Środa, 19 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

HISTORIA

50 lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

1920 
Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku – wówczas w Łodzi działała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
1928
Funkcjonowanie w Łodzi rozpoczął Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński.
1937
Łódzki Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął budowę gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku.

1945 

Wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego.

1950 

Na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej, która działała w Łodzi od 1945 r. utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy.

1961
Powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych Wydziału Prawno Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

1965
1981

Powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Strajk studentów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbywał się głównie w sali C101 (ówczesnej sali ginastycznej). 

1994

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęło inicjatywę wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu nowego Wydziału Zarządzania UŁ. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ.

 2005

Z inicjatywy prof. Ryszarda Piaseckiego odbyło się pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School. Obecnie każdego roku w lipcu gościmy profesorów oraz studentów z czterech kontynentów.

 2010

Zbudowano nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wybitne postaci Wydziału

Dziekanami Wydziału Ekonomicznego (od 1961 r.), a następnie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (od 1964 r.) byli Profesorowie:

 • Edward Wojciechowski (1961-1963)
 • Jan Mujżel (1963-1967)
 • Władysław Welfe (1967-1970)
 • Józef Szczepaniak (1970-1973)
 • Cezary Józefiak (1973-1975)
 • Janusz Chechliński (1975-1981)
 • Zdzisław Prochowski (1981-1987)
 • Witold Lejman (1987-1990)
 • Czesław Domański (1990-1993)
 • Bogdan Gregor (1993-1994)
 • Witold Kasperkiewicz (1994-1999)
 • Eugeniusz Kwiatkowski (1999-2002)
 • Paweł Starosta (2002-2008)
 • Jan B. Gajda (2008-2012)
 • Paweł Starosta (2012-2016)
 • Rafał Matera (od 2016)

Duży wpływ na profil i pozycję naukową Wydziału wywarli tacy uczeni jak: Antonina Kłoskowska, Jan Mujżel, Jan Szczepański, Edward Rosset i Władysław Welfe.

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź