Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

O PROGRAMIE

International Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz przez naszych partnerów: Uniwersytet FMU w Sao Paulo, Uniwersytet w Tuluce oraz Uniwersytet w Quito. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział studenci i wykładowcy z Europy, Ameryki Południowej i Azji. W ramach seminariów omawiane są problemy ekonomiczne, społeczne, a także zagadnienia związane z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Za udział w debatach i wykładach studenci otrzymują 6 punktów ECTS.

Wyjedź z nami na Summer School w roku akademickim 2016/2017. My pokrywamy koszty pobytu, Ty płacisz za bilet. W tym roku dofinansowanie do biletu 1000 zł!

  • Szkoła Letnia w Ekwadorze w dniach 9- 23 kwietnia 2017 r.
  • Szkoła Letnia w Brazylii w dniach 5-19 lutego 2017 r.
  • Szkoła Letnia w Toluce w dniach 12-26 lutego 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Kontakt:

Dyrektor Szkoły Letniej

Prof. dr hab. Ryszard Piasecki
pokój: A427
email: ryszard_p@poczta.onet.pl
tel.: 605 786 172


Pro-dziekan Wydziału ds. Rozwoju

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. nadzw. UŁ

e-mail: agnieszka.kurczewska@uni.lodz.pl

Konsultacje w dziekanacie we wtorki i czwartki w godzinach 10:30- 12:00.


Studentów zainteresowanych udziałem w Szkole Letniej zapraszamy na spotkanie informacyjne z organizatorami Szkoły w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w sali E-120. Do tego czasu należy przygotowywać i składać wnioski wyjazdowe
w sekretariacie Instytutu Ekonomii (pokój A-424) lub podczas konsultacji Dziekana ds. Rozwoju, dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, prof. nadzw. UŁ.


Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź