Środa, 19 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ EDUKACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZANOWNY PRACODAWCO zapraszamy do współpracy,

naszą misją jest koordynacja i profesjonalizacja współpracy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ z podmiotami otoczenia biznesowego i instytucjonalnego na rzecz wsparcia kształcenia praktycznego i rozwoju karier zawodowych naszych studentów.

A konkretnie:

  • wspieramy merytorycznie i organizacyjnie studentów i przedsiębiorców w zakresie realizacji praktyk zawodowych;
  • koordynujemy współpracę z pracodawcami na rzecz profesjonalizacji studenckich praktyk zawodowych;
  • współpracujemy z pracodawcami w zakresie promocji talentów studentów EkSocu;
  • dbamy o to aby studenci praktykowali i pracowali zgodnie z profilem wykształcenia;
  • zapraszamy pracodawców do realizacji zajęć praktycznych dla studentów,
  • organizujemy wspólnie z pracodawcami szkolenia, kursy i warsztaty;
  • działamy na rzecz integracji branżowej środowisk biznesowych.

Zdefiniowane scenariusze naszej bezpośredniej współpracy szkoleniowej:

1.Warsztaty indywidualne
2.Warsztaty: Tydzień z … (firmą …)
3.Warsztaty: Spotkania z biznesem na EkSocu – (kraj)…
4.Warsztaty indywidualne – wydarzenie ponadlokalne
5.Warsztaty - wizyty studialne u pracodawcy
6.Tematyzowany konkurs fotograficzny z ekspozycją zdjęć Partnera i Studentów-Laureatów w Galerii Biznesu EkSoc
7. Konkurs  - zadanie merytoryczne z nagrodami
  

Spotkajmy się, a na pewno znajdziemy obszary wspólnych zainteresowań i korzyści.

Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych

Zbigniew Przygodzki

zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Koordynator ds. szkoleń i praktyk zawodowych
(obsługa spraw przedsiębiorców i instytucji)

Katarzyna Łuczak


katarzyna.luczak@uni.lodz.pl

tel.: +48 (42) 635 51 26


Menadżer ds. analiz ekonomicznych

Menadżer ds. analiz ekonomicznych

Menadżer ds. współpracy międzynarodowej i badań rynkowych

Natalia Szubska-Włodarczyk

Katarzyna Piłat

Tomasz Dorożyński

szubskanatalia@gmail.com

kpilat@uni.lodz.pl

tdorozynski@uni.lodz.pl

Menadżer ds. sektora finansowego

Ewa Nastarowicz (zwolnienie lek.)

Iwa Kuchciak

ewa.nastarowicz@uni.lodz.pl

iwa.kuchciak@uni.lodz.pl

Menadżer ds. sektora publicznego

Jacek Chądzyński

jacekch@uni.lodz.pl

Menadżer ds. prognoz gospodarczych

Dorota Kałuża-Kopias

dkaluza@uni.lodz.pl

Menadżer ds. sektora informatycznego i logistycznego

Jarosław Zając

jaroslaw.zajac@uni.lodz.pl

Menadżer ds. sektora gospodarki międzynarodowej

Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

iwona.bujnowicz@uni.lodz.pl

Menadżer ds. sektora społecznego

Agnieszka Kretek-Kamińska

agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl

Praktyki na miarę (potrzeb i oczekiwań) to program bezpośrednich porozumień ze strategicznymi pracodawcami dla EkSocu. Naszym celem jest zbudowanie sieci kontaktów zawodowych i udział w partnerstwach branżowych na rzecz osiągania wspólnych korzyści. Podstawowym przedmiotem tej współpracy są praktyki zawodowe i staże studenckie.
Program zakłada zawieranie porozumień z pracodawcami, którzy zobowiążą się do profesjonalnego przygotowania przynajmniej jednego miejsca dla praktykanta, określając szczegółowo etapy realizacji praktyki zawodowej, obowiązki i efekty kształcenia praktycznego.
Ze swojej strony gwarantujemy bezpośrednią opiekę merytoryczną i organizacyjną menadżera specjalizującego się w wybranym obszarze zagadnień, zaangażowanie w proces rekrutacji studentów z właściwymi kompetencjami.

Praktyki organizowane w ramach programu mogą być realizowane w trybie całorocznym. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z małymi jak i dużymi pracodawcami (przedsiębiorcami, instytucjami sektora pozarządowego oraz publicznego)

Pracodawco! Zapraszamy do kontaktu z nami. Praktyki to konkretny przedmiot współpracy. Liczymy także, że to dobry początek i powód do nowych obszarów relacji.

Kontakt:
Zbigniew Przygodzki
Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
tel: 605 955 540
e-mail: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź