Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamawiający:

Centrum Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź.

 

Z a p r a s z a  d o  z ł o ż e n i a  o f e t y  n a :

1.

Opis przedmiotu zamówienia: kalendarze książkowe w formacie B5, tygodniowy, w fioletowej oprawie, z metką szarą wszytą w bok kalendarza z napisem "2018", oprawa elastyczna, kalendarium w szarościach.

Termin realizacji zamówienia: 5-8 tygodni

Transport:  w cenie produktu

Warunki płatności: przedpłata do 50% wartości zamówienia, płatna w ciągu 14 dni od chwili prawidłowo wystawionej faktury. Pozostała wartość płatna po realizacji zamówienia. Płatność w ciągu 14 dni od chwili prawidłowo wystawionej faktury.

2.

Ofertę należy złożyć

Termin:10.10.2017

Adres e-mail: malgorzata.lesniewska@uni.lodz.pl

3.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko: Małgorzata Leśniewska

Telefon: 42 635 5264

Adres e-mail: malgorzata.lesniewska@uni.lodz.pl

4.

Prawidłowa treść oferty musi zawierać:

I. Określenie przedmiotu zamówienia

II. Nazwę i adres Wykonawcy

III. Cenę brutto (w złotych polskich) wykonania przedmiotu zamówienia

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

V. Termin płatności faktury VAT

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

I. Nieudzielania odpowiedzi Wykonawcom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą

II. Zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą

III. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie

IV. Odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź