Wtorek, 28 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

DOKUMENTY DO POBRANIA


Ogólne podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich


Podanie o wnowienie studiów doktoranckich

Decyzję o przeniesieniu albo wznowieniu studiów doktoranckich podejmuje na wniosek doktoranta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich i opiekuna naukowego/promotora.Wniosek o wznowienie studiów doktoranckich składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich najpóźniej do 30 września roku, w którym od 1 października ma nastąpić wznowienie studió doktroanckich.


Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich


Ankieta

Ankieta - załącznik do opinii dotyczacej pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta - rok akademicki 2015/16 Ankietę wypełniają i składają w dziekanacie wszyscy doktoranci z pisemną opinią opiekuna naukowego oraz załacznikami do 30 września.

Ankieta - załącznik


Karta IOS oraz podanie o IOS

Aby starać się o IOS w danym roku akademickim doktorant najpierw musi wypełnić kartę IOS w porozumieniem z wykładowcami, a następnie złożyć ją w dziekanacie wraz z podaniem.

Podanie wraz z kartą IOS stanowi komplet dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na IOS w danym  roku akademickim.

Podanie wraz z kartą IOS należy złożyć w dziekanacie w ciągu dwóch tygodni od od dnia rozpoczęcia roku.


Oświadczenie o rezygnacji ze studiów doktronckich

 


Ankieta oceny studiów doktoranckich

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź