Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

O PROGRAMIE

Studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mogą korzystać z dobrodziejstw programu Erasmus Plus poprzez realizowanie wyjazdów stypendialnych do uczelni 28 krajów Unii Europejskiej, a także krajów EFTA/EOG (tj. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) i państw kandydujących do UE (Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Wyjazdy są możliwe do zrealizowania dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy.

Od 2014 roku częścią programu Erasmus Plus jest także Program Erasmus Mundus, który umożliwia mobilność studentów jak i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach poszczególnych działań ( np. działanie Research Fellowship Programme w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020) do krajów pozaeuropejskich. Koordynowaniem działań w ramach programu Erasmus Mundus zajmuje się Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ.

Erasmus Plus daje korzyści wszystkim stronom porozumienia- pomaga podnosić jakość kształcenia w krajach uczestniczących w programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, wymianę doświadczeń, wizyty monitorujące koordynatorów programu, wspiera też szeroko ujętą mobilność studentów poprzez odbycie studiów bądź zawodowych praktyk za granicą.


Informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus Plus znajdują się na stronach internetowych Biura Współpracy z Zagranicą UŁ oraz na oficjalnej stronie programu. Można także odwiedzać biuro Centrum Rozwoju Wydziału w pokoju C-14 i porozmawiać o swoich planach wyjazdowych osobiście z pracownikami biura.

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź