Poniedziałek, 21 sierpnia 2017, tydzień parzysty (34)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

FUNDACJA IM. ADAMA DOMAŃSKIEGO

Logo Fundacji

Fundacja im. Adama Domańskiego organizuje konkurs na pracę magisterską która swoim zakresem obejmuje jeden z obszarów tematycznych:

 • świadomość ekonomiczna i statystyczna
 • wykluczenie finansowe

lub

 • przyczynia się do rozwoju metod statystyczno – ekonometrycznych

Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, spełniających następujące warunki:

 • ukończyli studia oraz obronili pracę magisterską w terminie określonym w regulaminie studiów;
 • średnia ocena z całego toku studiów jest nie mniejsza niż 4,5.

Praca magisterska zgłoszona do konkursu musi:

 • zostać obroniona w roku akademickim 2015/16;
 • być napisana w języku polskim;
 • oceniona z wynikiem bardzo dobrym.

NAGRODY

Organizator w ramach konkursu przyzna:

 • 1 nagrodę pieniężną o wartości netto: 5 000,00zł, oraz 
 • wyróżnienie w wysokości  3 000,00 zł 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga:

 • zgłoszenia na formularzu ( plik PDF )
 • załączenia 1-stronicowego streszczenia pracy, określającego cel, główne założenia, ogólne wnioski;
 • załączenia 1 egzemplarza pracy konkursowej wraz z jej wersją elektroniczną i recenzjami;
 • pisma przewodniego, podpisanego przez zgłaszającego autora pracy oraz promotora lub recenzenta wraz z merytorycznym uzasadnieniem zgłoszenia do konkursu
 • Zgłoszenia może dokonać autor pracy konkursowej albo promotor pracy za zgodą autora. Zgłoszenia należy przesłać na adres fundacji lub złożyć osobiście w jej siedzibie.

Termin składania zgłoszeń upływa 15.09.2016.


Wyniki

  

Konkurs zorganizowany przez Fundację im. Adama Domańskiego na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym został rozstrzygnięty.

        Kapituła ww. Fundacji przyznała nagrodę w wysokości 5000 zł mgr Adamowi Idczakowi.

Wręczenie nagrody odbędzie się na Gali Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjoogicznego UŁ
w dniu 3 grudnia 2016 roku.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź