gratulujemy!

I nagroda w konkursie GUS na najlepsze prace doktorskie

Miło nam poinformować, że Pani Paulina Malaczewska została uhonorowana I nagrodą w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepsze prace doktorskie z zakresu statystyki oraz popularyzacji wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Nagrodzona dysertacja doktorska nosi tytuł „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, obroniona została na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Promotorem pracy był prof. dr hab. Władysław Milo. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki X Jubileuszowej Edycji Konkursu organizowanego przez PTE Oddział w Łodzi

Znamy już wyniki X Jubileuszowej Edycji Konkursu organizowanego przez PTE Oddział w Łodzi na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną w roku 2017. I miejsce (dwa równorzędne) oraz nagrody regulaminowe w formie uczestnictwa w kursach specjalistycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi o łącznej wartości do kwoty 2 000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym PTE – „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Pani Yarynie Khmara za pracę pod tytułem „Degrowth as a business model an oxymoron or a viable business strategy ? Case of Patagonia” napisaną pod kierunkiem naukowym dra hab. Jakuba Kronenberga, prof. UŁ z Katedry Wymiany Międzynarodowej oraz Panu Marcinowi Gnidzińskiemu za pracę pod tytułem „Analiza zmienności finansowych szeregów czasowych przy użyciu modeli z heteroskedastycznością deterministyczną i stochastyczną”, napisaną pod kierunkiem naukowym dra hab. Roberta Kelma z Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych. II miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie uczestnictwa w kursach specjalistycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi o łącznej wartości do kwoty 1 000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym PTE „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Pani Aleksandrze Owczarek za pracę pod tytułem „Przedsiębiorczość ludzi młodych w Polsce - studium statystyczne”, napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Justyny Wiktorowicz z Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej. III miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Pani Natalii Krakowiak za pracę pod tytułem „Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century”, napisaną pod kierunkiem naukowym dra hab. Rafała Matery, prof. UŁ z Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej.
Zwycięzcom i ich promotorom serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs na najlepsze prace magisterskie UŁ 2017

Miło nam poinformować, że praca magisterska absolwenta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Pana mgr Piotra Jareckiego pod tytułem „Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości” znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych prac, powstałych w Uniwersytecie Łódzkim w 2017 r. Promotorem pracy była prof. Ewa Kucharska-Stasiak. Nagrody zostały wręczone podczas Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendia Miasta Łodzi

Miło nam poinformować, iż Pan Robert Jakubczyk oraz Pan Maciej Jabłoński, studenci I roku studiów I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, znaleźli się wśród Stypendystów Miasta Łodzi w roku akademickim 2017/2018. Serdecznie gratulujemy!

Dr Paulina Malaczewska laureatką konkursu IPiSS

W XIX edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki dr Paulina Malaczewska, adiunkt w Katedrze Ekonometrii, zajęła trzecie miejsce w kategorii prac doktorskich. Praca pod tytułem „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki” przygotowana została pod opieką nauką profesora Władysława Milo. Gratulujemy!

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników Katedry Pracy i Polityki Społecznej

Z przyjemnością informujemy, że książka autorstwa dr hab. Izabeli Warwas, prof. UŁ oraz dr hab. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne” została nagrodzona w konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na najlepsze prace naukowo-badawcze i podręczniki opublikowane w 2016 r. w kategorii podręczników.
Dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk w uznaniu wkładu w rozwój nauk o pracy i polityce społecznej została również wyróżniona przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za pracę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi opublikowaną w 2016 r. pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym”. Autorki zatrudnione są w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda oraz wyróżnienie w Konkursie na referat naukowy

Miło nam poinformować, iż podczas VI Kongresu Rynku Kapitałowego zorganizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, izbę rozliczeniową KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wręczone zostały nagrody w Konkursie na referat naukowy. II miejsce w Konkursie za referat pt. „Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20” zajęli prof. Wiesław Dębski, dr Ewa Feder-Sempach, mgr Szymon Wójcik. Wyróżnienie za referat pt. „Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?” otrzymali prof. Tomasz Miziołek i dr Ewa Feder-Sempach. Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Nagroda im. Moczarskiego dla dr Agaty Zysiak

Z wielką przyjemnością informujemy, że tegoroczną edycję Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego wygrała książka dr Agaty Zysiak „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście”. Doktorat, będący podstawą dla nagrodzonej książki, został napisany pod kierunkiem profesora Kazimierza Kowalewicza z Katedry Socjologii Kultury i obroniony na naszym Wydziale w roku 2016 r.

Dr Paulina Malaczewska laureatką XII edycji konkursu VERBA VERITATIS

Z przyjemnością informujemy, że w XII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepsze prace o tematyce związanej z etyką biznesu, dr Paulina Malaczewska, adiunkt w Katedrze Ekonometrii, została uhonorowana 1. miejscem w kategorii prac doktorskich. Nagrodzona dysertacja doktorska nosi tytuł "Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodraki". Promotorem pracy był prof. dr hab. Władysław Milo. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnieni w Konkursie "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Miło nam poinformować, że Pani mgr Natalia Krakowiak otrzymała wyróżnienie w XI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” za pracę „Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century”. Promotorem pracy był dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ, który otrzymał dyplom od Kapituły Konkursu za twórczy wkład w rozwój edukacji i badań naukowych. Serdecznie gratulujemy.

Jakub Sikorski laureatem kontursu na najlepsze prace magisteskie i licencjackie PZPN

Z przyjemnością informujemy, iż w konkursie zorganizowanym przez Pomorski Związek Piłki Nożnej na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w obszarze humanistycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań piłki nożnej, w kategorii prac licencjackich I miejsce zajęła praca pod tytułem " Szacowanie funkcji popytu na bilety na mecze piłki nożnej w Ekstraklasie i województwie pomorskim" Pana Jakuba Sikorskiego, studenta I roku studiów drugiego stopnia kierunku "Analityka Gospodarcza".

Dr Milan Popović laureatem konkursu Złote Pióro PZF 2017

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż dr Milan Popović otrzymał „Złote Pióro PZF” za pracę pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych” w konkursie organizowanym przez Polski Związek Faktorów na najlepszą pracę doktorską w roku 2017. http://faktoring.pl/2017/09/28/konkurs-zlote-pioro-pzf-2017-rozstrzygniety/ Serdecznie gratulujemy!

Dr Karol Korczak i dr Marek Melaniuk laureatami nagrody PTI

Z wielką radością informujemy, iż Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego przyznała wyróżnienie za Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 roku dr. Karolowi Korczakowi i dr. Markowi Melaniukowi autorom monografii pt. "Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych", wyd. Wolters Kluwer. Serdecznie gratulujemy!

Dr Paulina Bunio-Mroczek laureatką nagrody im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

Miło nam poinformować, iż Kapituła Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej przyznała nagrodę dr Paulinie Bunio-Mroczek w ramach I edycji Konkursu za pracę "Wczesne rodzicielstwo: zagrożenie czy szansa. Nastoletni rodzice z łódzkiej enklawy biedy".

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Ewa Kucharska-Stasiak laureatką Nagrody II stopnia w konkursie PTE

Z wielką radością zawiadamiamy, iż Pani Profesor Ewa Kucharska-Stasiak otrzymała Nagrodę II stopnia w Konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016, za podrecznik pt. "Ekonomiczny wymiar nieruchomosci".

Serdecznie gratulujemy!

Prof. K. Konecki członkiem Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Z dumą chcielibyśmy poinformować, że Prezydent RP, Andrzej Duda, powołał profesora Krzysztofa Koneckiego do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym celem będzie upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Gratulujemy!

Mgr Przemysław Chrabałowski laureatem Nagrody im. Floriana Znanieckiego

Miło nam poinformować o zdobyciu Nagrody II stopnia im. Floriana Znanieckiego przez absolwenta Instytutu Socjologii, mgra Przemysława Chrabałowskiego, za pracę magisterską pt. „Wielka scenografia ostatniej ceremonii. Polskojęzyczne wirtualne cmentarze”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Rokickiej, prof. UŁ.
Serdecznie gratulujemy!

Dr Maciej Dykto laureatem w plebiscycie na Najlepszego Wykładowcę Instytutu Finansów UŁ

Miło nam poinformować, iż dr Maciej Dykto zajął II miejsce w plebiscycie na Najlepszego Wykładowcę Roku Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!

Certyfikaty THOMSON REUTERS EIKON dla studentów Wydziału

Miło nam poinformować, że grupa 11 studentów kierunku Rynek Finansowy, w ramach zajęć Akademia Thomson Reuters prowadzonych przez dr Ewę Feder-Sempach, uzyskała międzynarodowy certyfikat THOMSON REUTERS EIKON - VERSION 4. Są to: Maciej Haberka, Kamil Cichacz, Wojciech Majewski, Artur Sobczak, Marek Szymański, Paweł Burski, Adam Rybak, Grzegorz Wojtalik, Magdalena Domańska, Dawid Troska i Kamil Harasim. Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyński laureatem Nagrody PAN

Miło nam poinformować, iż dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyński został laureatem Nagrody Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych pracujących na terenie województwa łódzkiego za rok 2016 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Serdecznie gratulujemy!

Regionalne analizy ekonomiczne -specjalność nagrodzona certyfikatem Studia z Przszłością 2017

Z przyjemnością informujemy, że specjalność międzykierunkowa Regionalne analizy ekonomiczne uzyskała certyfikat II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznawany jest kierunkom studiów, które zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

Bartłomiej Krzeczewski laureatem konkursu za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016

Uprzejmie informujemy, iż mgr Bartłomiej Krzeczewski, otrzymał Nagrodę Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016 w obszarze Nauk Społecznych w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ. Serdecznie gratulujemy!

Marta Kubiak laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską

Uprzejmie informujemy, iż mgr Marta Kubiak, absolwentka kierunku Gospodarka przestrzenna, otrzymała Nagrodę Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w roku akademickim 2015/2016. Praca pt. Procesy suburbanizacyjne a jakość życia mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, przygotowana została pod kierunkiem naukowym dr hab. Ewy Kusideł, prof. UŁ.

Laureatce oraz promotorce pracy serdecznie gratulujemy!

Nagroda Prezesa NBP za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i kredyt”

Miło nam poinformować, iż następujący Pracownicy Instytutu Ekonometrii: dr hab. Robert Kelm, dr Mariusz Górajski, dr Magdalena Ulrichs,
mgr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna zostali wyróżnieni w konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „BANK I KREDYT”. Serdecznie gratulujemy!

Pani Profesor Jolanta Grotowska-Leder członkiem Rady Pomocy Społecznej

Pani Profesor Jolanta Grotowska-Leder, na mocy ustawy o pomocy społecznej, w dniu 31 marca 2017 została powołana na członka Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach pomocy społecznej działającym przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

Pan Profesor Andrzej Borowicz członkiem Rady Zamówień Publicznych

Pan Profesor Andrzej Borowicz, na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 28 lutego 2017 r. został  powołany na członka Rady Zamówień Publicznych.

Wyniki IX Edycji Konkursu organizowanego przez PTE Oddział w Łodzi

I miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie uczestnictwa w kursach specjalistycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi o łącznej wartości do kwoty 2 000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym PTE – „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Panu Piotrowi Bęczkowskiemu za pracę pod tytułem: „Transformacja gospodarcza Chin”. Promotor pracy: dr hab. Piotr Urbanek, prof. nadzw. UŁ, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej.
II miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie uczestnictwa w kursach specjalistycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi o łącznej wartości do kwoty 1 000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym PTE „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Pani Patrycji Góralczyk za pracę pod tytułem: „Koncepcja Lean Management a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach na przykładzie spółki z branży BPO”. Promotor pracy: dr Marzena Krawczyk, Katedra Finansów i Rachunkowości MSP.
III miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi – „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano Pani Justynie Kowalskiej za pracę pod tytułem: „Realizacja potrzeb transportowych a rozwój miast na przykładzie Aglomeracji Łódzkiej”. Promotor pracy: dr Urszula Motowidlak, Katedra Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki.
Zwycięzcom i ich promotorom serdecznie gratulujemy!!!

Prof. Agnieszka Kurczewska - Associate Editor w Journal of Small Business Management

Miło nam poinformować, że Prodziekan ds. rozwoju, dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ została wybrana do pełnienia funkcji Associate Editora w czasopiśmie naukowym Journal of Small Business Management (JSBM). Journal of Small Business Management to czasopismo naukowe zajmujące się tematyką przedsiębiorczości oraz problematyką małych i średnich przedsiębiorstw. W wykazie MNiSW czasopismo znajduje się na liście A (30 pkt), a jego 5-letni impact factor wynosi 2,868.

Mgr Bartłomiej Krzeczewski z Instytutu Finansów laureatem konkursu ETIUDA

ETIUDA jest konkursem na stypendia doktorskie, skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską.  Laureaci konkursu nie tylko otrzymają finansowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł miesięcznie, ale odbędą również staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, w którym będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe w środowisku najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Jednym z trzech laureatów konkursu dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim został mgr Bartłomiej Krzeczewski z Katedry Finansów Korporacji. Serdecznie gratulujemy!

Prof. Piotr Szukalski członkiem Rządowej Rady Ludnościowej

Prezes Rady Ministrów RP Pani Beata Szydło Zarządzeniem nr 10 z 02.02.2017 powołała dra hab. Piotra Szukalskiego, prof. UŁ, w skład Rady ds.Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej, używającej skrótowej nazwy Rządowa Rada Ludnościowa. Do zadań Rady należy monitoring sytuacji demograficznej Polski poprzez przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów RP corocznych raportów oraz inicjowanie prac legislacyjnych i opiniowanie aktów prawnych w zakresie polityki ludnościowej.

Łukasz Górski laureatem konkursu marszałka województwa łódzkiego

Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Łukasz Górski, został laureatem XVII edycji konkursu marszałka województwa łódzkiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim! Panu Łukaszowi oraz promotorowi, prof. Jakubowi Kronenbergowi, serdecznie gratulujemy! Więcej informacji

Pani Paula Gajda i Pan Alan Kaczyński, zdobyli certyfikat THOMSON REUTERS EIKON - VERSION 4

Miło nam poinformować, że Pani Paula Gajda i Pan Alan Kaczyński,  studenci kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze uzyskali międzynarodowy certyfikat THOMSON REUTERS EIKON - VERSION 4. Serdecznie gratulujemy!

Powołanie Profesor Moniki Marcinkowskiej do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych!

Miło nam poinformować, iż Pani Profesor Monika Marcinkowska, Dyrektor Instytutu Finansów, została powołana na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Akt powołania zostanie wręczony Pani Profesor na posiedzeniu Komitetu, które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2017 r. w gmachu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia Miasta Łodzi

Miło nam poinformować, iż Pani Dorota Mularska, studentka I roku studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość znalazła się wśród Stypendystów Miasta Łodzi w roku akademickim 2016/2017. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

8 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes PAN prof. Edward Nęcka i  Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, wyróżnili  dr hab. Izabelę Warwas, prof. UŁ za publikację Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyróżnienia przyznawane są osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i praktyki w zakresie pracy i polityki społecznej.

Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna laureatem konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

Laureatem III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" w kategorii „Ekologiczny Magister” została absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna Pani Agata Borowska. Praca pt. „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin” napisana w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńca została uznana i nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  jako najlepsza praca z dziedziny ochrony środowiska pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk ekonomiczno-społecznych.

Nagrodzono zasłużonych dla edukacji bankowej

Doceniając zaangażowanie i wkład w działanie Samorządu Bankowego Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 26 października 2016 uhonorował Medalem Kopernika  dr Iwę Kuchciak, adiunkta w Instytucie Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Iwa Kuchciak od ponad 10 lat realizuje projekty przy współpracy z instytucjami sektora bankowego, uczestniczy w pracach nad rozwojem i realizacją Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” powstałym z inicjatywy Związku Banków Polskich. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

25 listopada 2016 r. zakończyła się V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Wyróżnienie za najlepszą pracę habilitacyjną otrzymała dr hab. Joanna Bogołębska z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej za pracę „Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych”. Wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską otrzymali m.in.: dr Tomasz Schabek z Instytutu Finansów za pracę „Wpływ czynników behawioralnych i fundamentalnych na stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących na przykładzie Polski i Brazylii” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Gajdki oraz dr Kamila Kuziemska-Pawlak za pracę „Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2013” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Janusza Bilskiego. Serdecznie gratulujemy!

Profesor Marian Niedźwiedziński odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Informujemy, iż  Profesor Marian Niedźwiedziński został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane na wiosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Michał Jerzy Sobczak laureatem XI Edycji Konkursu Verba Veritatis

Miło nam poinformować, że Michał Jerzy Sobczak zajął II w XI Edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Praca doktorska pt.: „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego” przygotowana została pod opieką naukową dr hab. Bogusławy Urbaniak, prof. UŁ. Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju

Zadaniem Rady jako organu konsultacyjno-doradczego Prezydenta RP jest formułowanie celów strategicznych długookresowego rozwoju Polski oraz metod ich osiągnięcia. Powyższe zadania Rada osiąga poprzez przygotowywanie opinii, ekspertyz i propozycji zmian legislacyjnych. Prof. Piotr Szukalski specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”. Prof. Piotr Szukalski jest drugim członkiem Narodowej Rady Rozwoju z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Wcześniej w skład Rady weszła znana badaczka rynku pracy prof. Elżbieta Kryńska.

Gabriela Widera otrzymała podziękowania od Prezydenta Miasta Sieradza

Nasza studentka, Gabriela Widera, studentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, otrzymała oficjalne podziękowania od Prezydenta Miasta Sieradza Pawła Osiewały, za pomoc przy organizacji Open Hair Festival.

„Osoba, która bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem włączyła się w przygotowania festiwalu, będącego wizytówką miasta. Wykazała się dobrą organizacją i wysoką kulturą osobistą (…). Stworzyła przyjazny klimat, dzięki któremu goście wydarzenia wyjechali z Sieradza z najlepszymi wspomnieniami.”

Lena Grzesiak laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską

Lena Grzesiak za pracę „Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego” otrzymała nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości. Patronką pracy magisterskiej  jest dr Agnieszkę Skoczylas - Tworek z Katedry Finansów i Rachunkowości MŚP. Serdecznie gratulujemy!

NASI NAUKOWCY STYPENDYSTAMI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Dr Katarzyna Karolina Zajda z Katedry Socjologii Wsi i Miasta oraz dr Jakub Niedbalski z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Stypendia przyznawane są w czterech dziedzinach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.
W konkursie mogli wziąć udział młodzi naukowcy do 35. roku życia, zatrudnieni na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stypendia są nagrodą za osiągnięcia naukowo-badawcze, a warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

W XI edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1137 wniosków. Stypendia przyznano 168 naukowcom.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów!

Z pełną listą stypendystów można zapoznać się tutaj

Jakub Anusik laureatem projektu „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy”

Jakub Annusik, reprezentujący kierunek Economics and International Business, przygotował artykuł i wystąpienie pt.: Globalne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miast. Problem “urbanizacji biedy” na światowych peryferiach.

Projekt naukowy – „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy” realizowany jest już od sześciu lat przez biura prof. Jerzego Buzka we współpracy z PWSZ w Raciborzu i wieloma uczelniami czy instytucjami ze świata nauki i biznesu. W tym cyklicznym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 500 studentów studiów I, II i III stopnia głównie z Polski i z Ukrainy, z którymi pracowano nad przygotowaniem naukowej publikacji, która pozwala im na rozwój naukowy, aż po otwarcie przewodu doktorskiego. Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji

Mgr Bartłomiej Krzeczewski laureatem konkursu ETIUDA

ETIUDA jest konkursem na stypendia doktorskie, skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską.  Laureaci konkursu nie tylko otrzymają finansowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł miesięcznie, ale odbędą również staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, w którym będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe w środowisku najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Jednym z trzech laureatów konkursu dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim został mgr Bartłomiej Krzeczewski. Serdecznie gratulujemy!

Michał Jerzy Sobczak laureatem XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości

Miło nam poinformować, że Michał Jerzy Sobczak, za pracę doktorską pt.: „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie woj. łódzkiego”, przygotowaną pod opieką naukową dr hab. Bogusławy Urbaniak prof. nadzw. UŁ, otrzymał nagrodę I stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości.

Trzeci sukces mgr Patrycji Góralczyk

Miło nam poinformować, że Pani mgr Patrycja Góralczyk, absolwentka kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, została po raz trzeci laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską – tym razem jest to pierwsza nagroda w II edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Praca pt. Exchange Traded Funds na polskim rynku kapitałowym, przygotowana w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych pod kierunkiem naukowym prof. UŁ dr hab. Małgorzaty Janickiej, pokonała silną konkurencję z innych ośrodków akademickich. Więcej informacji na stronie. Laureatce oraz promotorce pracy serdecznie gratulujemy!

Enactus University of Łódź zwycięzcą w Enactus National Competition 2016

6 czerwca 2016 r. zespół Enactus University of Łódź zajął I miejsce w prestiżowym konkursie Enactus National Competition 2016 i będzie mieć zaszczyt reprezentować Polskę na Enactus World Cup 2016 w Toronto już we wrześniu. Ponadto, zwycięski projekt SweetHelp został nagrodzony przez PKO Bank Polski dodatkową nagrodą Most Effective Business Concept za najefektywniejszy model biznesowy

Nagroda w XV edycji Konkursu na najlepszą z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Praca magisterska Pani Darii Świderskiej pt. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce, napisana pod kierunkiem Pana Profesora Stanisława Wieteski, zgłoszona na XV edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, organizowanego przez Rzecznika Finansowego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową, otrzymała wyróżnienie Związku Banków Polskich.

Profesor Bogusława Urbaniak powołana w skład Komitetu PAN

Dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. UŁ decyzją Zebrania Plenarnego Komitetu PAN została powołana w skład Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiegodla dr Mariusza Górajskiego

Pragniemy poinformować, iż dr Mariusz Górajski, pracownik Katedry Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ otrzymał nagrodę w grupie młodych pracowników nauki w V edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji o konkursie

Odznaka Rady Miasta dla dra hab. Pawła Baranowskiego

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Paweł Baranowski, pracownik Katedry Ekonometrii, został uhonorowany odznaką Rady Miasta „Za zasługi dla Miasta Łodzi”. Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska członkinią European Banking Authority BSG

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska została członkinią grupy doradczej (Banking Stakeholder Group) European Banking Authority, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA BSG). To jedyna przedstawicielka Polski wśród członków EBA BSG. European Banking Authority jest niezależnym organem Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zapewnienie skutecznej i spójnej regulacji ostrożnościowej i nadzoru w całym europejskim systemie bankowym. Zadaniem Banking Stakeholder Group jest konsultowanie regulacji i rekomendacji EBA oraz doradzanie w sprawach związanych z zadaniami nadzoru. W skład BSG wchodzi 30 członków, w tym znaczący akademicy, przedstawiciele instytucji finansowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawcy dużych firm. Obecna kadencja EBA BSG rozpoczęła się w kwietniu i potrwa 2,5 roku. Serdecznie gratulujemy!

Przyznano wyróżnienia dla doktorantów za działalność na rzecz i dobro Uniwersytetu Łódzkiego

Informujemy, że pan prof. Jarosław  Płuciennik, Prorektor ds. programów i jakości kształcenia przyznał wyróżnienia za działalność doktorancką na rzecz UŁ następującym osobom z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego: mgr Katarzynie Walerysiak-Grzechowskiej i mgr Jurandowi Skrzypkowi.
Wręczenie wyróżnień odbędzie się 9 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej nr 109, I piętro – budynek Rektoratu.

Medal Mikołaja Kopernika dla prof. Moniki Marcinkowskiej

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 9.03.2016 r. prof. Monika Marcinkowska otrzymała Medal Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich. Serdecznie gratulujemy!

Prof. zw. dr hab. Czesław Domański członkiem komitetów Polskiej Akademii Nauk

Informujemy, iż na mocy Uchwały nr 28/2011 Prezydium PAN z dn. 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów, prof. zw. dr hab. Czesław Domański został powołany na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie IPiSS

Mamy przyjemność poinformować, iż dr Piotr Miller otrzymał nagrodę drugiego stopnia w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Praca doktorska „Wolni strzelcy” na rynku pracy. Doświadczanie kariery zawodowej poza organizacją formalną. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna napisana została w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania pod kierunkiem profesora Krzysztofa Koneckiego.

Wyróżniona została również praca doktorska Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski z perspektywy polskich przedsiębiorców napisana pod kierunkiem profesor Bogusławy Urbaniak.

Rafał Olczak laureatem Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Z przyjemnością informujemy, iż mgr. Rafał Olczak otrzymał nagrodę III stopnia w XLVI edycji konkursu SKwP na najlepszą pracę magisterską w 2014 r. Pracę pt. "Tendencyjne kształtowanie obrazu spółki w sprawozdawczości finansowej w świetle MSSF" pan Rafał napisał pod kierunkiem dr Joanny Fila. Gratulujemy!

Sukces na VII Akademickim Turnieju Szachowym

Katedra Ekonometrii z przyjemnością informuje, że na odbywającym się w dniu 6 grudnia 2015 r. w Sali Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego VII Akademickim Turnieju Szachowym, będącym jednocześnie Akademickimi Mistrzostwami Województwa Łódzkiego ( AMWŁ), pan Rafał Kowalczyk, student III roku kierunku Informatyka i Ekonometria, zajął I miejsce. II miejsce w kategorii pracowników naukowych zajął pracownik Katedry Ekonometrii dr Maciej Malaczewski.

Mgr Patrycja Góralczyk wyróżniona w konkursie Giełdy Papierów Wartościowych

Miło nam poinformować, że pani mgr Patrycja Góralczyk, absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, została laureatką wyróżnienia w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W konkursie przyznawana jest pierwsza nagroda oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Praca pt. Exchange Traded Funds na polskim rynku kapitałowym została przygotowana w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Janickiej. Ogółem do konkursu zgłoszono 31 prac z różnych ośrodków akademickich.  Laureatce oraz promotorce pracy serdecznie gratulujemy! Więcej informacji

Joanna Przeworska wyróżniona w konkursie NBP

Z przyjemnością informujemy, iż absolwentka kierunku Analityka Gospodarcza - Joanna Przeworska otrzymała wyróżnienie w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych za pracę pt: „Wpływ nowych wymagań Bazylei III na działalność banków komercyjnych w Polsce”, napisaną pod kierunkiem naukowym Pana Profesora Władysława Milo. Serdecznie gratulujemy!

SKN Taurus wygrał ogólnopolski konkurs Project Trader

Miło nam poinformować, iż SKN Taurus wygrał ogólnopolski konkurs Project Trader w klasyfikacji Kół Naukowych. W konkursie brały udział 23 Koła Naukowe i studenci z 33 uczelni w Polsce. Więcej na temat konkursu, jego przebiegu oraz podsumowanie na stonie SKN Taurus

Wyróznienie w konkursie Kongresu Rynku Kapitałowego

Dr hab. Tomasz Miziołek uzyskał wyróżnienie w konkursie na referat naukowy w ramach IV Kongresu Rynku Kapitałowego. Tytuł nagrodzonego referatu: Wpływ publikacji informacji o wykluczeniu spółek z indeksu WIG20 na ich stopę zwrotu. Celem konkursu był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Więcej informacji na stronie

Stypendysta Miasta Łodzi

Z przyjemnością informujemy, iż w gronie Stypendystów Miasta Łodzi w roku akademickim 2015/2016 znalazł się student Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  - Pan Mikołaj Moniuszko – student I roku studiów I stopnia. Serdecznie gratulujemy!

Lena Grzesiak laureatką konkursu Verba Veritatis

Z radością informujemy, iż studentka kierunku Finanse i Rachunkowość , pani Lena Grzesiak zajęła I miejsce w  X edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Promotorem pracy pt. „Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego” jest dr Agnieszka Skoczylas-Tworek. Gratulujemy!

Prof. Elżbieta Kryńska członkiem Narodowej Rady Rozwoju

Informujemy, iż dnia 15 października 2015 r. prof. Elżbieta Kryńska została powołana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na członka Narodowej Rady Rozwoju. Serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości już rozstrzygnięty. 17 września 2015 r. w siedzibie resortu Dyrektor Generalna Ministerstwa Sprawiedliwości, Eliza Wójcik wręczyła nagrody laureatom konkursu. Laureatem II nagrody w konkursie została Ewa Libera za pracę pt. „Korupcja a wzrost gospodarczy” napisaną pod kierunkiem dra Macieja Malaczewskiego z Katedry Ekonomietrii

Nagroda w XLVI edycji konkursu SKwP na najlepszą pracę magisterską w 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, iż mgr. Rafał Olczak otrzymał nagrodę III stopnia w XLVI edycji konkursu SKwP na najlepszą pracę magisterską w 2014 r. Pracę pt. "Tendencyjne kształtowanie obrazu spółki w sprawozdawczości finansowej w świetle MSSF" pan Rafał napisał pod kierunkiem dr Joanny Fila. Gratulujemy!

Nagroda w Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Miło nam poinformować, że Pan mgr Jan Żelazny, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ, został laureatem II nagrody w ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (MSG). Pokonał przy tym silną konkurencję ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Krakowie, Katowicach. Praca pt. Finansjalizacja rynków towarowych powstała w Katedrze MSG pod kierunkiem dra hab. Tomasza Miziołka. Warto dodać, że nagrody w konkursie obok prestiżu, mają także wymiar finansowy (I nagroda - 5 000 zł, II - 3 000 zł, III - 2 000 zł). Więcej informacji na stronie
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Nagroda w Konkursie Etyka w Finansach

W III edycji Konkursu Etyka w Finansach, zorganizowanej przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Szwajcarii, drugie miejsce zajęła Pani Emilia Klepczarek, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.  Nagrodę na Stadionie Narodowym w Warszawie wręczyli Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i przewodniczący jury polskiej wersji konkursu, oraz Krzysztof Pietraszkiewicz. Więcej na stronie

Prestiżowy egzamin Thomson Reuters Eikon - sukces studenta MSG

Miło nam poinformować, że Pan Piotr Dresler, student II roku kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Finanse międzynarodowe zdał z wynikiem 90% prestiżowy egzamin Thomson Reuters Eikon Certification organizowany przez firmę Thomson Reuters i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, UŁ. Serdecznie gratulujemy!

Wyniki Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych

W dniu 9 czerwca 2015 r. ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych. Wyróżnienie dla najlepszego studenckiego zespołu analitycznego odebrało  Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego „4Future”, którego opiekunem naukowym jest dr Wojciech Zatoń. Dr Wojciech Zatoń otrzymał również nagrodę za prognozy bezrobocia. Konkurs organizowany był przez dzienniki „Rzeczpospolita” i „Parkiet” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Więcej na stronie

SKN 4FUTURE w gronie ekspertów Narodowego Banku Polskiego

Z dniem 27 maja 2015 r. SKN 4Future dołącza do grona ekspertów składających analizy w ramach Ankiety Makroekonomicznej organizowanej przez Narodowy Bank Polski.
Wytyczne szykowane przez SKN 4Future na temat przyszłego kształtowania się realiów gospodarczych będą traktowane na równi z opracowaniami takich instytucji jak Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, EY Polska Kariera czy Grupa PZU Kariera.

Drużyna Enactus University of Lodz zdobyła II miejsce na Enactus National Competition

Drużyna Enactus University of Lodz zdobyła II miejsce na prestiżowym ogólnopolskim konkursie Enactus National Competition, który odbył się 25 maja w Kinotece PKiN.
Członkowie zespołu z Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ (Olga Nieścioruk, Marta Grzędowska, Agnieszka Furmańczyk, Sylwia Pliszka, Agnieszka Pliszka, Paweł Przerywacz, Daniel Nowaczyk, Mikołaj Laskowski, Krystian Długosz) dzięki aktywności w kole mogli m.in finansowo zarządzać odpowiedzialnymi społecznie projektami oraz badać grupy docelowe. Ponadto, Daniel koordynował realizację jednego z projektów. Opiekunką koła jest dr Marika Świeszczak.

Nominacja profesorska dla prof. Jerzego Gajdki

Z dumą informujemy, iż w dniu 10 kwietnia 2015 roku grono profesorów nauk ekonomicznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego powiększyło się o kolejną osobę. Nominację z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrał  prof. Jerzy Gajdka. 

Medal PTI dla prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego uhonorował prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego przyznaniem medalu XXX- lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Medal został przyznany w uznaniu znaczącego wkładu merytorycznego i organizacyjnego w rozwój i upowszechnianie Informatyki oraz budowanie społeczności informatycznej w Polsce, a w szczególności w regionie łodzkim.

Studenci Wydziału laureatami VII edycji konkursu PTE

Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi ogłosiła wyniki VII Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2013/2014.

Pierwsze miejsceIzabela Osieja za pracę magisterską pod tytułem: „Wpływ globalizacji na rozwój Brazylii”. Promotor pracy: dr hab. Maciej Kozłowski.

Drugie miejsceKonrad Brodel za pracę magisterską pod tytułem: „Analiza oddziaływania zmian stopy podatkowej na proces kształtowania się szarej strefy w Polsce". Promotor pracy: dr hab. Iwona Konarzewska.

Trzecie miejsceSzymon Wójcik za pracę magisterską pod tytułem: „Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE". Promotor pracy: dr Paweł Baranowski.

Trzecie miejsceJolanta Jędrzejewska za pracę magisterską pod tytułem: „Sektor MSP w gospodarce polskiej i wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza". Promotor pracy: dr hab. Maciej Kozłowski.

Wyniki konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie IPiSS

Z radością informujemy, iż w ramach konkursu konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia w kategorii prac doktorskich Pani dr Marcie Petelewicz za rozprawę pt. ” Jakość życia dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Na przykładzie Łodzi”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Rokickiej, oraz Pani dr Izabeli Ślęzak-Niedbalskiej za rozprawę pt. „Sytuacja pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencji towarzyskiej. Studium z perspektywy socjologii interakcjonistycznej” napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krzysztofa Koneckiego.

Nagroda dla dra Tomasza Miziołka za referat naukowy dot. rynków kapitałowych

4 grudnia 2014 r. w Warszawie odbył się trzeci „Kongres Rynku Kapitałowego” zorganizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i KDPW_CCP. W towarzyszącym kongresowi konkursie na najlepszy referat naukowy nt. rynku kapitałowego laureatem III miejsca został dr Tomasz Miziołek z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych za artykuł „Czy benchmarki funduszy akcyjnych są adekwatne do ich polityki inwestycyjnej?”.

Prof. dr hab. Aleksander Welfe wybrany na kolejną kadencję

Z przyjemnością informujemy, iż prof. dr hab. Aleksander Welfe w jednomyślnym głosowaniu został ponownie wybrany na Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

Laureaci VII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Wyróżnienie w VII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych otrzymały:
Pani Emilia Klepczarek za pracę pt. „Nieefektywność mechanizmów Corporate Governance jako jedna z przyczyn upadku Lehman Brothers Holding”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Urbanka, prof. nadzw. UŁ.
Pani Anna Woźniak za pracę pt. „Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych”, napisaną pod kierunkiem dr Roberta Kelma.

Nominacja profesorska dla prof. Moniki Marcinkowskiej

Z dumą informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014 roku grono profesorów nauk ekonomicznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego powiększyło się o kolejną osobę. Nominację z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrała prof. Monika Marcinkowska. 

Laureaci stypendium Młodzi w Łodzi

Mamy przyjemność ogłosić laureatów stypenium Młodzi w Łodzi, kórzy są studentami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:

 • Stypendium od Magellana wygrał Mateusz Graczyk, student kierunku Finanse i rachunkowość, seminarzysta dr hab. Jerzego Gajdki prof. nadzw. UŁ, członek SKN Progres,
 • Stypendium Pelion wygrała studentka Ekobiznesu – Natalia Kamińska, seminarzystka dr Danuty Lipińskiej

Gratulujemy!

Studenci Wydziału laureatami konkursu PTE

31 stycznia 2014 roku Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi ogłosiła wyniki VI Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2012/2013. 13 maja 2014 r. w PTE laureatom konkursu oraz ich promotorom wręczono nagrody i dyplomy.

Pierwsze miejsce: Jolanta Błoch za pracę magisterską pod tytułem: „Logistyka produkcji i planowanie potrzeb materiałowych, jako niezbędny element funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych. Analiza przedsiębiorstwa Alfa działającego w branży motoryzacyjnej”. Promotor pracy: dr Urszula Motowidlak.

Drugie miejsce: Piotr Wojciechowski za pracę magisterską pod tytułem: „Nowoczesne technologie w logistycznych systemach transportowo - magazynowych". Promotor pracy: dr Cecylia Żurak - Owczarek.

Trzecie miejsce: Jakub Wochna za pracę magisterską pod tytułem: „Finansowe oblicze sportu na przykładzie klubów piłkarskich". Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk.

Trzecie miejsce: John Mirski za pracę magisterską pod tytułem: „Elektroniczne kanały dystrybucji na przykładzie portalu internetowego PizzaPortal.pl". Promotor pracy: dr Cecylia Żurak - Owczarek.

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UŁ laureatem plebiscytu „Eko-Inspiracja 2013”

Decyzją Rady Plebiscytu „Eko-Inspiracja 2013” organizowanego przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek” Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego została laureatem tego plebiscytu w kategorii „Młoda Eko-Inspiracja”.

Natomiast w kategorii „Partnerstwo” w głosowaniu internautów Studenckie Koło Naukowe EKOBIZNES, działające przy Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UŁ zdobyło III miejsce.

Podwójne wyrożnienie prof. dr hab. Aleksandra Welfe!

Prof. dr hab. Aleksander Welfe został Prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, a także został wybrany na Członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XI kadencji.

Magdalena Nowicka laureatką X edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury

Magdalena Nowicką zdobyła III miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze za pracę pt. Głos z zewnątrz – gry figurą obcego w sporach o pamięć zbiorową.

Roczne stypendium naukowe NBP dla mgr Dominiki Brózdy

Pani Dominika Brózda, doktorantka w Katedrze Międzyanrodowych Stosunków Gospodarczych, została laureatką I edycji Nowego Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego w roku akademickim 2013/2014. W ramach tego programu otrzymałam roczne stypendium naukowe. Fundatorem Programu jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego.

Lista stypendystów

Celem Programu było zachęcenie wybitnych studentów do kontynuowania studiów na poziomie doktorskim i pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców. Program adresowany był do doktorantów, którzy spełniają specjalizują się w ekonomii i/lub finansach.

Szczegółowe informacje dotyczące tego programu można znaleźć na stronie internetowej:http://www.fep.lodz.pl/doktoranckie_nbp-profil_kandydata.html

Osiągnięcia zagraniczne Doktora Victora Bystrova

Dr Victor Bystrov, uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Europejskim Instytucie  Uniwersyteckim we Florencji w 2008 roku, z tytułem rozprawy doktorskiej: "Dynamic Factor Models in Estimation and Forecasting". W 2002 roku uzyskał stopień magistra ekonomii programu CORIPE Piemonte w Turynie. W 2000 roku ukończył Petersburski Uniwersytet Państwowy w Rosji ze stopniem magistra ekonomii.


Wybrane publikacje:

 • How Do Anticipated Changes to Short-Term Market Rates Influence Banks` Retail Interest Rates?  Evidence from the Four Major Euro Area Economies, Journal of Money, Credit and Banking, Volume 45, Issue 7, October 2013, pages 1375–1414, współautorzy: Anindya Banerjee oraz Paul Mizen
 • Martingale approximation of eigenvalues for common factor representation, Statistics & Probability Letters, Volume 83, Issue 1, January 2013, pages 233–237, współautor: Antonietta di Salvatore

Doktor Agnieszka Wysokińska absolwentką Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego

Doktor Agnieszka Wysokińska we wrześniu 2011 roku  obroniła swój doktorat pod tytułem: „Znaczenie historii dla rozwoju gospodarczego. Wnioski z naturalnego eksperymentu historii”, stając się tym samym absolwentką Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne to między innymi ekonometria, makroekonomia, mikroekonomia oraz statystyka. Aktualnie pełni stanowisko adiunkta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a swoją karierę naukową rozpoczęła na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Wybrane publikacje:

 • Does History Matter? Role of Culture in Long Term Development,
 • Emigration from Poland to Selected Countries of the UE-15, 1990-2002 [in:] Nowakowska A., Szukalski P.(ed), Poland in the European Union. Way to Success? Łódź University Press, Lodz 2006, p. 163-171,
 • Environmental Policy in the European Union and in Poland and the Competitiveness [in:] Lech A. (ed.) Horizontal Industrial Policy in the Process of European Integration, Łódź University Press, Lodz ,2005, p 71-95. Sponsored by European Commission for the year 2002 (article A-3022),
 • The System of Votes Waging in the European Council [in:] Czerniewska – Rutkowska M., Karasiński (ed.) Innovativeness - Window to the World., ŁTN, Lodz, 2004, p. 37-45,
 • To Pay but How? [in:] Europe Has Already Been Here Or the Lodzis’ Way to the European Union. Collection of Conference Papers, Łódź University Press, Lodz, 2001, p. 20-27,
 • Effects of the Educational Policy in Poland in the Context of the United Nations Millennium Developments Goals. Comparative Analyse, [in:] Lech A. (ed.) Millennium Developments Goals Set by United Nations, Economics’ Institute, Łódź, 2006,
 • Labour Market Liberalisation in the Process of European Integration and Mobility and its Impact on the Competitiveness of the Member States [in:] Lech A., Strosta A. (ed.) Competitiveness in the Process of Globalisation, Economics’ Institute, 2006.

Doktor Tomasz Drabowicz absolwentem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego

14 czerwca 2013 roku w San Domenico di Fiesole koło Florencji we Włoszech odbyła się uroczystość nadania stopnia naukowego doktora ubiegłorocznym absolwentom Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. W ceremonii uczestniczył doktor Tomasz Drabowicz (ur. 1981), od października 2012 roku zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W lipcu ubiegłego roku doktor Drabowicz obronił swój doktorat pod tytułem: Digital Inequalities as Class Inequalities? A Comparison of Youth In Advanced Societies In- and Outside Europe przed komisją egzaminacyjną w składzie: prof. Fabrizio Bernardi (EIU) – przewodniczący, prof. Jaap Dronkers (Uniwersytet Maastrichtcki/poprzednio EIU) – promotor, prof. Monique Volman (Uniwersytet Amsterdamski) i prof. Kim Weeden (Uniwersytet Cornella).

Zainteresowania badawcze doktora Drabowicza koncentrują się wokół problematyki mobilności i stratyfikacji społecznej, zastosowania metod ilościowych w badaniach społecznych, badań nad jakością życia oraz na kwestiach zastosowania podejścia ewolucyjnego w naukach społecznych.

Doktor Drabowicz publikował – po polsku i po angielsku – w Przeglądzie Socjologicznym, European Studies on Inequalities and Social Cohesion i w Polityce Społecznej, jest także autorem rozdziału „Digital Inequality in Physical and Skills Access Among European Adolescents”, który ukaże się w 2014 roku w wydanym przez wydawnictwo Springer tomie pod tytułem: Welfare State at Risk. Rising Inequality in Europe.

Doktor Drabowicz jest absolwentem XXXI L.O. w Łodzi im. Ludwika Zamenhofa. Na UŁ obronił napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej pracę magisterską pt.: Podział cyfrowy – nowy rodzaj nierówności społecznych. Praca ta otrzymała honorowe wyróżnienie w konkursie im. Jana Lutyńskiego na najlepszą pracę magisterską z dziedziny socjologii obronioną w roku 2005 na Uniwersytecie Łódzkim i stała się podstawą rozdziału w opublikowanym w 2007 roku pod redakcją doktora Jarosława Klebaniuka tomie Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej (Warszawa: Eneteia).

Doktor Drabowicz w latach 2004-2007 był asystentem w projekcie PROFIT, pierwszym w historii projekcie badawczym finansowanym ze środków programów ramowych w dziedzinie nauk społecznych, koordynowanym przez uczelnię z krajów, które przystąpiły do UE w roku 2004. Latem 2009 uczestniczył w ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research na University of Michigan w Ann Arbor koło Detroit (USA). Prezentował referaty i postery na międzynarodowych konferencjach w: Belgii, Hiszpanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Jest recenzentem European Societies, oficjalnego czasopisma European Sociological Association. Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, American Sociological Association, European Sociological Association, Research Committee 28 (International Sociological Association), Australian Sociological Association, a w latach 2010-2011 był też członkiem Association of Internet Researchers.

Nagroda w X edycji Ogólnopolskiego konkursu OTWARTE DRZWI

Dr Jakub Niedbalski z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania otrzymał nagrodę główną za pracę doktorską Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki) w X edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI organizowanego przez PFRON.

Nagroda za najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim

W 14. edycji konkursu na najlepsze prace dotyczące regionu łódzkiego w kategorii prac magisterskich nagrodę otrzymał mgr Łukasz Gryzio za pracę "Rewitalizacja w miastach aglomeracji łódzkiej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego oraz Pabianic", napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Rzeńcy z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Dr Agnieszka Kurczewska członkiem Rady Młodych Naukowców

Dr Agnieszka Kurczewska, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości MSP Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 23 maja 2013 roku została powołana na członka IV kadencji Rady Młodych Naukowców. Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zadań Rady należy identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz popularyzowanie wśród młodych naukowców mechanizmów finansowania nauki.

"Łódzka Eureka" dla zespołu badaczy Profesora Domańskiego

"Łódzkie Eureka" to prestiżowe wyróżnienia dla naukowców, artystów i zespołów badawczych lub artystycznych wręczane co roku w dniu otwarcia Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Statuetkę przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

"Łódzką Eurekę" w 2013 r. otrzymał zespół badawczy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierowany przez prof. dr. hab. CZESŁAWA DOMAŃSKIEGO, dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, w składzie: dr inż. JACEK BIAŁEK, dr KATARZYNA BOLONEK-LASOŃ i dr ARTUR MIKULEC za książkę pt. "Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne". W 2012 r. wymieniony zespół otrzymał za tę monografię nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zdjęcie: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/806586,wreczono-lodzkie-eureka-2013-zdjecia,1,1,id,t,sm,sg.html#czytaj_dalej

Trzecie miejsce w Konkursie Komisji Etyki Bankowej

Mgr Krzysztof Świeszczak zajął trzecie miejsce w I polskiej edycji Konkursu Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich "Etyka w Finansach" – Nagroda Robina Cosgrove.

 Artykuł z wręczania nagrody: http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31955:nagrody-w-konkursie-etyka-w-finansach-wreczone&catid=357:bankowo&Itemid=221&template=alebankpl

Studenci nagrodzeni w konkursie Wiedzą Pisane z PZU

1 lutego 2013 roku zakończyła się I edycja Konkursu Wiedzą Pisane. Prace (esej, prezentację lub film) na temat "Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI wieku - z perspektywy wybranej dziedziny" nagrodzone zostały w trzech kategoraiach: Finanse, Wsparcie Biznesu, Socjologiczne Aspekty Biznesu. Wśród 30stki finalistów znalazło się trzech studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:

 • Katarzyna Frankiewicz
 • Magdalena Kuśmierska
 • Krzysztof Zapart

Nagroda Biura Informacji Kredytowej

Nagroda dla dr Ewy Nastarowicz za najlepszę pracę doktorską na temat Informacja w Procesie Zarządzania Ryzykiem.
Praca pt. Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim napisana została pod kierunkiem naukowym dr hab. Moniki Marcinkowskiej, prof. nadzw. UŁ

Nagroda Komisji Nadzoru Finansowego

Nagroda dla dr Marcina Grzegorza Gajewskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w konkursie o Nagrodę Przewodniczącego KNF.  Praca pt. Model niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursu dolar-euro napisana została pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Jana Jacka Sztaudyngera na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Trzy pierwsze miejsca w V Edycji Konkursu PTE

14 stycznia 2013 roku Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi ogłosiła wyniki V Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2011/2012.  

Pierwsze miejsce: Anna Barbara Stolarska „Ekonomiczne aspekty małżeństwa i kohabitacji”, praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jana Sztaudyngera.
Drugie miejsce: Małgorzata Muras „Odroczony podatek dochodowy w teorii i praktyce”, praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Mikołajczyk.
Trzecie miejsce: Aleksandra Kwiatkowska „Audyt wewnętrzny instrumentem usprawnienia efektów działalności instytucji”, praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Mikołajczyk.

Wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezesa NBP

14 grudnia 2012 r. w konkursie o nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych,  w kategorii prace habilitacyjne wyróżniono Modele kursów walutowych, dr hab. Piotra Wdowińskiego, prof. nadzw. UŁ

Nagrodzono książkę pracowników Katedry Metod Statystycznych UŁ

19 grudnia 2012 r. w trakcie uroczystości wręczania Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniony został zespół kierowany przez prof. dr hab. Czesława Domańskiego, w którego skład weszli: dr inż. Jacek Białek, dr Katarzyna Bolonek-Lasoń, dr Artur Mikulec za książkę Nieklasyczne metody oceny efektywnosci i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź