Niedziela, 24 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

WYDARZENIA - 10.10.2017

Warsztaty dotyczące przygotowywania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

Warsztaty dla młodych naukowców dotyczące przygotowywania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych orgaznizowane jako wydarzenie towarzyszące sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science, które odbędzie się w dniu 12 października 2017 r., na Wydziałe w auli C101. Więcej informacji o sympozjum moźna znaleźć na stronie.

Opublikowane: 10-10-2017

Konferencja Przyszłość Finansów 2017 pt. „Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość”

Zapraszamy do uczestnictwa w III ogólnopolskiej konferencji Przyszłość Finansów 2017 pt. „Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość”. Jednocześnie przypominamy, że w dniu 31 maja upływa termin rejestracji, przesłania streszczenia oraz dokonywania wpłat za uczestnictwo.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 10 – 11 października 2017 w budynku Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem konferencji będą różne aspekty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako instytucji wspierającej rozwój środowiska innowacyjnego.

W ramach konferencji proponujemy również udział w warsztatach:

  • Publikowanie artykułów na liście A
  • Metody ilościowe dla „nie – ilościowców”

Nadesłane artykuły będą skierowane do publikacji w czasopismach:

  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 14 pkt MNiSW
  • Studia Prawno - Ekonomiczne, 12 pkt MNiSW

Jesteśmy przekonani, że Państwa udział w konferencji będzie sprzyjać twórczej wymianie poglądów oraz będzie okazją do nawiązania kontaktów i dalszej współpracy naukowej.Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konferencji osobom zainteresowanym.
Szczegółowe informacje
Rejestracja

Opublikowane: 10-10-2017
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź