Czwartek, 22 marca 2018, tydzień parzysty (12)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STYPENDIA

Stypendium pomostowe - 500 zł/mies.

Uwaga maturzysto 2017 !!! stypendium 500 zł/miesiąc !!!

Jeśli spełniasz jednocześnie następujące warunki:

- ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i jesteś tegorocznym maturzystą,

- zostałeś przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia, lub pierwszy rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

- osiągnąłeś na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 (wg algorytmu załączonego do regulaminu) - jesteś dzieckiem byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 lata,

- jesteś zameldowany (okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl ) na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

- dochód brutto na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1.600 zł lub 1.800 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (dochód wyliczony z czerwca 2017)

możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w wysokości 500 zł/miesiąc !!!!

Wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16.00 !!! ale oryginał po wydrukowaniu wraz z załącznikami należy przekazać do Agencji Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź w terminie do 25 sierpnia 2017 r. Więcej informacji www.stypendia-pomostowe.pl lub tel. 42/6361239 (po usłyszeniu zapowiedzi wybierz numer 2)

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź