Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

EKSOC I UŁ W RANKINGACH

Uniwersytet Łódzki w rankingu QS World University 2016/2017

Uniwersytet Łódzki znalazł się jako jeden z sześciu polskich uniwersytetów w rankingu QS World University Ranking 2016/2017. Ranking QS World University przeprowadzany jest od 2004 roku przez organizację Quacquarelli Symonds, która zajmuje się problematyką nauczania na poziomie wyższym. W rankingu brane są pod uwagę takie kryteria jak: opinia wykładowców (40 proc. oceny ogólnej), opinia pracodawców (10 proc.), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców (20 proc.), liczba cytowań publikacji naukowych na podstawie Scopus (20 proc.), odsetek wykładowców zagranicznych (5 proc.) oraz odsetek studentów zagranicznych (5 proc.). Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzowanie idei studiowania za uczelniach zagranicznych. Zestawienie obejmuje 4% najlepszych szkół wyższych na świecie.

Uniwersytet Łódzki wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zostały sklasyfikowane w grupie rankingowej 700+. Spośród polskich uczelni w rankingu znalazły się również Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze szczegółami rankingu można zapoznać się na stronie

Nagroda Awans 2015 dla Uniwersytetu Łódzkiego w rankingu Perspektyw

Nagrodę Awans 2015 w 16. edycji rankingu - przygotowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", otrzymał Uniwersytet Łódzki za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni akademickich. Uniwersytet Łódzki awansował aż o 5 miejsc (z 21. na 16. miejsce).

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny otrzymał dotację MNiSW

Z dumą informujemy, iż Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny UŁ, jako jedyny na Uniwersytecie Łódzkim, otrzymał dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych. Warunkiem przyznania dotacji było posiadanie kierunku z oceną wyróżniającą PKA - informatyka i ekonometria oraz kategorii A w ocenie parametrycznej Wydziału.

Uniwersytet Łódzki w czołówce rankingu Narodowego Centrum Nauki

Uniwersytet Łódzki znalazł się w czołówce grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. Ranking obejmuje podmioty, którym zostało przyznane finansowanie na realizację projektów badawczych oraz staży podoktorskich w latach 2011-2012.

W powyższym rankingu Uniwersytet Łódzki zajął 4 pozycję w Polsce pod względem ilości projektów finansowanych w ramach konkursów NCN w obszarze Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz 7 pozycję w  ogólnym zestawieniu podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie. Wysoka pozycja Uniwersytetu Łódzkiego świadczy o jego dużej sile naukowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź