Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OFERTY SZKOLEŃ

AKTUALNE OFERTY SZKOLEŃ

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 04.2017, 

Czas trwania: 10 godzin, szkolenia w soboty:22.04 sobota, godz. 9.00-13.00, 29.04 sobota, godz. 9.00-13.00 Sala: (...) 

Trener: 

Mgr Ewelina Kina-Skunka (Trener), Instytut Gospodarki Przestrzennej; ewelina.kinaskunka@uni.lodz.pl

Adresaci: Studenci, pracownicy akademiccy, instytucje NGO, osoby spoza uczelni 

Wymagania i korzyści: Szkolenie otwarte. Korzyści: praktyczne wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (w tym mediów społecznościowych) do budowania wartości społeczeństwa obywatelskiego; zdobycie wiedzy na temat nowych możliwości w zakresie finansowania przedsięwzięć społecznych; wirtualne kreowanie postaw obywatelskich i procesów współpracy.

Termin zamknięcia rekrutacji: 16.04.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 80,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Ewelina Kina-Skunka (ewelina.kinaskunka@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 03-04.2017, 

Czas trwania: 30 godzin, szkolenia w soboty:8 x 45min, 9.30 - 16.00 (z przerwą od 12.30-13.00), Terminy: 25.03; 01.04; 08.04; 22.04 Sala: (...) 

Trener: dr hab. inż. Tomasz Motowidlak prof. nadzw. UŁ, Instytut Gospodarki Międzynarodowej; analityk ryzyka, dyrektor Departamentu Ryzyka instytucji finansowej; aktualnie stała współpraca ekspercka Kontakt:tmotowid@uni.lodz.pl

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji finansowych 

Termin zamknięcia rekrutacji: 19.03.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.18

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 450,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: dr hab. inż. Tomasz Motowidlak (tmotowid@uni.lodz.pl

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 06.05.2017, 

Czas trwania: 8 x 45min, 9.30 - 16.00 (z przerwą od 12.30-13.00), Sala: T103 (lub T203 do ustalenia w terminie późniejszym) 

Trener: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl), dr Elżbieta Antczak, INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, osoby spoza uczelni

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.04.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.15

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 160,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl) 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 22.04.2017, 

Czas trwania: 8 x 45min, 9.30 - 16.00 (z przerwą od 12.30-13.00), Sala: T103 (lub T203 do ustalenia w terminie późniejszym) 

Trener: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl), dr Elżbieta Antczak, INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, osoby spoza uczelni

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.04.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.15

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 160,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl) 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

04.02.2017 r. (sobota), godz. 10.00-15.00, 18.02.2017 r. (sobota), godz. 10.00-15.00. (10godzinx45 min); SALA F12

Koordynator: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com), INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Termin zamknięcia rekrutacji: 15.01.2017

Wymagania i korzyści: Podstawowa wiedza o procesach rozowju jednostek samorządu terytorialnego oraz roli rewitalizacji. Praktyczne przygotowanie do wyznaczania obszarów rewitalizacji w nowych uwarunkowaniach prawnych (2014-2020)

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne dla studentów, oraz NGO, dla pozostałych uczestników odpłatne, w wysokości 500zł

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie - rekrutacja zamknięta

Kontakt: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

Luty - kwiecień 2017 r.; 25 godzin w sali (sala F16) i 5 godzin zajęć w terenie:
11.02.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota); 25.02.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota); 11.03.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota);
25.03.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota); 01.04.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota);
09.04.2017 r., warsztaty terenowe (niedziela, godzina do ustalenia w późniejszym terminie)

Koordynator: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com) INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, praktycy i osoby chcące rozpocząć karierę jako przewodnicy miejscy, pasjonaci nowoczesnych technologii informacyjnych i atrakcji turystycznych aglomeracji łódzkiej i nie tylko.

Termin zamknięcia rekrutacji: 31 stycznia 2017r. 

Wymagania i korzyści: 

W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności wspierające w praktyce nowoczesnego przewodnika miejskiego. Zajęcia określają podstawy klasycznego przewodnictwa turystycznego, z naciskiem na przewodnictwo miejskie a jednocześnie mają za zadanie wskazać innowacyjne sposoby wykorzystania technologii informacyjnych (np. systemy informacji przestrzennej) w rozwoju warsztatu przewodnickiego. Celem ich jest również przybliżenie specyfiki i kierunków rozwoju oraz problemów współczesnych ośrodków miejskich.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie - rekrutacja zamknięta

Kontakt: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

SOBOTY:

22.10 godz. 9.45 - 13.05;
05.11 godz. 9.45 - 13.05;
19.11 godz. 9.45 - 13.05;
10.12 godz. 9.45 - 13.05;
21.01 godz. 9.45 - 13.05;
04.03 godz. 9.45 - 13.05;
18.03 godz. 9.45 - 13.05;
22.04 godz. 9.45 - 13.05;
13.05 godz. 9.45 - 13.05;
27.05 godz. 9.45 - 13.05.

Koordynator: dr Marta Petelewicz (petelewicz@uni.lodz.pl), INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 17.10.2016

Wymagania i korzyści: Kurs przekazuje wiedzę dotyczącą działań podejmowanych przez instytucje na poziomie globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym w celu diagnozowania sytuacji społeczeństw, wyróżnionych grup oraz społeczności lokalnych. Szczególnie związanych z pomiarem dobrostanu, zrównoważonego rozwoju, postaw, jak i wskaźników ekonomicznych, środowiskowych oraz zdrowia publicznego. W ramach kursu omówione zostaną zasoby statystyczne: ONZ, WHO, OECD, Eurostatu, ESS, EVS; Google Public Data Explorer, GUS, alternatywne propozycje pomiaru niezależnych think thanków czy organizacji pozarządowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę o źródłach, umiejętności obsługi baz danych i interaktywnych narzędzi wizualizacji, oraz efektywnego wykorzystania danych zastanych w projektach badawczych, raportach i prezentacjach.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

19, 20, 21, 22, 23 czerwca 2017; godz. 10-17 (30 godzin) 

Koordynator: dr Tomasz Drabowicz (tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 16.06.2017

Wymagania i korzyści: Jest to kurs statystyki dla ludzi przekonanych, że nie potrafią nauczyć się statystyki. Jest przeznaczony dla osób, które wybrały studiowanie nauk społecznych z mocnym postanowieniem, że już nigdy więcej nie będą musiały zajmować się matematyką, ale które w trakcie studiów zaczęły sobie uświadamiać, że najciekawsze pytania badawcze w naukach społecznych (nie mówiąc nic o ofertach pracy po skończeniu studiów) związane są z umiejętnością dokonywania analiz ilościowych. Celem tego kursu, składającego się z wykładów i ćwiczeń w pracowni komputerowej, jest nauczenie studentów podstawowych zasad, procedur i reguł interpretacji najczęściej stosowanych odmian ilościowej analizy danych. Zdobywanie nowych umiejętności analitycznych będzie integralnie związane z wykonywaniem ćwiczeń w komputerowym programie SPAD francuskiej firmy Coheris (www.coheris.com), który jest wykorzystywany zarówno w świecie akademickim (analizy społeczeństwa jako wielowymiarowego pola przestrzeni społecznych rozpoczęte przez Pierre’a Bourdieu i kontynuowane przez jego współpracowników bądź badaczy inspirujących się teorią Bourdieu), przez instytucje publiczne (np. INSEE – francuski odpowiednik GUS-u), jak i przez takie przedsiębiorstwa, jak: Danone, E.Leclerc, czy Orange.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
26, 27, 28, 29, 30 czerwca 2017; godz. 10-17 (obejmuje przerwę)

Koordynator: dr Tomasz Drabowicz (tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 23.06.2017

Wymagania i korzyści: Jest to kurs statystyki dla ludzi przekonanych, że nie potrafią nauczyć się statystyki. Jest przeznaczony dla osób, które wybrały studiowanie nauk społecznych z mocnym postanowieniem, że już nigdy więcej nie będą musiały zajmować się matematyką, ale które w trakcie studiów zaczęły sobie uświadamiać, że najciekawsze pytania badawcze w naukach społecznych (nie mówiąc nic o ofertach pracy po skończeniu studiów) związane są z umiejętnością dokonywania analiz ilościowych. Celem tego kursu, składającego się z wykładów i ćwiczeń w pracowni komputerowej, jest nauczenie studentów podstawowych zasad, procedur i reguł interpretacji najczęściej stosowanych odmian ilościowej analizy danych. Zdobywanie nowych umiejętności analitycznych będzie integralnie związane z wykonywaniem ćwiczeń w komputerowym oprogramowaniu Stata. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

ARCHIWUM SZKOLEŃ

Termin i miejsce: 19-20 września 2016, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, sala T004 

Koordynator: dr hab Paweł Baranowski, INSTYTUT EKONOMETRII

Adresaci: pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 4 września 2016 roku

Wymagania i korzyści: szkolenie adresowane dla pracowników WE-S UŁ. Szkolenie bezpłatne. Dotyczy zastosowań modeli DSGE, które są powszechnie wykorzystywane w bankach centralnych do analiz polityki gospodarczej. Szkolenie  będzie obejmowało podstawy teoretyczne oraz aplikacje w programie Matlab/Dynare.

Program: zobacz

Liczba uczestników: 10

Formularz rejestracyjny: zgłoszenie proszę przesyłać na adres: pawel@baranowski.edu.pl podając następujęce informacje: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukow, nazwę Instytutu/Katedry/Zakładu oraz krótkie uzasadnienie udziału w szkoleniu. Instytut Ekonometrii przeprowadzi selekcję zgłoszeń. 

Termin i miejsce: koniec kwietnia i maj 2016, 3-4 godzinne warsztaty realizowane w firmie Fujitsu lub na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Adresaci: studenci kierunków: II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość oraz II stopnia Ekonomia (1 i 2 rok)

Termin zamknięcia rekrutacji: 15 kwietnia 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i esej w formacie pdf. na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Termin i miejsce: maj 2016, 3-4 godzinne warsztaty w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Adresaci: studenci kierunków: studenci II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Rynek Finansowy

Termin zamknięcia rekrutacji: 15 kwietnia 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i rozwiązanie zadania rekrutacyjnego w dowolnej formie na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Date and place: Tuesday, 26th of April 2016, Faculty of Economics and Sociology, room E26, 13.00-18.00 

Coordinator: dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas (agrondas@uni.lodz.pl) Institute of Sociology 

Teacher: dr Liutauras Labanauskas (University of Educational Sciences in Vilnius, Lithuania)

Participants: students of Faculty of Economics and Sociology; Erasmus students

Program: open

The number of participants is limited: 20 person

Closing time of recruitment: 15th of April 2016

Fee: free

Registration form: open 

Termin i miejsce: 20 kwietnia 2016, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r nr 9 90-273 Łódź II PIĘTRO (DOMOFON NR 36) 

Koordynator: prof. Aleksandra Nowakowska,  Ewa Boryczka, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

WspółorganizatorFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi

Adresat: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego

Program: zobacz

Liczba uczestników ograniczona: 20 osób

Termin zamknięcia rekrutacji: 15 kwietnia 2016 roku

Opłata: 100,00 zł (w cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwa kawowa; zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w dniu szkolenia)

Formularz rejestracyjny: wejdź

Kontakt: Email: praktyki@uni.lodz.pl ; tel.: 504 009 296

Termin i miejsce: marzec-maj 2016, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 22 lutego 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i esej w formacie pdf. na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Termin i miejsce: marzec-maj 2016, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz firma Fujitsu

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 22 lutego 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i esej w formacie pdf. na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

29.10 (sobota) godz. 10-16 (6 godzin, obejmuje przerwy) 

Koordynator: dr Jakub Niedbalski (jakub.niedbalski@gmail.com),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 24.10.2016

Wymagania i korzyści: Kurs skierowany jest przede wszystkim do wszystkich osób zainteresowanych oprogramowaniem wspomagającym analizę danych jakościowych, które chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego. W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych. Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie wybierać programy komputerowe do realizacji zadań związanych z realizacją projektu badawczego.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: 24.10.2016r. (6 godzin  dydaktycznych) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź, sala T401 

 

Koordynator: dr Agnieszka Rzeńca,  (agnieszka_rzenca@uni.lodz.pl), dr Beata Wieteska-Rosiak (beata.wieteskarosiak@uni.lodz.pl) INSTYTUT GOSPORADKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Pracownicy akademiccy UŁ (szkolenie zamawiane)

Termin zamknięcia rekrutacji: rekrutacja zamknięta

Wymagania i korzyści: podniesienie kwalifikacji  pracowników akademickich poprzez rozwój warsztatu dydaktycznego oraz doskonalenie procesu dydaktycznego. Szkolenie ma charakter interaktywny, służy również wymianie doświadczeń.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.50

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: rekrutacja zamknięta 

Kontakt: dr Agnieszka Rzeńca,  (agnieszka_rzenca@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

20 godzin  dydaktycznych 4x5 godz.: 
20.11 godz. 9.00-13.00 (niedziela); SALA F16
26.11 godz. 9.00-13.00 (sobota); SALA F16
27.11 godz. 9.00-13.00 (niedziela); SALA F16
03.12 godz. 9.00-13.00 (sobota);  SALA F16

Koordynator: dr Iza Desperak,  (idespera@uni.lodz.pl), INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji

Termin zamknięcia rekrutacji: rekrutacja otwarta

Wymagania i korzyści: Zajęcia przygotowują w wymiarze praktycznym do pracy trenerskiej, szkoleń, wystąpień publicznych.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.18

Opłata: bezpłatne dla studentek i studentów, pracowników akademickich oraz  NGO, dla pozostałych uczestników odpłatne, w wysokości 1050,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie rekrutacja zamknięta 

Kontakt: dr Iza Desperak,  (idespera@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

30 listopada 2016r. 6 godzin (9-15) sala Centrum Doktoranckie WE-S

Koordynator: prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska (olanow@uni.lodz.pl), mgr Ewa Boryczka (ewa.boryczka@uni.lodz.pl), INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: studenci, pracownicy akademiccy, osoby spoza uczelni

Termin zamknięcia rekrutacji: 23.11.2016

Wymagania i korzyści: Szkolenie otwarte.

Korzyści ze szkolenia to poznanie obowiązujących przepisów i uwarunkowań prawno-organizacyjnych w zakresie opracowania programów rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego, a także poznanie praktycznych zasad przygotowania i najczęściej popełnianych błędów przy opracowaniu tych programów.

Program: zobacz 

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: mgr Ewa Boryczka, ewa.boryczka@uni.lodz.pl, tel. 504009296

Termin i miejsce: Rawa Mazowiecka, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka (szkolenie połączone z warsztatami terenowymi współorganizowanymi przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka); 02.12. – 03.12.2016 r. 

Koordynator: mgr Ewa M. Boryczka (ewa.boryczka@uni.lodz.pl),  INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna WE-S UŁ

Wymagania i korzyści:  Główną korzyścią realizowanego szkolenia jest podnoszenie wiedzy i kompetencji naukowych oraz kwalifikacji zawodowych studentów GP. Korzyści ze szkolenia to poznanie praktycznych i innowacyjnych metod tworzenia projektów rewitalizacyjnych, które następnie znajdą swoje zastosowanie w praktyce. 

Program: zobacz 

Liczba uczestników: max.18

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: rekrutacja zamknięta

Kontakt: mgr Ewa M. Boryczka, ewa.boryczka@uni.lodz.pl, +48 504 00 92 96

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

Warsztaty - 20 godzin  dydaktycznych w terminach

14.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
15.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
21.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
22.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala

Trener: dr Iza Desperak,  (despera@uni.lodz.pl), Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Adresaci: Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, także non-profit 

Termin zamknięcia rekrutacji: 11.01.2017

Wymagania i korzyści: 

Zajęcia obejmują podstawowe wprowadzenie do polityki gender mainstreaming (równości płci) i sposobów na wprowadzanie jej standardów w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zwłaszcza publicznych, zajmujących się edukacją, oraz mass mediach.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne dla studentek i studentów, doktorantek i doktorantek, pracownic i pracowników UŁ oraz dla NGO, płatne dla pozostałych uczestników - opłata w wysokości 400zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: dr Iza Desperak,  (despera@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź,

9.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

10.12.2016 (sobota) 09:30-12:45

13.01.2017 (piątek) 15:30-18:45

14.01.2017 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: dr Aneta Krzewińska (anetak@uni.lodz.pl), mgr Agnieszka Kretek-Kamińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 5.12.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmie przede wszystkim zagadnienia praktyczne z elementami teoretycznymi dotyczącymi procesów grupowych. Pierwsze zajęcia będą poświęcone zapoznaniu się z metodami pracy warsztatowej. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować scenariusz warsztatów, poprowadzić je (ćwicząc przy okazji umiejętności pracy facylitatora) i opracować zebrany materiał.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

4.11 godz. 15-19 (piątek) i 5.11 godz. 9.45-14 (sobota)

25.11 godz. 15-19 (piątek) i 26.11 godz. 9.45-14 (sobota)

13.01 godz. 15-19 (piątek) i 14.01 godz. 9.45-14 (sobota)

Koordynator: dr Karol Franczak (karol.franczak@wp.pl), mgr Jerzy Stachowiak,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 31.11.2016

Wymagania i korzyści: Podczas zajęć kursanci nauczą się jak prowadzić badania przekazów medialnych. Poznają szeroki zestaw metod i technik badania manipulacji i perswazji stosowanych w środkach masowego przekazu. Dowiedzą się jak stawiać istotne pytania badawcze związane z komunikacją medialną, jak zbierać i selekcjonować materiały do analizy oraz jak twórczo prowadzić nad nimi badania. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów opartych na rzeczywistych przykładach z praktyki medialnej i dziennikarskiej. Ponadto kursanci poznają stosowane w mediach strategie wywierania wpływu, chwyty retoryczne wykorzystywane w debatach społecznych oraz techniki werbalnego i wizualnego kształtowania opinii publicznej.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

25.11.2016 (piątek) godz. 15:30-18:45

26.11.2016 (sobota) 09:30-12:45

9.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

10.12.2016 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska (katarzyna.radulska@gmail.com); mgr Agnieszka Kretek-Kamińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 21.11.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje omówienie typów pytań kwestionariuszowych (drażliwe i niedrażliwe pytania dotyczące zachowań, pytania mierzące postawy i opinie, pytania mierzące wiedzę, itd.). Uczestnicy dowiedzą się o możliwych wadach pytań. Poznają zasady konstruowania kwestionariusza. Omówiony także będzie problem błędów i efektów pomiaru – ich źródeł oraz możliwości zapobiegania im. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatnie

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

18.11.2016 (piątek) 15:30-18:45

19.11.2016 (sobota) 09:30-12:45

2.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

3.12.2016 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: Aneta Krzewińska (anetak@uni.lodz.pl), mgr Agnieszka Kretek-Kamińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.11.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące badań ewaluacyjnych. W ramach części konwersatoryjnej uczestnicy kursu poznają główne elementy i etapy procesu ewaluacji: kryteria ewaluacji, zasady doboru i kalkulacji wartości wskaźników (produktu, rezultatu, wpływu), schematy, metody, techniki i narzędzia badań ewaluacyjnych. Zapoznają się także z przykładami oraz metodologicznymi problemami różnych typów badań ewaluacyjnych oraz zasadami konstruowania raportu z ewaluacji. W części warsztatowej uczestnicy kursu zastosują zdobyte informacje do przygotowania projektu badania ewaluacyjnego wybranego programu.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź;

18.11.2016 (piątek) 15:30-18:45

19.11.2016 (sobota) 09:30-12:45

2.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

3.12.2016 (sobota) 09:30-12:45

 Koordynator: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska (katarzyna.radulska@gmail.com), dr Aneta Krzewińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.11.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i analizy danych w naukach społecznych. Uczestnicy kursu będą pracować na zbiorach danych pochodzących z różnych badań. Poznają podstawowe pojęcia związane ze statystyczną analizą danych (zmienna, poziomy pomiaru zmiennych, zmienne niezależne i zależne, itd.), strukturę bazy danych i zasady zakładania zbiorów. Będą przeprowadzać analizy jednozmiennowe w oparciu o miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu, a także proste analizy dwuzmiennowe z wykorzystaniem tabel kontyngencji. Kurs obejmuje także sposoby wizualizacji danych za pomocą wykresów. Wszystkie zajecia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

9.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

10.12.2016 (sobota) 09:30-12:45

13.01.2017 (piątek) 15:30-18:45

14.01.2017 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: mgr Agnieszka Kretek-Kamińska (kkaminsk@uni.lodz.pl), mgr Sylwia Męcfal,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 5.12.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące metody studium przypadku. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z tą metodą, zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu badawczego i podejmą próbę przeprowadzenia własnego studium przypadku.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

17.12 (sobota) godz. 10-13

14.01 (sobota) godz. 10-13 

Koordynator: dr Dominika Byczkowska-Owczarek (dominikita@wp.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci kierunków społecznych; w innych przypadkach prosimy o kontakt z koordynatorem

Termin zamknięcia rekrutacji: 12.12.2016

Wymagania i korzyści: Realizacja projektów badawczych w zakresie wpływu procesów społecznych na ciało ludzkie.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os. 

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź

21.10 godz. 15-19 (piątek) i 22.10 godz. 9-14 (sobota)

25. 11 godz. 15-19 (piątek) i 26.11 godz.9-14 (sobota)

20.01 godz. 15-19 (piątek) i 21.01 godz. 9-14 (sobota) 

Koordynator: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ (kajakaz@uni.lodz.pl), dr Katarzyna Waniek,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.10.2016

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne prowadzenie autobiograficznego wywiadu narracyjnego i odpowiedne rozumienie sytuacji wywiadu
- właściwy zapis zarejestrowanej cyfrowo sytuacji rozmowy (wraz z umiejętnym maskowaniem)
- analiza autobiograficznego wywiadu narracyjnego (pojedynczy przypadek)
- dobór przypadków kontrastywnych
- generowanie kategorii analitycznych i teorii substancjalnych
- krytyczny namysł nad uzyskanym materiałem badawczym i jego wykorzystaniem
- umiejętność pracy warsztatowej

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12 os. 

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

7.01 (sobota) i 8.01 (niedziela) godz. 10-15

14.01 (sobota) i 15.01 (niedziela) godz. 10-15

21.01(sobota) i 22.01 (niedziela) godz. 10-15

Koordynator: dr hab. Jolanta Lisek-Michalska (jolanta_lisek@wp.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 2.01.2017

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne przygotowanie badania fokusowego
- nabycie umiejętności konstrukcji narzędzi badawczych
- uwrażliwienie na aspekt etyczny badań FGI
- doświadczenie uczestnictwa i moderowania sesji
- umiejętność analizy otrzymanego materiału
- umiejętność prezentacji wyników badania
- umiejętność krytycznej analizy zrealizowanego projektu
- umiejętność pracy warsztatowej 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

18.11 godz. 15-19 (piątek) i 19.11 godz. 9.45-14 (sobota)

2.12 godz. 15-19 (piątek) i 3.12 godz. 9.45-14 (sobota)

16.12 godz. 15-19 (piątek) i 17.12 godz. 9.45-14 (sobota)

Koordynator: dr Magdalena Nowicka – koordynator (m.a.nowicka@tlen.pl), dr Izabela Franckiewicz-Olczak,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.11.2016

Wymagania i korzyści: Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badań w Internecie, z wykorzystaniem sieci oraz badań komunikacji w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat i inne). Poznają sposoby realizacji jakościowych badań online, podstawy analizy multimodalnej, analizy interakcji oraz analizy gatunkowej i retoryczno-argumentacyjnej publicystyki internetowej (portale informacyjne, blogi i vlogi). Zyskują wiedzę o przydatności i skuteczności tego rodzaju analiz, świadomość dylematów etycznych związanych z prowadzeniem badań w Internecie oraz szacowania mocnych i słabych stron badań komunikacji nowomedialnej

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź