Niedziela, 19 listopada 2017, tydzień parzysty (46)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Struktura Instytutu i dane do kontaktuAktualnościProwadzone kierunki studiówMateriały dla pracowników

Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
Dyrektor: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ

Zastępca Dyrektora: dr Zbigniew Przygodzki
Sekretariat: mgr Agnieszka Kubus

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź, budynek T
telefon: +48 42 665 57 50
fax: +42 665 57 50
e-mail: kubus@uni.lodz.pl
informacje dodatkowe: USOSweb

 


 

Instytut tworzy pięć katedr:


Katedra Ekonometrii Przestrzennej
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, 90-214 Łódź, budynek F
telefon: +48 42 635 51 83
telefon: +48 42 635 50 23
e-mail: kepul@uni.lodz.pl
strona jednostki: www
informacje dodatkowe: USOSweb


Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
Kierownik: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, budynek T
telefon: +48 42 665 5750
fax: +48 42 665 5750
e-mail: region@uni.lodz.pl
strona jednostki: www
informacje dodatkowe: USOSweb


Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź, budynek A
telefon: +48 42 635 53 31
fax: +48 42 635 55 40
e-mail: public@uni.lodz.pl
strona jednostki: www
informacje dodatkowe: USOSweb

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź, budynek A
telefon: +48 42 635 51 90
e-mail: realest@uni.lodz.pl
strona jednostki: www
informacje dodatkowe: USOSweb


Katedra Polityki Ekonomicznej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, budynek B
telefon: +48 42 635 51 52
fax: +48 42 635 53 02
e-mail: kpesekretariat@uni.lodz.pl
strona jednostki: www
informacje dodatkowe: USOSweb

 

13.04.2017 Specjalność "Regionalne analizy ekonomiczne" uzyskała Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością"

Miło nam poinformować, że specjalność "Regionalne analizy ekonomiczne" prowadzona przez Katedrę Ekonometrii Ptrzestrzennej dla studentów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna uzyskała Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością". Wyróżenienie to otrzymują kierunki i specjalności, które wyróżniają się potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akcentującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

 

07.03.2017 Konferencja Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej pt.: „Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”

W dniu 27 lutego br w sali im. Prof. Jerzego Regulskiego odbyła się Konferencja Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej pt.: „Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”. Celem konferencji była prezentacja realizowanych w Instytucie tematów badawczych, budowanie bezpośrednich relacji sprzyjających integracji oraz wymiana idei i pomysłów współpracy w ramach Instytutu.

Do pobrania:

2016.12.12 Agata Borowska laureatką III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

Laureatką III edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" w kategorii "Ekologiczny Magister” została absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna Pani Agata Borowska. Praca pt. "Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin” napisana w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńcy została uznana i nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako najlepsza praca z dziedziny ochrony środowiska pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk ekonomiczno-społecznych.

2016.11.17 Impreza Integracyjna Gospodarki Przestrzennej

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM zorganizowało kolejną imprezę integracyjną, podczas której wspólnie bawili się studenci i kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Gospodarka przestrzenna! Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją autorstwa dra Zbigniewa Głuszczaka (link).

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku "Gospodarka przestrzenna" koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną. Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego.


INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia na kierunku "Inwestycje i nieruchomości" pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.


EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Studia na kierunku "Ekonomia miasta zrównoważonego" uczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi - w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska.

Więcej informacji o studiach I stopnia >>>


REWITALIZACJA MIAST
studia II stopnia (magisterskie)

Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Takiej wiedzy i umiejętności nie oferują dotychczasowe programy nauczania. Kierunek "Rewitalizacja miast" jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski.

Więcej informacji wkrótce.

Materiały ze szkolenia dydaktycznego pt. "Doskonalenie warsztatu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia" z dnia 24.10.2016 r.

Opracowanie: dr Agnieszka Rzeńca, dr Beata Wieteska-Rosiak.

 

Pozostałe:

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź