Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ERASMUS

Studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mogą korzystać z dobrodziejstw programu Erasmus Plus poprzez realizowanie wyjazdów stypendialnych do uczelni 28 krajów Unii Europejskiej, a także krajów EFTA/EOG (tj. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) i państw kandydujących do UE (Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Wyjazdy są możliwe do zrealizowania dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy.

Od 2014 roku częścią programu Erasmus Plus jest także Program Erasmus Mundus, który umożliwia mobilność studentów jak i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach poszczególnych działań ( np. działanie Research Fellowship Programme w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020) do krajów pozaeuropejskich. Koordynowaniem działań w ramach programu Erasmus Mundus zajmuje się Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ.

Erasmus Plus daje korzyści wszystkim stronom porozumienia- pomaga podnosić jakość kształcenia w krajach uczestniczących w programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, wymianę doświadczeń, wizyty monitorujące koordynatorów programu, wspiera też szeroko ujętą mobilność studentów poprzez odbycie studiów bądź zawodowych praktyk za granicą.
Informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus Plus znajdują się na stronach internetowych Biura Współpracy z Zagranicą UŁ oraz na oficjalnej stronie programu. Można także odwiedzać biuro Centrum Rozwoju Wydziału w pokoju C-133 i porozmawiać o swoich planach wyjazdowych osobiście z pracownikami biura.

Mobliność czyli studia zagraniczne w ramach programu Erasmus Plus to pomysł na życie i szansa na studia za granicą dla wszystkich studentów naszego Wydziału. Studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych mogą w określonym przez Narodową Agencję czasie (zwykle na przełomie stycznia i lutego) złożyć aplikację w rekrutacji na studia poprzez wypełnienie wniosku w USOSweb.  Stawką jest przyznane miejsce wyjazdowe do jednej z wielu uczelni, z którą współpracuje nasz Wydział. To niepowtarzalna okazja by żyć i studiować daleko od domu, być beneficjentem programu znanego na całym świecie i uczynić z tego atut w swoim CV.

Oferta Wydziału jest urozmaicona, znajdą w niej Państwo ponad sto uczelni, z którymi Wydział współpracuje. Wybór zależy od odwagi, fantazji, marzeń i planów życiowych, ale także średniej ocen naszych studentów. Im wyższa średnia, tym większe szanse na przyznanie miejsca w prestiżowej uczelni. Wydział realizuje umowy z uczelniami z 28 krajów Europy, co pozwala co roku przygotować ofertę w taki sposób, aby trafiała w gusta i potrzeby każdego studenta.

Pełnomocnik Dziekana ds. programów mobilnościowych

dr Tomasz Schabek

tschabek@uni.lodz.pl

dyżur: czwartek 11:45-13:15, pokój A-413

nr tel. (42)635 55 00

 

Kierunkowi koordynatorzy ds. ECTS

 

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof.
kierunki: analityka społeczna, europeistyka, praca socjalna, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dyżur: wtorek 10:00-11:30, pokój A-130

gmlerman@uni.lodz.pl


dr Agnieszka Drzymała
kierunki: ekonomia, Economics, ekonomia ekobiznes, Economics and International Business
dyżur: poniedziałek 16:30-18, pokój B-304

adrzymala@uni.lodz.pl


dr Ewa Feder-Sempach
kierunki: finanse międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
dyżur: środa 11:30-13:00, pokój B-207

ewa.feder@uni.lodz.pl 


dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
kierunki: analityka gospodarcza, informatyka, informatyka i ekonometria
dyżur: środa 11:30-13:00, pokój A-8

kbolonek1@wp.pl


dr Radosław Witczak
kierunki: bankowość i finanse cyfrowe, finanse i rachunkowość, rynek finansowy
dyżur: piątek 15:15-16:45, pokój T-303

radoslaw.witczak@uni.lodz.pl


dr Michał Sobczak
kierunki: logistyka, polityka społeczna
dyżur: poniedziałek 15:30-17:00, T-205

msobczak@uni.lodz.pl


mgr Maciej Jewczak
kierunki: ekonomia miasta zrównoważonego, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, rewitalizacja miast
dyżur: środa 9.45-11.15 (tygodnie nieparzyste) oraz wtorek 9:45-11:15 (tygodnie parzyste), pokój F-114

jewczak@uni.lodz.pl

 

Informacji dotyczących wyjazdów mobilnościowych studentów i pracowników Wydziału można uzyskać w Centrum Rozwoju Wydziału - pokój C-133 (nr tel.: 42 635-4814), od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-15:00. Szczegółowych informacji udzielają:

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź