Niedziela, 23 kwietnia 2017, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr
I stopieńII stopień

Stacjonarne

Biografia, społeczeństwo i kultura. Problemy komunikacji i tożsamości

Diagnoza i rozwój środowiska lokalnego

Kultura w społeczeństwie

Praktyka badawcza

Problemy społeczne - perspektywa globalna i regionalna

Research medialny

Społeczne problemy polityki

Zjawiska społeczne w organizacjach i sferze biznesu

Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej

Inwestycje kapitałowe

Kierowanie małą i średnią firmą

Kreowanie kompetencji menedżerskich

Zaawansowana analiza ekonomiczna i finansowa

Advanced Economic and Financial Analysis

Kapitał ludzki w regionie

Regionalne analizy ekonomiczne

Samorząd terytorialny

Zarządzanie miastem i regionem

Bazy danych

Informatyczne wspomaganie decyzji

Informatyka w biznesie

Ekonometria

Informatyka ekonomiczna i multimedialna

Optymalizacja decyzji menedżerskich

Statystyka finansowa i aktuarialna

Eurologistyka

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Innowacyjne technologie materiałowe

Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Biznes na rynku międzynarodowym

Finanse i inwestycje międzynarodowe

Asystentura rodzinna i praca z rodziną

Integracja społeczna trwale wykluczonych

Rewitalizacja społeczna


Zarządzanie pomocą w cyklu życia

Niestacjonarne

Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji

Bankowość

Strategie podatkowe

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź