Poniedziałek, 24 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STUDENCI

Rekrutacja do Danfoss

Międzynarodowa Firma "Danfoss" oferuje PŁATNE praktyki i staże w Oddziale w Polsce. Zapewnione zakwaterowanie, wynagrodzenie i zdobycie unikatowego doświadczenia. Dla chętnych możliwość podjęcia pracy w międzynarodowym otoczeniu w Polsce i za granicą. Więcej szczegółów poniżej w ofercie. Spróbuj, aplikuj...
Chcesz wiedzieć więcej na ten temat pisz do iwonabujnowicz@uni.lodz.pl lub bezpośrednio do osób wskazanych w ogłoszeniach. Zobacz więcej w załączonej ofercie lub poniższym linku:

Opublikowane: 13-04-2017

Poznaj łódzkich Pracodawców! Zaprasza GE!

Już 19 kwietnia w godzinach 9:00-15:00 Młodzi w Łodzi zapraszają na Dzień Otwarty w firmie GE, w ramach którego będzie możliwość:

 • poznać jedną z największych firm produkcyjnych na świecie,
 • zwiedzić fabrykę aparatury elektrycznej,
 • wziąć udział w warsztacie Lean Manufacturing,
 • wziąć udział w warsztacie rekrutacyjnym,
 • dowiedzieć się o możliwościach rozwojowych w firmie GE.

Więcej informacji na stronie

Opublikowane: 05-04-2017

OTWARTY NABÓR NA STYPENDIUM MIZUTA JOSAI UNIVERSITY EDUCATIONAL CORPORATION

Zapraszamy studentów Wydziału do aplikowania na stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation w Japonii. Osoby zainteresowane rocznym wyjazdem prosimy o zapoznanie się z warunkami stypendium oraz procedurą aplikacyjną. WARUNKI STYPENDIUM 

Opublikowane: 24-03-2017

Konkurs Audit OdyssEY

ey.jpg

Studenci kierunków biznesowych i ekonomicznych po raz kolejny mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Nawet 20 tys. zł dla zwycięskiej drużyny, iPady, czytniki Amazon Kindle, vouchery na szkolenia ACCA , ale przede wszystkim płatne praktyki i oferty pracy w renomowanej firmie doradczej EY. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o rejestrację swoich drużyn na stronie www.auditodyssey.pl do 31 marca 2017 r.

Opublikowane: 17-03-2017

Prace dyplomowe w Archiwum Prac Dyplomowych

Informujemy, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 68 Rektora UŁ w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”, wprowadzony został system APD (Archiwum Prac Dyplomowych), powiązany z USOS i USOSweb, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych. Każdy student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest wprowadzić pracę dyplomową do systemu APD. Po zamieszczeniu opinii i recenzji, student powinien wydrukować pracę z systemu APD, dostarczyć ją promotorowi w celu zatwierdzenia, a następnie zatwierdzoną pracę złożyć w Centrum Obsługi Studenta. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej. Zaloguj się do APD

Opublikowane: 13-03-2017

Zostań liderem własnego rozwoju!

Jesteś studentem ostatniego roku studiów ekonomicznych lub finansowych? Dołącz do Programu Rozwoju Talentów Nordea! Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi oferuje udział w unikatowym dwuletnim programie stażowym dla studentów ostatniego roku, którzy otrzymają dyplom magistra do dnia 1 września 2017 roku. Program daje szansę poznania struktur i nabycia doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą w ramach departamentu Wholesale Banking Operations, będącego zapleczem  operacyjnym  dla skandynawskich rynków inwestycyjnych.

Opublikowane: 08-03-2017

5th Master Class on EU Cohesion Policy – konkurs dla doktorantów i młodych naukowców

16904994_1367918509939158_3226864244794464210_o.jpg

Serdecznie zapraszamy doktorantów oraz młodych naukowców z Wydziału do uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach konferencji 15th European Week of Regions and Cities 2017: Regions and cities working for a better future.  Nagrodą, dla 30 wybranych osób z kraju, jest zaproszenie do udziału w 5th Master Class on EU Cohesion Policy for PhD students and Early Career researchers, organizowanym w dniach 8-12 października 2017 r. w Brukseli.

Opublikowane: 06-03-2017

Uniwersytet Łódzki uruchamia program Studenckich Grantów Badawczych

Każdy student może przejść szkolenie z zakresu przygotowywania i rozliczania wniosków o środki na realizację projektów naukowych oraz otrzymać finansowanie na swoje pomysły badawcze. Jeżeli chcesz nauczyć się aplikowania o środki na działalność naukową oraz otrzymać do 3.500 PLN na realizację swoich badań, wyjazdów naukowych, udziału w konferencjach, publikacji artykułu czy książki lub wykonanie pracy licencjackiej czy magisterskiej, zapisz się na bezpłatne szkolenie, a następnie złóż wniosek o finansowanie. Więcej informacji na: studenckiegranty.uni.lodz.pl

Opublikowane: 03-03-2017

Zmiany zasad organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w zasadach organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Zmiany dotyczą terminów składania prac dyplomowych w Centrum Obsługi Studenta oraz warunków ich przedłużania.

Jednocześnie  przypominamy, że ostatni dzień letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2016/2017, tj. 24 września 2017 r., stanowi ostateczny termin przyjęcia pracy do obrony i wpisania zaliczenia z seminarium. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej.
Zasady organizacji egzaminu dyplomowego

Opublikowane: 27-02-2017

Chcesz pracować w międzynarodowym środowisku?

help-desk-cz-fr.jpg

Grupa kapitałowa Progres - ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego, zajmująca drugie miejsce na polskim rynku Agencji Pracy wg rankingu Book of Lists, ogłasza nabór na stanowiska help desk z językiem czeskim oraz help desk z językiem francuskim.

Opublikowane: 08-02-2017

Nie stój - inwestuj!

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz proponowanym po raz pierwszy kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”. Nowy kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Programy w/w kursów realizowane są przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu podpisany przez Prezes GPW i UŁ.  Rejestracja i szczegółowe informacje

Opublikowane: 08-02-2017

XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XVIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk technicznych, nauk o zdrowiu i medycznych, sztuki.
Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem i recenzją zgłoszonej do konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 11 kwietnia 2017 r. w Centrum Obsługi Studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (pokój D5). Regulamin konkursu

Opublikowane: 08-02-2017

Jednorazowe Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

Została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych Stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego. Jednorazowe stypendium naukowe może być przyznane studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Wnioski prosimy składać w Centrum Obsługi Studenta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, pokój D5, do dnia 17 lutego 2017 r. Sprawdź regulamin.

Opublikowane: 08-02-2017

Obowiązkowy e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie” dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”. Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2016 r. Szczegółowe informacje 

Opublikowane: 06-02-2017

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.  Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2015 i 2016. Termin nadsyłania prac: 31.03.2017 roku.

Więcej informacji

Opublikowane: 02-02-2017

XXI edycja konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie

Zapraszamy do udziału w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie adresowanym do studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia kierunków ekonomicznych. Zespoły studentów sprawdzają w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbują swoich sił w negocjacjach. W skład zespołu może wchodzić minimum 3, a maksimum 5 studentów. Wydział może reprezentować tylko 1 zespół. Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe.  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres marzena.krawczyk@uni.lodz.pl do dnia 17 marca 2017 r. Więcej informacji

Opublikowane: 01-02-2017

Oferta dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego wyjeżdżających na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus .

Zapraszamy osoby, które wyjeżdżają na studia do:

 1. University of Nice - IAE NICE Graduate School of Management
 2. University of Napoli Federico II
 3. University of Alcalá
 4. Vytautas Magnus University

w ramach programu ERASMUS do udziału w  praktykach i stażach  w zagranicznych przedsiębiorstwach, które można odbyć równolegle  ze studiami, krótko przed ich rozpoczęciem, lub  krótko po ich  ukończeniu.

Opublikowane: 01-02-2017

Ruszyła rekrutacja do XII edycji ALRK

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. ALRK to także SPOŁECZNOŚĆ MŁODYCH PROFESJONALISTÓW – dynamicznych i kreatywnych pasjonatów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi. Więcej informacji

Opublikowane: 24-01-2017

Konkurs Etyka w finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską edycję konkursu Etyka w finansach. Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profitw Genewie. Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów-pracowników sektora finansowego oraz środowisko akademickie.

Opublikowane: 24-01-2017

Zostań liderem własnego rozwoju!

Jesteś studentem ostatniego roku studiów ekonomicznych lub finansowych? Dołącz do Programu Rozwoju Talentów Nordea! Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi oferuje udział w unikatowym dwuletnim programie stażowym dla studentów ostatniego roku, którzy otrzymają dyplom magistra do dnia 1 września 2017 roku. Program daje szansę poznania struktur i nabycia doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą w ramach departamentu Wholesale Banking Operations , będącego zapleczem  operacyjnym  dla skandynawskich rynków inwestycyjnych.
Osoby, które z sukcesem ukończą program będą miały zagwarantowane zatrudnienie. Program jest płatny i jest realizowany w oparciu o założenia rozwoju personalnego Nordea. Aby zostać uczestnikiem programu należy spełnić następujące kryteria:

 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C1
 • być studentem ostatniego roku studiów  z perspektywą ukończenia ich dyplomem na dzień 1.09.2017.
 • doświadczenie zawodowe mile widziane, jednak nie dłuższe niż przez okres 2 lat.

Zobacz więcej i aplikuj!

Opublikowane: 24-01-2017

Napisz do Deala!

Interesuje Cię szeroko pojęta gospodarka i ekonomia? Jesteś na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami i chciałbyś, aby Twoją opinię o nich usłyszał świat? Masz szansę zrealizować swoje marzenie pisząc artykuł do Deala! Jest to magazyn studencki o tematyce ekonomiczno-biznesowej, rozpoznawany i szanowany zarówno w środowisku akademickim, jak i pośród Twoich przyszłych potencjalnych pracodawców! Magazyn pojawi się w największych miastach Polski takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław czy Katowice, a partnerami są najbardziej prestiżowe i rozpoznawalne firmy z sektora finansowego.

Opublikowane: 23-01-2017

Zostań Mentorem w ESN UŁ

II tura rekrutacji do programu Mentor na semestr letni roku akademickiego 2016/2017. Mentor to program, utworzony przez ESN i jest on realizowany w całej Europie. Ma na celu pomagać studentom przyjeżdżającym do Łodzi na studia w ramach wymiany studenckiej Erasmus. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie

Opublikowane: 23-01-2017

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Prace należy nadesłać do 31 marca 2017 roku. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2015 oraz 2016. Więcej informacji


Opublikowane: 22-01-2017

Oferta stażu w dziale projektów europejskich

Forecast Consulting Sp. z o.o. poszukuje stażystów do pracy w dziale projektów europejskich. Sprawdź ofertę

Opublikowane: 20-01-2017

Oferta stażu w P&G

4_1.jpg

Chcesz rozpocząć karierę menedżerską jeszcze na studiach? Interesuje Cię praca w obszarze Finansów? Studiujesz na IV lub V roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Zarządzania lub Matematyki i Informatyki? Sprawdź się - P&G zaprasza na testy rekrutacyjne w związku z ofertą płatnego stażu menedżerskiego w Dziale Finansów (staż odbywać się będzie w fabryce Gillette w Łodzi) 19 stycznia 2017, godz. 13.15-14.45 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Rejestracja na testy

Opublikowane: 10-01-2017

Napisałeś pracę o Bydgoszczy? Zgłoś ją na konkurs

Prezydent Bydgoszczy ogłasza konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą” obronioną w roku akademickim 2015/2016.

Opublikowane: 03-01-2017

II edycja Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" na UŁ

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2015/2016. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów Uniwersytetu Łódzkiego.  Regulamin konkursu przewiduje 12 nagród pieniężnych po 1000 zł netto dla autora najlepszej pracy magisterskiej na każdym Wydziale UŁ. Prace należy składać dziekanacie danego Wydziału do dnia 31 stycznia 2017 r. (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, pokój D103). Więcej informacji na stronie.

Opublikowane: 20-12-2016

Konkurs PTE na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi. Konkurs ma na celu promowanie autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych, popularyzację nauk ekonomicznych wśród studentów wyższych uczelni oraz promocję działań Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Osoby zainteresowane zgłoszeniem pracy magisterskiej na Konkurs proszone są o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2017 r.

Opublikowane: 19-12-2016

Agata Borkowska laureatem III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

igp-aktualnosci-agata-borowska_1.jpg

Laureatem III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" w kategorii „Ekologiczny Magister” została absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna Pani Agata Borowska. Praca pt. „Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin” napisana w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńca została uznana i nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  jako najlepsza praca z dziedziny ochrony środowiska pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk ekonomiczno-społecznych.

Opublikowane: 16-12-2016

Oferta praktyk na Malcie

Griffiths-associates-ltd działająca na Malcie w branży finansowej poszukuje praktykantów. Koszty podróży pokrywa firma, pobyt może zostać sfinansowany ze środków Erasmus plus (w ramach programu wsparcia praktyk). Zobacz więcej

Opublikowane: 12-12-2016

Przewodnik po USOSwebie

ususweb2_maly-baner.png

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po USOSwebie (Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów). Jest to system informatyczny, który służy do kompleksowej obsługi toku studiów. Umożliwia zdalne załatwianie spraw, w których w tradycyjnej formie musiałyby pośredniczyć dziekanaty. Dzięki systemowi możesz zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zarejestrować się na dodatkowe zajęcia, masz dostęp do wyników uzyskanych z zaliczeń i egzaminów, możesz oceniać wykładowców, uzyskać informacje o płatnościach, stypendiach i dyplomach oraz sprawdzać jak zostały rozpatrzone złożone podania. Zarejestruj się w USOSweb

Opublikowane: 15-09-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź