Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2016/2017.

Zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu należy dokonać w COS pokój D-4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku. (Regulamin).

  1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w roku akademickim 2016/2017 w ramach seminariów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich Wydziałów UŁ.
  2. Do Konkursu kwalifikują się wyłącznie prace obronione do 30 września 2017 roku, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.

 Wymagane dokumenty:

  1. pismo przewodnie, podpisane przez autora pracy oraz promotora lub recenzenta wraz z merytorycznym uzasadnieniem nie dłuższym niż 2 strony A4,
  2. jeden egzemplarz pracy magisterskiej wraz z jej wersją elektroniczną i recenzjami,
  3. 1-stronicowe streszczenie pracy, określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy),
  4. wypełniony formularza zgłoszeniowy.

 

Pula nagród w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską wynosi 13.332 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 12 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia 6 grudnia 2017 roku.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź