Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

O PROGRAMIE

International Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz przez naszych partnerów: Uniwersytet FMU w Sao Paulo, Uniwersytet w Tuluce oraz Uniwersytet w Quito. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział studenci i wykładowcy z Europy, Ameryki Południowej i Azji. W ramach seminariów omawiane są problemy ekonomiczne, społeczne, a także zagadnienia związane z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Za udział w debatach i wykładach studenci otrzymują 6 punktów ECTS.

Wyjedź z nami na Summer School w roku akademickim 2017/2018.

  • Szkoła Letnia w Ekwadorze w dniach 9-23 kwietnia 2018 r.
  • Szkoła Letnia w Meksyku w dniach 5-16 marca 2018 r.
  • Szkoła Letnia w Brazylii w dniach 8-22 kwietnia 2018 r.
  • Szkoła Letnia w Rosji w dniach 17-23 września 2018 r.

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami dofinansowania zakupu biletów lotniczych:
Od roku akademickiego 2017/18 obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów zakupu biletów lotniczych na wyjazdy w ramach szkoły letniej:

  • dofinansowaniem zostanie objętych dziesięciu studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ aplikujących na wyjazdy. Kryterium wyboru będzie stanowić średnia (minimum 4,70) uzyskana w roku akademickim 2016/2017. W przypadku aplikacji dwóch studentów z jednakową średnią decydować będzie dodatkowa aktywność naukowo – organizacyjna wnioskującego,
  • dofinansowanie może wynieść do 3,500 PLN brutto i przyjmie formę zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletów lotniczych na wyjazd celem uczestnictwa w szkole letniej,
  • warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie w Centrum Rozwoju Wydziału wniosku o zwrot poniesionych kosztów wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość poniesionych kosztów podróży,
  • z dofinansowania można skorzystać raz w roku akademickim.

Podanie wraz z zaświadczeniem o średniej ocen za ostatni rok akademicki (2016/17) prosimy dostarczyć do pokoju C-14 do dnia 8 stycznia 2018 r. godz. 12:00.

Kontakt:
Prodziekan Wydziału ds. Rozwoju

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. nadzw. UŁ
e-mail: agnieszka.kurczewska@uni.lodz.pl

Dyrektor Szkoły Letniej
Prof. dr hab. Ryszard Piasecki
pokój: A427
email: ryszard_p@poczta.onet.pl
tel.: 605 786 172

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź