Piątek, 23 lutego 2018, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STUDENCI

Szkoła giełdowa

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych”. Zajęcia odbywają się w weekendy na Wydziale Zarządzania UŁ, a wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego. Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek i wiele innych. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu podpisany przez Prezesa GPW i UŁ. Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.

Opublikowane: 22-02-2018

Konkurs o nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Uprzejmie informujemy o Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość". Konkurs adresowany jest do autorów wyróżniających się prac naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa. Więcej informacji na stronie http://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-rodzina-spoleczenstwo-przyszlosc

Opublikowane: 21-02-2018

Dyżury Pełnomocników Dziekana

Od 26 lutego 2018 r. dyżury Pełnomocników Dziekana będą odbywały się w pokoju D102 w następujących godzinach:
Pełnomocnik Dziekana ds. toku studiów- dr Zbigniew Głuszczak
wtorek: 12.30-13.30
piątek: 13.00-14.00
Pełnomocnik Dziekana ds. toku studiów- dr Maciej Dykto
poniedziałek: 13.00-14.00
czwartek: 12.30-13.30
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji Wydziału- dr hab. Radosław Zajdel, prof. UŁ
środa: 12.00-13.00

Opublikowane: 20-02-2018

OSTC Trading Labs

OSTC to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawodowych traderów, aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, m.in. Liffe, CME, Eurex i ICE. Siedziby OSTC znajdują się w 16 kluczowych miastach na całym świecie, z czego 5 w Polsce  (Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań). OSTC Trading Lab to inicjatywa, która daje możliwość poznania specyfiki pracy tradera oraz szansę na handel na symulatorach giełd. By wziąć udział w OSTC Trading Labs nie trzeba jednak wiązać kariery bezpośrednio z tradingiem, zdobyta wiedza przyda się także w bankowości, funduszach inwestycyjnych czy domach maklerskich. Udział w zajęciach pozwala na starcie kariery zdobyć olbrzymią przewagę nad innymi kandydatami – zyskać doświadczenie w działaniach na prawdziwych rynkach. Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Opublikowane: 06-02-2018

Studenckie Granty Badawcze 2018

sgb.jpg

Uniwersytet Łódzki otwiera nowe możliwości rozwoju dla młodych osób zainteresowanych nauką. Jeśli jesteś studentem i potrzebujesz dofinansowania na prowadzenie lub prezentację badań naukowych zgłoś się do projektu Studenckie Granty Badawcze.
Sprawdź terminy i wyślij zgłoszenie.

Opublikowane: 05-02-2018

Gra Tradingowa

SKN Stratolog zaprasza na Grę Tradingową.  Jest to wydarzenie skierowane do studentów kierunków ekonomicznych, którzy mają albo chcą mieć styczność z giełdą . Przed konkursem  odbędzie się szkolenie z inwestowania na giełdzie w zakresie obsługi platformy tradingowej i podstaw analizy technicznej przydatnej do handlu krótkoterminowego (udział w szkoleniu nie jest obowiązkowy). Więcej informacji dostępnych na stronie.

Opublikowane: 04-02-2018

Mikrodotacje na rozwój organizacji pozarządowych i grup nieformalnych planujących ekonomizację

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  ogłasza konkurs na Mikrodziałania. Środkami w wysokości od 1500 zł do 5000 zł wspieramy łódzkie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale planujących ekonomizację oraz grupy nieformalne planujące rejestrację w formie stowarzyszenia/fundacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą. Grant może być  przeznaczony na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry,  zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i in. Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.03.18 r. do 31.12.18 r.
Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres apakowska@opus.org.pl.
Termin składania wniosków: od 23.01.2018 do 13.02.2018 do godziny 23.59.

Opublikowane: 02-02-2018

Stypendia Rządu Francuskiego

Ambasada Francji w Polsce ma przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

  • Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). 767€ na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które realizowane są również na Pana/Pani uczelni.
  • Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Więcej informacji znajduje się na stronie institutfrancais.pl

Opublikowane: 31-01-2018

Przedłużona rekrutacja na Summer School do Brazylii

Informujemy, iż można jeszcze dołączyć do grupy wyjeżdżającej na Summer School do Brazylii. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 23.02.2018 w Centrum Rozwoju Wydziału w pokoju C14 u Doroty Borkowskiej dorota.borkowska@uni.lodz.pl

Opublikowane: 31-01-2018

Microsoft Imagine Academy

Studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego mają od początku roku akademickiego 2017/2018 możliwość  uczestnictwa w programie Microsoft Imagine Academy. W ramach tego programu słuchacze zajęć z przedmiotów informatycznych wszystkich naszych kierunków studiów mają zapewniony  dostęp do szerokiego wachlarza materiałów szkoleniowych (tak w formie ebooków jak i kursów on-line). Osoby, które odbędą kursy mogą uzyskać certyfikat uczestnictwa oraz – jeśli zechcą – mogą przystąpić do egzaminu pozwalającego uzyskać jeden z 2 kategorii międzynarodowych tytułów firmy Microsoft.

Opublikowane: 30-01-2018

XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Regulamin. Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem (wypełnionym komputerowo i z niezbędnymi podpisami złożonymi odręcznie) i recenzją zgłoszonej do konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 12 marca 2018 r. w Centrum Obsługi Studentów (pok. D4).

Opublikowane: 29-01-2018

AMSE 2018

Let us cordially invite you to the 21st international conference on APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS IN ECONOMICS (AMSE 2018) organized by the University of Economics in Prague, Matej Bel University in Banská Bystrica and Wroclaw University of Economics on 29th August – 2nd September 2018 in Kutná Hora (the Czech Republic). Registration deadline for all participants – both speakers and non-speakers – as well as abstract submission deadline is 25th March 2018. Complete information of the conference (especially of the important dates) is available at the conference website www.amse-conference.eu.

Opublikowane: 25-01-2018

Student scientific conference

We are delighted to inform you about a student scientific conference, which will be held on 17-19th April at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. More information

Opublikowane: 25-01-2018

"Studencie zrelaksuj się"

Jak co roku, w zimowej sesji egzaminacyjnej SWFiS UŁ organizuje dla studentów UŁ zajęcia pod hasłem "Studencie zrelaksuj się". Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć.

Opublikowane: 22-01-2018

II edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, ogłosili II edycję Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.
Konkurs obejmuje:
- prace doktorskie obronione w latach 2016 - 2017,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2017
Zgłoszenie może być dokonane przez:
1) autora pracy,
2) promotora, za zgodą autora,
3) Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.
Wymagana dokumentacja:
- wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail,
- w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu (§ 2 ust. 1 i 2 regulaminu) lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego, licencjackiego, podyplomowego, lub kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora,
- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem,
- oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni. Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 27 kwietnia 2018 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.
Adres:
Biuro Rzecznika Finansowegoa
Al. Jerozolimskie 87
02 - 001 Warszawa

Szczegóły i regulamin konkursu zamieszczone są na stronie https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

Opublikowane: 18-01-2018

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Uprzejmie informuję, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłosiło konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną w 2017 roku.

W załączniku znajdują się informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Prace magisterskie mogą być zgłaszane przez autorów do dnia 22 stycznia 2018r.

Opublikowane: 18-01-2018

Otwarty Dzień USOSa z Biurem Współpracy z Zagranicą

Przypominamy o trwającej rekrutacji do programu Erasmus. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie serdecznie zapraszamy na Otwarte Dni USOSa organizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ. W dniach 4 oraz 9 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00-18:00 przy ulicy Uniwersyteckiej 3, będzie można uzyskać pomoc przy składaniu wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem

Opublikowane: 04-01-2018

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Dnia 2 stycznia 2018 roku rozpoczęła się XII edycja stypendiów naukowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Wnioski w jednym egzemplarzu należy dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów Wydziału Ek-Soc, pokój D3 w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r.

Wniosek

Regulamin

Opublikowane: 02-01-2018

Rekrutacja na Summer School rusza ponownie

Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy do szkół letnich w Ameryce Południowej została uruchomiona ponownie. Do trzech destynacji (Ekwador, Meksyk, Chile) dołączyła Brazylia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków, a studentów, którzy już złożyli podania prosimy o ponowne ich złożenie. Zasady przyznania dofinansowania Dziekana Wydziału pozostają niezmienione. Komplet dokumentów (podanie i oświadczenie z Centrum Obsługi Studentów o średniej) należy składać od 2 stycznia 2018 r. do 8 stycznia 2018 r. do pani Doroty Borkowskiej (pokój C-14 w Centrum Rozwoju Wydziału). Serdecznie zapraszamy do aplikowania na wyjazd.

Opublikowane: 21-12-2017

Nordea Graduate Programme!

Grupa Nordea – największa instytucja finansowa w północnej Europie – rozpoczyna rekrutację w ramach prestiżowego programu stażowego Nordea Graduate Programme! Nordea Graduate Programme to dla młodych ludzi wyjątkowa okazja do zdobycia szerokiego wachlarza kompetencji potrzebnego do pełnienia istotnych funkcji w międzynarodowej instytucji finansowej. Osoby, które przejdą rekrutację zostaną zatrudnione w Nordea i będą miały okazję pracować w różnych jednostkach Nordea zlokalizowanych w Polsce i Skandynawii. Projekt przewiduje międzynarodowe szkolenia z uczestnikami programu z krajów skandynawskich oraz opiekę mentora.
Do udziału w Programie Nordea zaprasza osoby z dyplomem magistra z 2016, 2017 roku lub przyszłych magistrów z 2018 roku, biegle posługujące się językiem angielskim. Wykształcenie lub doświadczenie w IT lub bankowości to Twój dodatkowy atut! Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2018 roku. Więcej szczegółów

Opublikowane: 20-12-2017

Zaproszenie na warsztaty metodologiczne z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. odbędą się na Wydziale metodologiczne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, kierowane do studentów studiów doktoranckich i młodych naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora w okresie ostatnich 7 lat. Współorganizatorem wydarzenia jest European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Zajęcia poprowadzone będą w języku angielskim przez prof. Roberta Blackburna (Kingston University, Wielka Brytania), prof. Helle Neergaard (Aarhaus University, Dania) oraz prof. Agnieszkę Kurczewską (UŁ). Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Opublikowane: 20-12-2017

Godziny dziekańskie w dniu 22.12.2017 r.

W związku z modernizacją struktury sieciowej i koniecznością odłączenia Internetu w dniu 22 grudnia 2017 roku ogłaszam godziny dziekańskie od 13:30 dla wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Opublikowane: 20-12-2017

Summer school 2018

summer-school_fb.jpg

Niezmiernie miło nam poinformować o możliwości wyjazdu w 2018 r. na summer school do:

  • Ekwadoru w dniach 9-23 kwietnia 2018 r.
  • Meksyku w dniach 5-16 marca 2018 r.
  • Chile, termin orientacyjny: marzec-kwiecień 2018 r.

Studentów zainteresowanych wyjazdem na summer school prosimy o zapoznanie się z zasadami dofinansowania zakupu biletów lotniczych oraz o złożenie podania wraz z zaświadczeniem o średniej ocen za ostatni rok akademicki (2016/17) do pokoju C-14 do 20 grudnia 2017 r. godz. 12:00.

Opublikowane: 13-12-2017

Studenckie Granty Badawcze 2018

Od dnia 7.12.2017 r. Uniwersytet Łódzki rozpoczyna kolejną edycję projektu finansowania badań naukowych studentów pod nazwą Studenckie Granty Badawcze 2018. Celem projektu jest wsparcie studentów Uniwersytetu Łódzkiego w realizacji ich pierwszych projektów naukowych.
Wszystkich, którzy planują rozwinąć wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach, pragną podzielić się pomysłem na wdrożenie unikalnych projektów badawczych oraz chcą postawić swój pierwszy krok w przyszłej karierze naukowej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie Projektu.

 

Opublikowane: 07-12-2017

Konkursu na najlepszą prace magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkursu na najlepszą prace magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowa możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej MSZ.
Prace należy zgłaszać do 18 grudnia br. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres joanna.migdal@uni.lodz.pl, dołączając opinię recenzenta, opinię promotora, życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe.

Opublikowane: 07-12-2017

Oferty stażu Danfoss

Firma Danfoss poszukuje stażystów na poniższe stanowiska:
Staż w Dziale Prawnym (Grodzisk Maz.)
Praktyka w Globalnym Dziale Zapewnienia Jakości Dostawców (Grodzisk Maz.)
Staż w Dziale Marketingu (Grodzisk Maz.)
Szczegółowe informacje można uzyskać po przejściu do ogłoszenia przez kliknięcie w hiperłącze. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z p. Martą Bakalarską:
Marta_Bakalarska@danfoss.com
48 22 7550 775

Opublikowane: 06-12-2017

Letni Uniwersytet ASEF (ASEF Summer University – ASEFSU)

Letni uniwersytet ASEF (ASEFSU) to m.in. dwa tygodnie doświadczeń w trakcie podróży po Antypodach i  „Interdyscyplinarny maraton innowacji” (Interdisciplinary Innovathon). Celem projektu jest wspieranie wymiany międzykulturowej i networkingu wśród młodzieży krajów partnerskich ASEM. ASEFSU odbywa się corocznie, każdego roku zajmując się innym tematem społeczno-politycznym w Azji i Europie. Projekt oferuje młodym ludziom wyjątkową okazję do pogłębienia wiedzy na temat współczesnych problemów i zaproponowania konkretnych rozwiązań dla istniejących wyzwań społecznych. 21. letni uniwersytet ASEF (ASEFSU21) skoncentruje się na temacie „Młodzież z niepełnosprawnościami: kształtowanie inkluzywnych społeczeństw ASEM” i zostanie zorganizowany we współpracy z Swinburne University of Technology (Melbourne, Australia) i University of Canterbury (Christchurch, Nowa Zelandia) od 27 stycznia do 10 lutego 2018 roku.

Opublikowane: 30-11-2017

"Dar Młodzieży" popłynie w rejs dookoła świata - konkurs dla studentów uczelni wyższych.

wez-udzial-w-naszym-konkursie-i-poplyn-dookola-swiata-na-darze-mlodziezy.jpg

W maju 2018 roku jeden z najsłynniejszych polskich  żaglowców - „Dar Młodzieży” rozpocznie rejs dookoła świata – pod hasłem  „Rejs Niepodległości”.  Oficjalnymi organizatorami Rejsu Niepodległości są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni, Salezjański Wolontariat Misyjny- Młodzi Światu.

Impulsem do organizacji tego wielkiego wydarzenia jest  Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, którą będziemy obchodzić w 2018r. Rejs statku zakończy się 34. Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.

 

Opublikowane: 16-11-2017

Certyfikowane warszaty dla studentów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów japońskiej firmy TAKEDA. Udział w szkoleniach:

  • Project Management
  • Jak zarządzić sobą w czasie?
  • Różne oblicza księgowości w organizacji typu SSC - 50 shades of Accountancy

będzie potwierdzony certyfikatem. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie.

Opublikowane: 07-11-2017

Uniwersyteckie Targi Pracy

targi.jpg

Zapraszamy studentów EkSocu do udziału w największym tej jesieni spotkaniu z pracodawcami na Uniwersytecie Łódzkim. 16 listopada 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 na Wydziale Zarządzania UŁ firmy z regionu łódzkiego oraz innych województw będą prezentować oferty pracy, praktyk i staży kierowanych do zarówno do studentów oraz absolwentów. Więcej informacji na stronie.

Opublikowane: 03-11-2017

Projekt Akademia OSTC

OSTC Trading Lab to inicjatywa, która daje możliwość poznania specyfiki pracy tradera. i korzystania z profesjonalnego oprogramowania tradingowego Stellar. Cotygodniowe spotkania prowadzone przez jednego z menadżerów mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Obsługa oprogramowania Stellar i wyjaśnienie strategii stosowanych na poszczególnych produktach to początkowy etap Akademii. Kandydatom na traderów zapewniamy profesjonalne środowisko pracy, bezpłatny dostęp do najnowocześniejszego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a tym samym wyjątkową możliwość tradowania na globalnych rynkach finansowych.
OSTC to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawodowych traderów, aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, m.in. Liffe, CME, Eurex i ICE. Siedziby OSTC znajdują się w 16 kluczowych miastach na całym świecie, z czego 5 w Polsce  (Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań).

Opublikowane: 02-11-2017

XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego oraz Koło Naukowe Marketer działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zaproszają do udziału w XV Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania, które odbędzie się w dniach 7–9 grudnia 2017 r. Więcej informacji na stronie 

Opublikowane: 30-10-2017

Kursy Szkoły Giełdowej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji kursu Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych” (moduł adresowany przede wszystkim do osób, które uzyskały certyfikat z kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”). Programy w/w kursów realizowane są przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rejestracja i szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Opublikowane: 30-10-2017

Oferta praktyk na Malcie

Wszystkich studentów zainteresowanych odbyciem praktyk zagranicznych w branży finansowej zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy Griffiths Associates. Dotychczas z jej oferty skorzystało kilkunastu studentów naszego Wydziału. Zarówno oni jak i przedstawiciele firmy wysoko ocenili kwalifikacje i umiejętności naszych studentów. W związku z tym rozpoczynamy kolejny nabór chętnych do odbycia praktyk na Malcie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Opublikowane: 30-10-2017

Zmiana godzin pracy Centrum Obsługi Studentów w dniu 31.10.2017

W dniu 31 października 2017 r. (wtorek) Centrum Obsługi Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyjątkowo będzie czynny w godz. 8:00-11:30

Opublikowane: 30-10-2017

Zostań Traderem OSTC na globalnych rynkach finansowych

Trwają zapisy do Laboratorium Tradingowego LAB OSTC. Prowadzącymi są światowej klasy traderzy. Spotkania odbywają się na Wydziale w sali wyposażonej w pofesjonalne oprogramowanie w czasie rzeczywistym na wszystkich giełdach świata. Aby się dostać do grupy decyduje kolejność zapisów. Zachęcamy do Laboratorium Tradingowego LAB OSTC.

Opublikowane: 26-10-2017

Zwrot kosztów zakwaterowania dla studentów w ramach funduszu stypendialnego MwŁ

W tegorocznej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi Uniwersytet Łódzki funduje zwrot kosztów zakwaterowania w akademiku dla 4 studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dowolnego kierunku Uniwersytetu Łódzkiego. Zgłoszenia tylko do 27 października!

Opublikowane: 25-10-2017

Konkurs na Opiekuna Laboratorium Tradingowego OSTC

OSTC zaprasza zainteresowaych studentów do aplikowania na Opiekuna Laboratorium Tradingowego OSTC. Prześlij swój pomysł na to jak rozszerzyć współpracę OSTC z Uniwersytetem Łódzkim, jak promować i efektywnie wykorzystywać Laboratorium Tradingowe. Zgłoszenia do konkursu prosimy przesłać do 31 października 2017. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie.

Opublikowane: 23-10-2017

Spotkanie przed Uniwersyteckimi Targami Pracy

Chcesz skonsultować swoje CV? Porozmawiać o  tym, co zrobić, by znaleźć dobrą pracę? Dowiedzieć się, jak wygląda rynek pracy w Łodzi? Już w czwartek 26.10.2017 będziesz mieć taką okazję. Doradcy zawodowi z Biura Karier UŁ będą na Ciebie czekać na naszym wydziale w godz. 10.00-13.00. Zabierz swoje CV i głowę pełną pytań!

Opublikowane: 20-10-2017

Stypendia firmy Komfort

W tegorocznej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi firma KOMFORT po raz pierwszy zdecydowała się ufundować stypendium dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego studiującego na jednym z wymienionych kierunków: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Marketing, Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Logistyka.

Więcej informacji / Fb

Opublikowane: 19-10-2017

Dni Kariery i Mobilności pt. Projekt NAUKOWIEC

Zapraszamy na bezpłatne spotkania ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu, które odbędą się w Łodzi w dniach 23-25 października. Tematem imprezy jest pomoc w świadomym budowaniu kariery naukowej.
Więcej informacji na stronach organizatora oraz wydarzenia.

Opublikowane: 18-10-2017

Mastercoder Vol. 4 - Konkurs Programistyczny

16 października rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego „MasterCoder”! W tym roku na wszystkich uczestników czeka dosyć nietypowa misja. Poszukiwane są wybitne jednostki bądź grupy agentów, którzy zmierzą się zdalnie z dwoma dwutygodniowymi szpiegowskimi zadaniami o charakterze hackathonu. 001 zgłoś się. FB.
Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie www.mastercoder.pl

Opublikowane: 13-10-2017

Ubezpieczenie dla studentów UŁ

Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017r.-30.09.2018r.) W tym roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: www.nnw-studentow.pl.
Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).

Opublikowane: 13-10-2017

Godziny dziekańskie 13.10.2017

W dniu 13.10.2017 r. (piątek) z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ogłasza godziny dziekańskie od godz. 11:30 do godz. 20:00 dla wszystkich typów i kierunków studiów.

Opublikowane: 12-10-2017

Godziny rektorskie 13.10.2017

W dniu 13.10.2017 r. (z okazji Dnia Edukacji Narodowej) Rektor UŁ zarządza  godziny rektorskie od godz. 12:00 do godz. 16:00 we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ dla studentów i pracowników naukowych.

Opublikowane: 12-10-2017

PROGRAM STYPENDIALNY MŁODZI W ŁODZI

1 października 2017 r. wystartowała rekrutacja do dziesiątej jubileuszowej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego łódzcy Pracodawcy ufundowali łącznie 200 stypendiów dla najlepszych studentów łódzkich uczelni, sfinansowali miejsca w domu studenckim dla 32 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz programowania skorzystało prawie 170 osób.

Opublikowane: 06-10-2017

AKADEMIA PRAKTYKA LOGISTYKA edycja 2017/2018

Katedra Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz SKN Logistyki i innowacji „LOGIN” zapraszają na cykl spotkań AKADEMIA PRAKTYKA LOGISTYKA edycja 2017/2018. Spotkania będą się odbywały w  środy o  godz. 15.00 w auli  C-101 (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ). Uczestnicy więcej  niż 11 spotkań otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań

Opublikowane: 02-10-2017

Praca na 5! Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rynkach walutowych

Firma Currency One SA, operator serwisu Walutomat, zaprasza do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych. Celem konkursu jest wybranie najlepszej pracy magisterskiej o tematyce nawiązującej do szeroko pojętego rynku walut. Uczestnikami mogą być studenci/absolwenci uczelni wyższych, których praca magisterska związana będzie z jednym z następujących zagadnień: kantory internetowe w Polsce, kantory stacjonarne w Polsce, platformy forex, międzybankowy rynek wymiany walut, bankowe platformy wymiany walut, transfery międzynarodowe, systemy rozliczeń transakcji walutowych, analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym, regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce.

Opublikowane: 20-09-2017

Dołącz do grupy UŁ na facebooku

Centrum Promocji UŁ uruchomiło na Facebooku grupę dla społeczności UŁ - https://www.facebook.com/groups/uwolnijumysl/?source_id=148281608530440. Jej celem jest umożliwienie społeczności uczelnianej szybszej i łatwiejszej komunikacji pod kątem różnego rodzaju ogłoszeń, zapytań czy rekomendacji, ale także w celu zawiązania poczucia społeczności wokół Uniwersytetu. Zachęcamy do dołączenia do grupy, a także do polecania jej znajomym:)

Opublikowane: 07-09-2017

XII edycja Konkursu VERBA VERITATIS

Zapraszamy studentów do uczestnictwa w XII edycji Konkursu VERBA VERITATIS organizowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziana została łączna pula nagród, ufundowana przez KPF w wysokości min. 6.000 zł.
Szczegóły znajdziecie tutaj.

Opublikowane: 30-06-2017

VII edycja konkursu Młody Ekonomista

Zapraszamy studentów, którzy nie ukończyli 26 lat, do uczestnictwa w konkursie Młody Ekonomista. W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkstwa w UE dla polskiej gospodarki”. Etap przesyłania prac konkursowych rozpocznie się 1 września i potrwa do 22 października. Gala finałowa konkursu odbędzie się w połowie grudnia br. Regulamin konkursu oraz pozostałe informacje dostepne są na stronie internetowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich www.tep.org.pl.

Opublikowane: 26-06-2017

Sesja egzaminacyjna

Przypominamy o obowiązujących terminach letniej sesji egzaminacyjnej:
od 12 czerwca do 30 czerwca 2017 r.- letnia sesja egzaminacyjna
od 11 września do 24 września 2017 r. – letnia sesja poprawkowa

Opublikowane: 21-06-2017

Poczta UŁ dla studentów

Studencie, aktywuj sobie konto studenckie Active Directory. Każdy zarejestrowany użytkownik otrzyma adres uniwersytecki w domenie unilodz.eu, co ułatwi Wam kontakt mailowy z kolegami z uczelni oraz wykładowcami i pracownikami. Konto gwarantuje również łatwy dostęp do helpdesku UŁ oraz jeden login i hasło do wszystkich usług: poczty, USOSWEB oraz WiFi w systemie Eduroam, który pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.
Aktywuj swoje konto przez stronę usosweb lub klikając tu.

Opublikowane: 14-06-2017

USOSweb login oraz email

Jeżeli nie możesz zalogować się do swojego USOSweba i/lub nie otrzymujesz wiadomości od dydaktyków bądź Centrum Obsługi Studenta, zerknij na tę instrukcję:

KONTO W ACTIVE DIRECTORY

Od roku akademickiego 2017/2018 każdy student będzie używał konta w Active Directory. Tym samym każdy student otrzyma konto Microsoft do otrzymywania wiadomości z Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane: 15-05-2017

OTWARTY NABÓR NA STYPENDIUM MIZUTA JOSAI UNIVERSITY EDUCATIONAL CORPORATION

Zapraszamy studentów Wydziału do aplikowania na stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation w Japonii. Osoby zainteresowane rocznym wyjazdem prosimy o zapoznanie się z warunkami stypendium oraz procedurą aplikacyjną. WARUNKI STYPENDIUM 

Opublikowane: 24-03-2017

Prace dyplomowe w Archiwum Prac Dyplomowych

Informujemy, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 68 Rektora UŁ w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”, wprowadzony został system APD (Archiwum Prac Dyplomowych), powiązany z USOS i USOSweb, służący do przechowywania i weryfikacji prac dyplomowych. Każdy student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest wprowadzić pracę dyplomową do systemu APD. Po zamieszczeniu opinii i recenzji, student powinien wydrukować pracę z systemu APD, dostarczyć ją promotorowi w celu zatwierdzenia, a następnie zatwierdzoną pracę złożyć w Centrum Obsługi Studenta. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej. Zaloguj się do APD

Opublikowane: 13-03-2017

Uniwersytet Łódzki uruchamia program Studenckich Grantów Badawczych

Każdy student może przejść szkolenie z zakresu przygotowywania i rozliczania wniosków o środki na realizację projektów naukowych oraz otrzymać finansowanie na swoje pomysły badawcze. Jeżeli chcesz nauczyć się aplikowania o środki na działalność naukową oraz otrzymać do 3.500 PLN na realizację swoich badań, wyjazdów naukowych, udziału w konferencjach, publikacji artykułu czy książki lub wykonanie pracy licencjackiej czy magisterskiej, zapisz się na bezpłatne szkolenie, a następnie złóż wniosek o finansowanie. Więcej informacji na: studenckiegranty.uni.lodz.pl

Opublikowane: 03-03-2017

Zmiany zasad organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w zasadach organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Zmiany dotyczą terminów składania prac dyplomowych w Centrum Obsługi Studenta oraz warunków ich przedłużania.

Jednocześnie  przypominamy, że ostatni dzień letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2016/2017, tj. 24 września 2017 r., stanowi ostateczny termin przyjęcia pracy do obrony i wpisania zaliczenia z seminarium. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej.
Zasady organizacji egzaminu dyplomowego

Opublikowane: 27-02-2017

Obowiązkowy e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie” dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”. Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2016 r. Szczegółowe informacje 

Opublikowane: 06-02-2017

Przewodnik po USOSwebie

ususweb2_maly-baner.png

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po USOSwebie (Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów). Jest to system informatyczny, który służy do kompleksowej obsługi toku studiów. Umożliwia zdalne załatwianie spraw, w których w tradycyjnej formie musiałyby pośredniczyć dziekanaty. Dzięki systemowi możesz zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zarejestrować się na dodatkowe zajęcia, masz dostęp do wyników uzyskanych z zaliczeń i egzaminów, możesz oceniać wykładowców, uzyskać informacje o płatnościach, stypendiach i dyplomach oraz sprawdzać jak zostały rozpatrzone złożone podania. Zarejestruj się w USOSweb

Opublikowane: 15-09-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź