Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

DOKUMENTY DO POBRANIA

Decyzję o przeniesieniu albo wznowieniu studiów doktoranckich podejmuje na wniosek doktoranta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich i opiekuna naukowego/promotora.Wniosek o wznowienie studiów doktoranckich składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich najpóźniej do 30 września roku, w którym od 1 października ma nastąpić wznowienie studiów doktroanckich.

Ankieta - załącznik do opinii dotyczacej pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta - rok akademicki 2017/18. Ankietę  wypełniają i składają w Centrum Nauki i Spraw Pracownika wszyscy doktoranci z pisemną opinią opiekuna naukowego oraz załacznikami do 30 września.

Wzór opinii -  opiekun naukowy

Wzór - szczegółowy opis uczestnictwa w prowadzeniu zajęć

Oświadczenie o dorobku naukwo-badawczym

% postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej

Aby starać się o IOS w danym roku akademickim doktorant najpierw musi wypełnić kartę IOS w porozumieniem z wykładowcami, a następnie złożyć ją w Centrum Nauki i Spraw Pracownika wraz z podaniem. Podanie wraz z kartą IOS stanowi komplet dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na IOS w danym  roku akademickim. Podanie wraz z kartą IOS należy złożyć w dziekanacie w ciągu dwóch tygodni od od dnia rozpoczęcia roku.

Ankieta oceny studiów doktoranckich

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź