Poniedziałek, 21 sierpnia 2017, tydzień parzysty (34)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr
Informacje ogólneDziałanie wewnętrznego systemu jakości kształceniaWyniki badań ankietowych

Jednym z podstawowych zadań Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego jest dbałość o jakość kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania programów nauczania do obowiązujących regulacji prawnych. W związku z powyższym, po wejściu w życie nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym dostosowano obowiązujące programy kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem efektów kształcenia w obszarze wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Szczególny nacisk położono na dostosowanie obowiązujących programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W tym celu prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, której zadaniem jest stworzenie efektywnej platformy porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawniania procesów edukacyjnych, uaktywnienia kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. Środowisko akademickie i biznesowe mogą w ten sposób racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby i potencjał oraz wpłynąć na poprawę jakości bazy naukowo - edukacyjnej w regionie łódzkim. Współpraca przyczynia się do rozwoju nauk ekonomiczno-socjologicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Odbywają się także cykliczne zebrania dydaktyczne (Rady Konsultacyjne dla poszczególnych kierunków studiów oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia), na których omawiane są treści merytoryczne przedmiotów oraz metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych. Co roku dokonywany jest w ramach każdego kierunku przegląd programów kształcenia z punktu widzenia treści merytorycznych i ich zgodności z efektami kształcenia. Programy kształcenia i wszelkie w nich zmiany są omawiane przez Rady Konsultacyjne, Wydziałową Komisji d.s. Jakości Kształcenia i Radę Wydziału. W Komisji d.s. Jakości Kształcenia i w Radzie Wydziału zasiadają przedstawiciele studentów, którzy również biorą udział w dyskusjach i akceptacji planów i programów kształcenia.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź