Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ERASMUS

 

Studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mogą korzystać z dobrodziejstw programu Erasmus Plus poprzez realizowanie wyjazdów stypendialnych do uczelni 28 krajów Unii Europejskiej, a także krajów EFTA/EOG (tj. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) i państw kandydujących do UE (Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Wyjazdy są możliwe do zrealizowania dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy.

Od 2014 roku częścią programu Erasmus Plus jest także Program Erasmus Mundus, który umożliwia mobilność studentów jak i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach poszczególnych działań ( np. działanie Research Fellowship Programme w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020) do krajów pozaeuropejskich. Koordynowaniem działań w ramach programu Erasmus Mundus zajmuje się Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ.

Erasmus Plus daje korzyści wszystkim stronom porozumienia- pomaga podnosić jakość kształcenia w krajach uczestniczących w programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, wymianę doświadczeń, wizyty monitorujące koordynatorów programu, wspiera też szeroko ujętą mobilność studentów poprzez odbycie studiów bądź zawodowych praktyk za granicą.


Informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus Plus znajdują się na stronach internetowych Biura Współpracy z Zagranicą UŁ oraz na oficjalnej stronie programu. Można także odwiedzać biuro Centrum Rozwoju Wydziału w pokoju C-14 i porozmawiać o swoich planach wyjazdowych osobiście z pracownikami biura.

Mobliność czyli studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus to pomysł na życie i szansa na studia za granicą dla wszystkich studentów naszego Wydziału. Studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych mogą w określonym przez Narodową Agencję czasie (zwykle na przełomie stycznia i lutego) złożyć aplikację w rekrutacji na studia poprzez wypełnienie wniosku w USOSweb.  Stawką jest przyznane miejsce wyjazdowe do jednej z wielu uczelni, z którą współpracuje nasz Wydział. To niepowtarzalna okazja by żyć i studiować daleko od domu, być beneficjentem programu znanego na całym świecie i uczynić z tego atut w swoim CV.

Oferta Wydziału jest urozmaicona, znajdą w niej Państwo ponad sto uczelni, z którymi Wydział współpracuje. Wybór zależy od odwagi, fantazji, marzeń i planów życiowych, ale także średniej ocen naszych studentów. Im wyższa średnia, tym większe szanse na przyznanie miejsca w prestiżowej uczelni. Wydział realizuje umowy z uczelniami z 28 krajów Europy, co pozwala co roku przygotować ofertę w taki sposób, aby trafiała w gusta i potrzeby każdego studenta.

Rekrutacja studentów UŁ na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/19 rozpocznie się w dniu 11 grudnia 2017 r (poniedziałek) o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12:00.

Pierwszy etap rekrutacji to e-rejestracja w systemie USOSWeb i konieczność wypełnienia formularza elektronicznego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie serdecznie zapraszamy na Otwarte Dni USOSa organizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ. W dniach 4 oraz 9 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00-18:00 przy ulicy Uniwersyteckiej 3, będzie można uzyskać pomoc przy składaniu wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.

Po wypełnieniu formularza należy skopiować jego treść tak aby można było formularz WYDRUKOWAĆ i dołączyć do kompletu aplikacji rekrutacyjnej.


Na tym etapie należy także wypełnić oświadczenie, które trzeba będzie dostarczyć do biura Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus+ (pokój C-14 Centrum Rozwoju Wydziału) wraz z kompletem dokumentów, czyli wydrukowanym wnioskiem z systemu UsosWeb, cv i listem motywacyjnym. Termin dostarczenia dokumentów mija z dniem 10 stycznia 2018 r.

Student, który do dnia 10 stycznia 2018 do godz.12:00 nie złoży wniosku aplikacyjnego w systemie USOSWeb, nie będzie miał możliwości udziału w II etapie rekrutacji i wyjazdu na częściowe studia w roku 2018/19 w ramach programu Erasmus+.

Prosimy o wcześniejsze złożenie wniosku! System UsosWeb jest przeciążony w ostatnich godzinach rejestracji.

Wykaz ofert wyjazdów dla studentów naszego wydziału (w oparciu o podpisane umowy pomiędzy zagraniczną uczelnią a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologiczym) w ramach programu Erasmus+ będzie dostępny w systemie USOSWeb. Podczas przeglądania oferty wyjazdów w systemie USOSWeb należy upewnić się czy przeglądana oferta wyjazdu jest dostępna dla studentów danego programu i cyklu studiów. Należy również sprawdzić na stronie internetowej uczelni zagranicznej czy oferta zajęć dla studentów programu Erasmus+ jest zbieżna z programem studiów studenta na UŁ.

Po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, należy wybrać zakładkę „Wymiana studencka”, a następnie macierzysty wydział studenta UŁ. W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w systemie USOSweb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematyką gender studies.

Student może złożyć jeden wniosek w systemie USOSWeb w ramach macierzystego wydziału i dodatkowy wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

 

II etap rekrutacji odbywa się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Szczegółowe informacje dotyczące II etapu rekrutacji zostaną sprecyzowane w grudniu 2017 r. i zamieszczone w tej zakładce.

Pełnomocnik Dziekana ds. programów mobilnościowych

dr Tomasz Schabek

dyżur: środa 11:15-13:00, pokój T-207 oraz biuro International Office, Centrum Rozwoju Wydziału (pokój C-14)

tomasz.schabek@uni.lodz.pl

Kierunkowi koordynatorzy ds. ECTS

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ
kierunki: analityka społeczna, europeistyka, praca socjalna, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dyżur: czwartek 11:30-13:00, pokój A-130

grazyna.lerman@uni.lodz.pl

dr Agnieszka Drzymała
kierunki: ekonomia, Economics, ekonomia ekobiznes, Economics and International Business
dyżur: czwartek 16:45-18:20, pokój A-318

agnieszka.drzymala@uni.lodz.pl

dr Ewa Feder-Sempach
kierunki: finanse międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
dyżur: środa 15:00-16:30, pokój C-217

ewa.feder@uni.lodz.pl 

dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
kierunki: analityka gospodarcza, informatyka, informatyka i ekonometria
dyżur: czwartek 13:15-15:00 Pierwsza połowa semestru), 15.00 – 16.30 (druga połowa semestru), pokój A-8

katarzyna.bolonek@uni.lodz.pl

dr Radosław Witczak
kierunki: bankowość i finanse cyfrowe, finanse i rachunkowość, rynek finansowy
dyżur: poniedziałek 11:45-13:15, pokój T-303

radoslaw.witczak@uni.lodz.pl

dr Michał Sobczak
kierunki: logistyka, polityka społeczna
dyżur: poniedziałek 17:0-18:30, pokój T-210

michal.sobczak@uni.lodz.pl

mgr Maciej Jewczak
kierunki: ekonomia miasta zrównoważonego, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, rewitalizacja miast
dyżur: poniedziałek 13.00 – 15.00 (pierwsza połowa semestru), środa 9.30-11.00 (druga połowa semestru), pokój F-22

maciej.jewczak@uni.lodz.pl

Informacji dotyczących wyjazdów mobilnościowych studentów i pracowników Wydziału można uzyskać w Centrum Rozwoju Wydziału - pokój C-14 (nr tel.: 42 635-4814), od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-15:00. Szczegółowych informacji udzielają:

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź