Poniedziałek, 24 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZAPISY NA ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2013/2014 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w  wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki) lub  Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a inicjatorem Polski Instytut Sztuki Filmowej).

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych w ramach realizacji swoich planów studiów.

W przypadku, gdy są to zajęcia dodatkowe  (poza programem studiów):

  1. studenci pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których zajęcia ogólnouczelniane nie są uwzględnione w programach studiów,  zobowiązani są do złożenia w dziekanacie wniosku o stwierdzenie prawa do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat (zgodnie z pkt. 3 w załączniku nr 1 do  zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 26.06.2012 r.).;
  2. studenci wyższych lat także bezpłatnie (bez konieczności składania w dziekanacie wniosku).

Opłaty w wysokości 120 zł za semestr (lub 100 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej za uczestnictwo w zajęciach Akademii Polskiego Filmu. Szczegółowe informacje na temat oferty przedmiotów ogólnouczelnianych  znajdują się  na stronie: www.uni.lodz.pl/studia/zajeciaogolnouczelniane. Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr letni 2013/2014 trwa od 8 lutego do 23 lutego br.
Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L13/14

Przypominamy, że rejestracja na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej oraz nie składają zobowiązań. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu jak dla studentów.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź