Piątek, 20 kwietnia 2018, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SUMMER SCHOOL 2018

« Przejdź do listy aktualności

Od roku akademickiego 2017/18 obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów zakupu biletów lotniczych na wyjazdy w ramach szkoły letniej:

  • dofinansowaniem zostanie objętych dziesięciu studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ aplikujących na wyjazdy. Kryterium wyboru będzie stanowić średnia (minimum 4,70) uzyskana w roku akademickim 2016/2017. W przypadku aplikacji dwóch studentów z jednakową średnią decydować będzie dodatkowa aktywność naukowo – organizacyjna wnioskującego,
  • dofinansowanie może wynieść do 3,500 PLN brutto i przyjmie formę zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletów lotniczych na wyjazd celem uczestnictwa w szkole letniej,
  • warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie w Centrum Rozwoju Wydziału wniosku o zwrot poniesionych kosztów wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość poniesionych kosztów podróży,
  • z dofinansowania można skorzystać raz w roku akademickim.

Podanie wraz z zaświadczeniem o średniej ocen za ostatni rok akademicki (2016/17) prosimy dostarczyć do pokoju C-14 do 20 grudnia 2017 r. godz. 12:00.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź