Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

AKREDYTACJE

Polska Komisja AkredytacyjnaUniwersytecka Komisja AkredytacyjnaPaństwowa Komisja Akredytacyjna

W dniu 12 października 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „analityka gospodarcza" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 531/2017.
Spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni otrzymało ocenę „wyróżniająco”.

W dniu 7 września 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „gospodarka przestrzenna” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 404/2017 z dnia 7.09.2017.
Spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”.

W dniu 7 września 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 403/2017 z dnia 7.09.2017.
Spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia otrzymało ocenę „wyróżniająco”.

W dniu 7 lipca 2016 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 369/2016 z dnia 7.07.2016.
Spośród sześciu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryteria: "liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia" i "współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia" otrzymało ocenę „wyróżniająco”.

W dniu 11 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „socjologia” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 439/2015 z dnia 11.06.2015.

W dniu 11 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „praca socjalna” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 438/2015 z dnia 11.06.2015.

W dniu 3 lipca 2014 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 464/2014 z dnia 3.07.2014.

W dniu 3 lipca 2014 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania wyróżniającej oceny jakości kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 465/2014 z dnia 3.07.2014.

W dniu 5 września 2013 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” na studiach II stopnia - uchwała nr 471/2013 z dnia 05.09.2013.

W dniu 17 lutego 2012 roku Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła na 5 lat akredytacji kierunkowi „socjologia” - certyfikat nr 3/2012, uchwała z dnia 17.02.2012.

W dniu 6 września 2012 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „logistyka” na studiach I i II stopnia - uchwała nr 303/2012 z dnia 06.09.2012.

W dniu 29 września 2011 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich - uchwała nr 900/2011  z dnia 29.09.2011.

W dniu 22 września 2011 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „gospodarka przestrzenna” na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich - uchwała nr 809/2011 z dnia 22.09.2011.

W dniu 13 maja 2010 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich - uchwała nr 431/2010 z dnia 13.05.2010.

W dniu 12 grudnia 2007 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania wyróżniającej oceny jakości kształcenia na kierunku „informatyka i ekonometria” na studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich - uchwała nr 915/2007 z dnia 12.12.2007.

W dniu 5 stycznia 2006 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ekonomia” na studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich - uchwała nr 9/2006  z dnia 05.01.2006.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź