Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

SUMMER SCHOOL

Łódzka Szkoła Letnia (Łódź Summer School) to wyjątkowa inicjatywa podjęta przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i – jak dotąd – jedyna taka w Łodzi. Jej historia sięga 2004 roku, kiedy to władze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ i Facultades Metropolitanas Unidas w Sao Paulo zawarły porozumienie dotyczące utworzenia Polsko-Brazylijskiej Szkoły Letniej. Dwa lata później Szkoła została rozszerzona o Universidad SEK z Quito. W następnych latach włączały się do współpracy kolejne uczelnie. Corocznie na przełomie czerwca i lipca Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego organizuje łódzką edycję Szkoły Letniej. W 2017 roku będzie to już jej trzynasta edycja. Celem seminarium jest umożliwienie młodym ludziom z różnych krajów nawiązanie kontaktów i współpracy oraz dyskusji na temat kulturowych, społecznych oraz ekonomicznych aspektów związanych z procesami globalizacji i integracji europejskiej. Wykłady i debaty naukowe pozwalają przybliżyć zagranicznym gościom zagadnienia związane z przemianami współczesnego społeczeństwa polskiego. W zeszłym roku tematyka Szkoły dotyczyła społecznego, kulturalnego i ekonomicznego dziedzictwa miast industrialnych na przykładzie Łodzi. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, a także Politechniki Łódzkiej, SEK University z Quito, FMU z Sao Paulo, University of Padova i University of Roma. Z uwagi na tematykę związaną z rewitalizacją Łodzi, przy organizacji warsztatów terenowych uzyskano wsparcie i pomoc merytoryczną takich instytucji, jak EC-1 Łódź, ART.Incubator oraz Biuro ds. EXPO 2022 – Łódź przy Urzędzie Miasta Łodzi.

Tegoroczna edycja szkoły pod hasłem: The Regional Development, the Revitalisation and Healthy Cities odbędzie się w dniach 2-16 lipca 2017 r.

Szkoła Letnia w Argentynie

Summer School pt. "Heritage, Identity and Local Development: for comparative analysis and multidisciplinary" w Argentynie została pierwszy raz zorganizowana w marcu 2014 roku przez Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Przyjęto zasadę, że Szkoła będzie odbywała się co dwa lata.

Szkoła Letnia w Rosji

„Russia and Poland – Economic and Social Perspectives” – to Szkoła Letnia, która odbywa się we wrześniu na Uniwersytecie w Iwanowie, w Rosji. Biorą w niej udział studenci naszego Wydziału oraz studenci i profesorowie z uczelni naszego rosyjskiego partnera. Podczas wykładów poruszanych jest wiele interesujących problemów z dziedziny ekonomii, socjologii i stosunków międzynarodowych. Dodatkowo odbywają się spotkania z przedstawicielami rosyjskich władz lokalnych i przedsiębiorców. Wykłady i debaty odbywają się w języku rosyjskim i angielskim.

Szkoła Letnia w Ekwadorze

Szkoła Letnia w Ekwadorze organizowana jest wspólnie z Uniwersytetem UISEK w Quito. Organizatorzy zapewniają intensywny kurs języka hiszpańskiego i debaty poświęcone sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej Ekwadoru. Dużą część kursu stanowią wykłady na temat globalizacji i regionalizacji tej części Ameryki Łacińskiej. W sumie zajęcia dydaktyczne obejmą 40 godzin lekcyjnych. W weekendy istnieje możliwość zorganizowania wycieczek fakultatywnych np. na najwyższy czynny wulkan na świecie – Cotopaxi lub na Wysypy Galapagos (płatne dodatkowo, wskazane przedłużenie wyjazdu we własnym zakresie).

Szkoła Letnia w Brazylii

„Globalization, Regionalization and Localization”– to zwykle hasło brazylijskiej Szkoły Letniej, najpopularniejszej i najstarszej organizowanej przez nasz Wydział. Brazylisjka szkoła organizowana jest co roku zimą ( zwykle w lutym) na Uniwersytecie FMU w Sao Paulo w Brazylii. Uczestnikami seminarium są studenci i profesorowie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz studenci i profesorowie FMU. Celem seminarium jest ukazanie tematyki dotyczącej problematyki rozszerzania Unii Mercosur w Ameryce Południowej, w perspektywie szans i zagrożeń dla Brazylii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska, problemów społecznych i ekonomicznych. Wykłady i debaty odbywają się w języku angielskim.

Szkoła Letnia w Meksyku

Meksykańska edycja Summer School pt. " Mexico in the context of globalization" w Toluce w Meksyku odbyła się w dniach 13 - 24 lutego 2017 r. Partnerem naszego Wydziału jest La Universidad Autonoma del Estado de Mexico, z którym zorganizowaliśmy szkołę wyjazdową po raz pierwszy.


Informacji dotyczących  Summer School można uzyskać w Centrum Rozwoju Wydziału - pokój C-133, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-15:00. Szczegółowych informacji udziela mgr Dorota Borkowska: dorota.borkowska@uni.lodz.pl

Dokumenty aplikacyjne należy składać Prodziekan ds. rozwoju dr hab. Agnieszce Kurczewskiej, prof. UŁ w trakcie dyżuru.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź