Niedziela, 24 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OFERTY SZKOLEŃ

AKTUALNE OFERTY SZKOLEŃ

      Już od września 2018 r. zapraszamy do śledzenia oferty szkoleń na semestr zimowy roku akademickiegio 2018/2019.

ARCHIWUM SZKOLEŃ

Tytuł:  Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

(łącznie 16x45min), sala: T3
8.06.2018 (piątek) 15:30-18:45
9.06.2018 (sobota) 09:45-13:00
15.06.2018 (piątek) 15:30-18:45
16.06.2018 (sobota) 09:45-13:00

Trener: dr Sylwia Męcfal, e-mail: sylwia.mecfal@wp.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci i doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące metody studium przypadku. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z metodą studium przypadku, zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu badawczego i podejmą próbę przeprowadzenia własnego studium przypadku (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 15 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zakończona)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak walczyć z dyskryminacją, czyli trenerska szkoła równościowa

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

12-13.05, 19-20.05, 26-27.05, 9-10.06.2018, sala D 109, 40 godz., soboty i niedziele 9.00-13.00

Trener: dr Iza Desperak, idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, trenerki i trenerzy oraz osoby, które pragną się tym zajmować w przyszłości

Wymagania i korzyści: wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca zagadnień równości płci, korzyści: zapoznanie ze sprawdzonym w praktyce programem edukacji równościowej w zakresie pozwalającym na jego samodzielne prowadzenie po ukończeniu kursu, potwierdzonego certyfikatem.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł: Future of the Maps - Edycja nawigacyjnej bazy danych oraz przetwarzanie dużych zbiorów danych geograficznych  (warsztat wraz z wizytą studialną w TomTom)

Termin szkolenia: 24.05.2018 r. w godzinach 10.00.-15.00 (6x45minut plus przerwy) 

Miejsce realizacji szkolenia: TomTom, ul. St. Żeromskiego 94c, Łódź

Prowadzący: Piotr Orłowski (TomTom),  Marcin Lechowicz (TomTom), Agnieszka Ilik-Perka (TomTom), Aneta Grubska (TomTom), Katarzyna Drzazga-Kolodziejczak (TomTom)

Adresaci: studenci (dowolnej uczelni) zainteresowani praktycznym wykorzystaniem technologii GIS w produkcji nawigacyjnej bazy danych

Wymagania i korzyści:  Podstawowa znajomość środowisk GIS, która umożliwi zapoznanie sie z nowoczesnym oprogramowaniem do edycji map nawigacyjnych w czasie rzeczywistym oraz metodami przetwarzania dużych zbiorów danych geograficznych stosowanych w projektach automatycznej integracji danych

Program: (w załączeniu)

  1. Wprowadzenie do tematyki realizowanej przez dział produkcji mapy w TomTom Polska, Piotr Orłowski  (20 min)

  2. Przetwarzanie dużych zbiorów danych geograficznych z wykorzystaniem narzędzia FME firmy Safe Software, Marcin Lechowicz (120 min)

  3. Travel workshop How temporary road closures affects routing, Agnieszka Ilik-Perka (60 min)

  4. Traffic workshop: Dynamic attributes for the mobility of the future, Aneta Grubska & Katarzyna Drzazga-Kolodziejczak (60 min)

  5. Zwiedzenie garażu samochodu pomiarowego MoMa, Marcin Lechowicz (20 min)

  6. Zwiedzanie biura TomTom (20 min)

Lunch

Liczba uczestników: max.12 osób

Koordynator ze strony UŁ: dr Zbigniew Przygodzki

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Opłata: brak

Certyfikat: tak

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie

Tytuł:  Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego

Terminy szkolenia:

17.05.2018 r. w godzinach 8.30.-12.30 (5x45minut plus przerwy) sala E306 lub
24.05.2018 r. w godzinach 8.30.-12.30 (5x45minut plus przerwy) sala T006

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Prowadzący: Anna Sicińska, Magdalena Jankowska – Kostrzewa, Grzegorz Leszczyk, Michał Ochota (pracownicy WFOSiGW w Łodzi)

Adresaci: studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunek Gospodarka Przestrzenna

Wymagania i korzyści:  Główną korzyścią realizowanego szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji  studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna przyszłych pracowników instytucji publicznych w zakresie rozwoju rynku  OZE, podnoszenia efektywności energetycznej oraz pozyskiwania finansowania na inwestycje proekologiczne. Upowszechnianie wiedzy jest kluczowym warunkiem budowania świadomości ekologicznej użytkowników środowiska oraz potencjalnych decydentów. Szkolenie ma charakter interaktywny, mieszany wykładowo-warsztatowy.

Dodatkowe informacje: Szkolenie prowadzone w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności z gospodarki Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.

Program: (w załączeniu)

Liczba uczestników: max.50 osób

Koordynator ze strony UŁ: dr Agnieszka Rzeńca

Osoba do kontaktów: Agnieszka Rzeńca agnieszka.rzenca@uni.lodz.pl

Opłata: brak

Certyfikat: tak

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie

Tytuł:  Future of the Maps - Spotkania foresightowe z cyklu:  EkSoc - Knowledge for Future

Termin szkolenia: 22.05.2018 r. w godzinach 10.00-13.30 (4x45minut plus przerwy) Aula D208

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Prowadzący: Grzegorz Leopold  (TomTom), Krzysztof Miksa (TomTom), Ralf-Peter Schäfer  (TomTom)

Adresaci: osoby zainteresowane przyszłością transportu w nowoczesnych miastach, jakością życia w mieście oraz wszyscy, którzy obawiają się samochodów bez kierowców sterowanych komputerem

Program: (w załączeniu)

1. Nowoczesne miasta - trendy, mobilność i technologia - wprowadzenie Zbigniew Przygodzki, Jakub Zasina, (Uniwersytet Łódzki)

2. Przyszłość map Grzegorz Leopold  (TomTom)

...identyfikujemy kierunki rozwoju map oraz serwisów opartych na location technologies. Ogromne strumienie danych pochodzące z IoT stworzyły niesamowite możliwości, które wykorzystujemy, aby z pomocą Machine Learnig serwować mapę, której zautomatyzowana produkcja możliwie szybko odzwierciedla zmiany w świecie rzeczywistym. Czekają na to nie tylko samochody autonomiczne.

3. Mapy HD i ich wykorzystanie w samochodach samojeżdżacych  Krzysztof Miksa (TomTom)

...analizujemy i zarządzamy objętością danych i funkcjonalnością map, kreujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w ruchy drogowym z wykorzystaniem samochodów samojeżdżących, uczymy się nowoczesnych sposobów lokalizacji w przestrzeni.

4. Traffic Data Analytics for Smart Mobility and Traffic Management, Ralf-Peter Schäfer  (TomTom)

...we will present outlines the techniccal insights of TomTom’s traffic data analytics portfolio processing billions of probe based speed information day-to-day. The presentation will also outline the concept of TomTom City a brand new mobility platform to stimulate traffic management and mobility services around the connected car and connected user as well as to start developing the autonomous car ecosystem. Read more...


Liczba uczestników:
 max.200 osób

Koordynator ze strony UŁ: dr Zbigniew Przygodzki

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Opłata: brak

Certyfikat: tak

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie

Tytuł:  Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych?

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
godz.  (łącznie 16 godzin), sala: F18

18.05.2018 (piątek) 15:30-19.30, sala F 118
19.05.2018 (sobota) 09:45-14:30, sala F 118
20.05.2018 (niedziela) 9.45-13.45, sala F 118

Trener: dr Sylwia Męcfal  e-mail: sylwia.mecfal@wp.pl ; INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Uczestnicy kursu poznają różne typy pytań kwestionariuszowych oraz zasady poprawnej budowy kwestionariuszy w badaniach sondażowych. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy kursu będą konstruowali bloki pytań kwestionariuszowych do konkretnych problemów badawczych, dowiedzą się o możliwych wadach pytań, efektach i błędach pomiaru oraz możliwościach ich niwelowania (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 14 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 05.05.2018)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Metody badań biograficznych dla zaawansowanych

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 30 godzin), sala: E115
30 godz., 23-24.03, 13-14.04, 18-19.05.2018 (piątek godz. 15-19, sobota godz. 9-14) 

Trener: dr hab. Kaja Kaźmierska, kajakaz@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci i doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Wymagania i korzyści: Podstawowa znajomość metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego; przygotowanie dystrybułowanych przed zajęciami tekstów teoretycznych i (auto)biograficznych. Bierna znajomość języka angielskiego.

Korzyści: Odpowiednie przygotowanie teoretyczne i metodologiczne badaczy posługujących się metodą biograficzną nie tylko w odniesieniu do spontanicznych wywiadów narracyjnych, ale także pisanych autobiografii, pamiętników, wspomnień, listów, zwierzeń itp. Szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie elementów metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego przy analizie owych tekstów zastanych, czy tworzonych w inny sposób. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 25 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zakończona)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Socjologia wizualna w praktyce: fotografia i film jako techniki badawcze 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
13.04.2018, godz. 15.00 -19.00, sala F 016; 14.04.2018, godz. 9.00 -14.00, sala E 204; 20.04.2018, godz. 15.00 -19.00, sala F 016; 21.04.2018, godz. 9.00 -14.00, sala E 109; 11.05.2018, godz. 15.00 -19.00, sala F 016; 12.05.2018, godz. 9.00 -14.00, sala E 109

Trener: Tomasz Ferenc tomasz.ferenc@wp.pl , Waldemar Dymarczyk dymarczyk.waldemar@gmail.com ,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Warsztat adresowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych obrazem i kulturą wizualną. Stawia on dwa główne cele: pierwszy, polega na sproblematyzowaniu tego, czym jest obraz i kultura wizualna (część teoretyczna), drugi, ukazuje techniki badawcze możliwe do zastosowania przy użyciu aparatów fotograficznych, kamer na nawet urządzeń typy smart fon.  

Wymagania i korzyści: Wymaganiem podstawowym jest zainteresowanie przedmiotem warsztatów oraz posiadanie dowolnego urządzenie rejestrującego obrazy. Korzyści jako przynosi warsztat polegają na uwrażliwienie na problematykę związaną z kulturą wizualną oraz na uzyskaniu wiedzy na temat praktycznego wykorzystania kilku technik badawczych, możliwych do samodzielnego zastosowania przez uczestników warsztatów.  

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (koniec rejestracji)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł warsztatów: Zainspiruj się Design Thinking (firma Accenture)

Termin: 10.05.2018, godz. 09.45-11.30

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala E306

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy EkSocu, UŁ, Politechniki Łódzkiej; a także wszystkie inne zainteresowane osoby

Opis warsztatów: Podczas zajęć dowiecie się czym jest Design Thinking i dlaczego w ostatnim czasie to podejście staje sie coraz bardziej popularne w tworzeniu produktów i usług. Zobaczycie również jak korzystamy z Design Thinking w Accenture, przygotowując rozwiązania dla naszych klientów. Na koniec, poznacie przykłady konkretnych ćwiczeń z nurtu Design Thinking, które możecie wprowadzić do Waszego naukowego i prywatnego życia.

Prowadzący: Agata Dominiak, firma Accenture

Bio Prowadzącego: Agata jest analitykiem biznesowym, pracującym w obszarze Talent and Organization w Accenture. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, z wykształcenia jest socjologiem. Ponad rok temu zafascynowała się podejściem Employee Experience i Design Thinking i zdecydowała się na przejście z wewnętrznego działu rekrutacji IT do konsultingu, gdzie zajmuje się m.in. wsparciem transformacji HR, koordynacją projektów implementacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym czy przygotowaniem warsztatów Design Thinking. Uczestniczyła w Akademii Design Thinking, jest inicjatorką założenia Design Thinking Community of Practice w Accenture. Prywatnie fanka muzyki i tańców folkowych, wolontariatu fotograficznego na rzecz porzuconych zwierzaków oraz podróży (w każdej wolnej chwili).

Liczba uczestników: min. 50

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: prześlij zgłoszenie

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł: System monitorowania rozwoju STRATEG

Termin: 10.05.2018 (czw), godz. 8.15-11.30
Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T004
Prowadzący: Aneta Matysiak, Katarzyna Klimczak (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Koordynator ze strony UŁ: dr Dorota Kałuża-Kopias
Koordynator ze strony US w Łodzi: Katarzyna Szkopiecka
Adresaci: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej
Wymagania i korzyści: Warsztaty dostarczą wiedzy na temat zawartych w bazie STRATEG mierników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju; ponadto, rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie generowania danych, które dotyczą wskaźników zawartych w dokumentach strategicznych.  

Program:
1. Podstawowe informacje na temat systemu STRATEG
• dane statystyczne jako narzędzie monitorowania rozwoju,
• miejsce systemu wśród banków i baz danych GUS,
• strona główna bazy STRATEG: metadane i analizy, portret jednostek terytorialnych, układ danych według obszarów tematycznych oraz polityki spójności.
2. Zakres informacji systemu STRATEG – strategie i programy, widok tablicy statycznej na przykładzie wybranej strategii.
3. Omówienie funkcjonalności bazy
• różne opcje wyszukiwania wskaźników,
• praca z tablicą dynamiczną: zmiana jednostek terytorialnych, wymiarów, układu tablicy, podstawowe operacje,
• praca z wykresem: zmiana jednostek terytorialnych, wymiarów, podstawowe operacje, ustawienia kolorystyki, sortowanie, rodzaje wykresów,
• praca z mapą: ustawienia parametrów dla kartogramu i kartodiagramu,
• raport jako wynik pracy z tablicą, wykresem i mapą.
4. Ćwiczenia praktyczne – tworzenie zestawień z danymi statystycznymi, wykorzystanie narzędzi do wizualizacji danych w formie wykresów i map.
5. Podsumowanie.

Liczba uczestników: max.: 16 osób
Opłata: bezpłatne
Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie (6 wolnych miejsc)
Osoba do kontaktów:
Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - edycja majowa

Termin: 09.05.2018 r. (śr), godz. 8:15-11:30
Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T201 (uwaga - zmieniono salę!)
Prowadzący: Monika Wastowska, Katarzyna Klimczak (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Koordynator ze strony UŁ: dr Dorota Kałuża-Kopias
Koordynator ze strony US w Łodzi: Katarzyna Szkopiecka
Adresaci: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej
Wymagania i korzyści: Nabycie umiejętności w posługiwaniu się funkcjami Portalu Geostatystycznego – aplikacji do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym (za pomocą kartogramów i kartodiagramów).

Program:
1. Podstawowe informacje na temat Portalu Geostatystycznego
• zakres i przeznaczenie,
• dostępność aplikacji,
• metody prezentacji kartograficznej stosowane do wizualizacji danych statystycznych w Portalu Geostatystycznym.
2. Funkcjonalność Portalu Geostatystycznego
• omówienie modułu „Prezentacje w siatkach kilometrowych”,
• omówienie modułu „Przeglądarka Danych Geostatstycznych”,
• omówienie narzędzi znajdujących się w oknie aplikacji.
3. Ćwiczenia praktyczne
• wyszukiwanie oraz selekcja
• tworzenie kartogramów i kartodiagramów na podstawie danych dostępnych w Portalu Geostatytycznym oraz na podstawie danych własnych,
• przygotowywanie utworzonej wizualizacji do druku oraz generowanie raportów,
• realizacji zapytań o mikrodane dla dowolnie zdefiniowanego obszaru oraz w wybranym rejonie statystycznym.

Liczba uczestników: max.: 16 osób
Opłata: bezpłatne
Formularz rejestracyjny: rekrutacja zakończona, limit miejsc wyczerpany
Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) - edycja majowa

Dwa terminy (wybór terminu przy zapisie - w formularzu zgłoszeniowym):
24.04.2018, godz. 8.15-11.30
08.05.2018, godz. 8.15-11.30 (wolne miejsca!)

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, 8.15-9.30 w sali T202 i 9.45-11.30 w sali T203
Prowadzący: Anna Luchowska, Monika Wastowska (Urząd Statystyczny w Łodzi)
Koordynator ze strony UŁ: dr Dorota Kałuża-Kopias
Koordynator ze strony US w Łodzi: Katarzyna Szkopiecka
Adresaci: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej
Wymagania i korzyści: Poznanie od podstaw funkcjonalności i zasad korzystania z Banku Danych Lokalnych – największej w Polsce bazy danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Nabycie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i generowania zestawień danych statystycznych na różnych poziomach szczegółowości.
Program:
1.    Podstawowe informacje na temat BDL
•    dostępność i zakres,
•    układ jednostek statystycznych,
•    metadane.
2.    Omówienie grupowań danych
•    danych według dziedzin,
•    danych według jednostek terytorialnych.
3.    Ćwiczenia praktyczne
•    dane według dziedzin - wyszukiwanie danych, generowanie i zapisywanie tablic i wykresów,
•    dane dla jednostki terytorialnej - wyszukiwanie danych, generowanie i zapisywanie tablic.
4.    Omówienie Atlasu Regionów, modułu mapowego do przestrzennej wizualizacji wybranych danych Banku Danych Lokalnych w układach regionalnych i lokalnych, według dziedzin tematycznych.

Liczba uczestników: max.: 16 osób na każdy z terminów
Opłata: bezpłatne
Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie
Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

7.04, 14.04, 21.04, 28.04.2018 (05.05.2018 – termin rezerwowy), sala D 109, 20 godz., sobota 9.00 - 13.00

Trener: dr Iza Desperak idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: osoby mające do czynienia z zagadnieniami rekrutacji i zatrudnienia lub planujące się z nimi związać w przyszłości

Wymagania i korzyści: zaangażowanie w tematykę szkolenia. Korzyścią będzie zapoznanie się z praktycznymi uwarunkowaniami polityki równościowej w miejscu pracy.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do ...)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł warsztatów:  Różnice międzykulturowe (firma Accenture)

Termin: 26.04.2018, godz. 09.45-11.30

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala E306 lub D303

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy EkSocu, UŁ, Politechniki Łódzkiej; a także wszystkie inne zainteresowane osoby

Program: 

1. Stereotypy vs generalizacja.
2. Kultura jako góra lodowa.
3. 8 wymiarów kultury. Przykłady krajów dla różnych wartości wymiarów.
4. Jak skutecznie komunikować się z przedstawicielami innych kultur i uniknąć gaf?

Prowadzący: Ewa Bryla, firma Accenture

Bio Prowadzącego: Absolwentka ekonomii i stosunków międzynarodowych. Związana z zespołem Talent Development & Learning w Accenture od prawie 3 lat. Doświadczenie w projektowaniu, budowaniu oraz prowadzeniu szkoleń zdobywała pracując dla globalnych klientów z branż m.in.: farmaceutycznej, motoryzacyjnej, FMCG, energetycznej, logistycznej. Projekty zawodowe realizowała w wielu krajach europejskich. W wolnej chwili dzieli się wiedzą na temat praw człowieka i kultur Afganistanu oraz Iranu, gdzie miała okazję podróżować i pracować w ramach wolontariatu.

Liczba uczestników: min. 50

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: prześlij zgłoszenie

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł warsztatów:  Modelowanie procesów biznesowych (firma Accenture)

Termin: 19.04.2018, godz. 09.45-11.30

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy EkSocu, UŁ, Politechniki Łódzkiej; a także wszystkie inne zainteresowane osoby

Opis warsztatów: Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami teorii i praktyki zarządzania procesami biznesowymi oraz pokazanie jak mapować, mierzyć i optymalizować procesy biznesowe. Wkładem do zajęć jest kilkuletnia praktyka w analizie i modelowaniu procesów biznesowych, dlatego też zajęcia nie będą czysto teoretyczne – prowadząca nastawiona jest na dzielenie się żywym doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i warsztatową. W części teoretycznej dowiecie się, czym są procesy biznesowe, poznacie podstawowe pojęcia związane z mapowaniem i dokumentowaniem procesów oraz ich optymalizacją. Na koniec poruszymy temat automatyzacji procesów. Część warsztatowa obejmie symulację procesu biznesowego z aktywnym udziałem uczestników zajęć.

Prowadzący: Michalina Lech, firma Accenture

Bio Prowadzącego: Michalina jest w Accenture konsultantem w zespole Talent & Oranization, posiada ponad 6-letnie doświadczenie w pracy doradczej dla największych korporacji z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji w branżach: finansowej i FMCG. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie na wielu międzynarodowych projektach dotyczących m.in. strategii HR, modelowania organizacji HR oraz modelowania procesów biznesowych. Prywatnie Michalina uwielba podróże w najdalsze zakątki świata oraz poznawanie nowych kultur. Poza pracą interesuje się neuropsychologią oraz wpływem nowoczesnej elektroniki i robotyki na jej rozwój. W wolnych chwilach uprawia sport.

Liczba uczestników: min. 50

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: prześlij zgłoszenie

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł warsztatu:  Jak zbudować StartUp? (Inwedo Sp. z o.o.)

Wydarzenie z cyklu: "Spotkania  z  biznesem  na  EkSocu - Polska" - jest to cykl wydarzeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, organizowany przez wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, wspólnie z instytucjami i firmami o polskim rodowodzie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Termin: 12.04.2018 (czw), godz. 11.30-13.00

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Koordynator ze strony Inwedo Sp. z o.o.: Dominika Olczak

Prowadzący: Inwedo Sp. z o.o.

Adresaci: Studenci lub doktoranci, którzy mają pomysł lub szukają pomysłu na stworzenie Startupu

Korzyści z uczestnictwa: Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób definiować pomysł i określić prawdziwą potrzebę użytkowników/odbiorców, w jaki sposób ocenić skuteczność i szanse na realizację pomysłu, jakich narzędzi do tego używać oraz jak przygotować prezentację, żeby trafiła do grupy odbiorców.

Program:
1. Jak zdefiniować pomysł
2. Walidacja pomysłu – jego szanse na sukces
3. Poznanie narzędzi Lean Business Canvas
4. Jak zaprezentować pomysł z perspektywy użytkowników/odbiorców, potencjalnych inwestorów i partnerów 5. Jak zapewnić środki na realizację pomysłu

Liczba uczestników: max.: 25 osób, min. 15 osób

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: prześlij zgłoszenie (REJESTRACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 10 KWIETNIA 2018)

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł warsztatu:  W 8 godzin dookoła świata - moja przygoda w eksporcie (Browin Sp. z o.o.)

Wydarzenie z cyklu: "Spotkania  z  biznesem  na  EkSocu - Polska" - jest to cykl wydarzeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, organizowany przez  wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, wspólnie z instytucjami i firmami o polskim rodowodzie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Termin: 11.04.2018 r. (śr), godz. 10.00-11.30

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Prowadzący: Andrzej Pawlik (Browin Sp. z o.o.)

Adresaci: Studenci, pracownicy akademiccy

Program:
1.    Dlaczego warto eksportować i jak minimalizować ryzyko.
2.    Analiza rynków docelowych w eksporcie.
3.    Modele wejścia na nowy rynek.
4.    Aspekty kulturowe i prawne zagranicy.
5.    Dlaczego eksport może być przygodą?

Liczba uczestników: max.: 15 osób

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: Podstawowa rejestracja zakończona- wyczerpany limit miejsc.

Osoba do kontaktów: Kawtarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł warsztatu:  Fundusze na otwarcie Twojej firmy (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Wydarzenie z cyklu: "Spotkania  z  biznesem  na  EkSocu - Polska" - jest to cykl wydarzeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, organizowany przez  wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, wspólnie z instytucjami i firmami o polskim rodowodzie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Termin: 11.04.2018 (śr), godz. 13.15-16.00 (3x45min plus przerwa)

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Prowadzący: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adresaci: Studenci i doktoranci różnych kierunków i typów studiów, marzący o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Program:
1. Instytucje wspierające młodych przedsiębiorców.
1.1. Instytucje publiczne.
1.2. Instytucje pozarządowe.
1.3. Instytucje prywatne.
2. Źródła dofinansowań oraz pożyczek na otwieranie działalności gospodarczej.
2.1. Dotacje i granty.
2.2. Kredyty i pożyczki.
2.3. Finansowanie społecznościowe (crowdfunding), fundusze venture capital.
3. Programy wspierające młodych przedsiębiorców oraz instrukcje i porady dotyczące wypełniania dokumentacji konkursowych.
4. Konsultacje.

Liczba uczestników: max.: 15 osób, min. 5 osób

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: prześlij zgłoszenie (REJESTRACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 9 KWIETNIA 2018)

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł warsztatu: Badania foresightowe dla gospodarki - teoria i praktyka (ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o.)

Wydarzenie z cyklu: "Spotkania  z  biznesem  na  EkSocu - Polska" - jest to cykl wydarzeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, organizowany przez  wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, wspólnie z instytucjami i firmami o polskim rodowodzie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Termin: 10.04.2018 r. (wt), godz. 13.15 - 15.00

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Koordynator ze strony ASM: Małgorzata Walczak- Gomuła

Prowadzący: Beata Tomczak - główny analityk rynku ASM; Małgorzata Walczak-Gomuła – prezes zarządu ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o.

Adresaci: Studenci II roku magisterskich studiów ekonomicznych, doktoranci studiów ekonomicznych

Wymagania i korzyści: Wymaganiem podstawowym jest zainteresowanie przedmiotem warsztatu oraz podstawowe umiejętności analityczne. Korzyści: poznanie od podstaw metody badań foresightowych, zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu badawczego. 

Program:
1. Czy foresight jest alternatywą dla prognozowania? - Istota foresightu
2. Dlaczego przeprowadzamy badania foresightowe?
3. Foresight w Polsce i na świecie
4. Foresight sektorowy w praktyce na podstawie branży stolarki otworowej

Liczba uczestników: max.: 30 osób, min. 10 osób

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Tak

Formularz rejestracyjny: prześlij zgłoszenie (REJESTRACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 9 KWIETNIA 2018)

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł warsztatu z degustacją:  Piwowarstwo - jak zrobić domowe piwo? (Browin Sp. z o.o.)

Wydarzenie z cyklu: "Spotkania  z  biznesem  na  EkSocu - Polska" - jest to cykl wydarzeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, organizowany przez  wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, wspólnie z instytucjami i firmami o polskim rodowodzie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Termin: 10.04.2018 r. (wt), godz. 13.15-15.30 (120 min.)

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala F12

Prowadzący: Browin Sp. z o.o.

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy akademiccy, osoby zaintrygowane i ciekawe interpretacji hasła firmy Browin: "…bo domowe jest lepsze" oraz osoby zainteresowane warzeniem piwa domowego w domu

Opis warsztatu: Warsztat przybliża tajniki hobbystycznego piwowarstwa. Pokazuje jak szybko i łatwo można wykonać piwo w domu przy użyciu koncentratu piwowarskiego.

Program:
1. Wprowadzenie teoretyczne:  
1.1. Jak zrobić piwo?
1.2. Sposoby produkcji piwa.
1.3. Rozwój piwowarstwa domowego w Polsce.
2. Zajęcia warsztatowe - pokaz praktyczny – uwarzenie warki piwa z koncentratu piwowarskiego
Wykonamy 20 litrów piwa z koncentratu piwowarskiego z użyciem glukozy krystalicznej.

Liczba uczestników: max.: 15 osób

Opłata: bezpłatne

Certyfikat z warsztatów: Także

Formularz rejestracyjny: PODSTAWOWA REJESTRACJA ZAKOŃCZONA - wyczerpany limit miejsc.

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł wydarzenia: Panel dyskusyjny pt. "Biznes po polsku"

Wydarzenie z cyklu: "Spotkania  z  biznesem  na  EkSocu - Polska" - jest to cykl wydarzeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, organizowany przez wydziałowe Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, wspólnie z instytucjami i firmami o polskim rodowodzie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Termin: 10.04.2018 (wt), godz. 11.30-13.00

Miejsce realizacji wydarzenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, aula C-101

Uczestnicy panelu:
Ireneusz Krawczyk - Kastor S.A
Maria Piasecka-Kufel - Bifix
Dominik Goss - Inwedo Sp. z o.o.
Małgorzata Walczak-Gomuła - ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Moderator panelu: dr Zbigniew Przygodzki, Dyrektor Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych na EkSocu 

Program dyskusji panelowej:
     1. Czy Polski biznes ma swoją specyfikę?
     2. Czy pracownicy preferują rodzimych pracodawców?
     3. Zazdrość czy wspólny cel - jakie zachowania  dominują w polskim przedsiębiorstwie i pomiędzy firmami?  
     

Adresaci: studenci, doktoranci i pracownicy UŁ, a także przedsiębiorcy i goście zainteresowani tematyką panelu (wstęp otwarty, prosimy o wcześniejszą rejestrację uczestnictwa)

Liczba uczestników: około 100

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie (REJESTRACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 6 KWIETNIA 2018)

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł: Test rekrutacyjny do firmy Procter & Gamble

Informacje: Test rekrutacyjny do P&G zorganizowany w ramach cyklu wydarzeń: "Spotkania z biznesem na EkSocu – USA". Jest to cykl wydarzeń na naszym Wydziale, organizowany wspólnie z instytucjami i firmami o amerykańskim rodowodzie. Zapraszamy do uczestnictwa także w innych wydarzeniach z tego cyklu. Zobacz program.

Termin: 13.03.2018 r., 15:15-16:45

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Prowadzący: Ekspert z P&G

Koordynatorzy ze strony UŁ: dr Katarzyna Piłat, dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Adresaci: osoby zainteresowane pracą w P&G

Opis: Szukasz praktyk letnich lub staży, które można połączyć ze studiami? Chciał(a)byś pracować nad ambitnymi projektami biznesowymi od pierwszego dnia? Napisz test rekrutacyjny i weź udział w rekrutacji do P&G. Przykładowy test można znaleźć na naszej stronie http://ce.pgcareers.com/join-us/hiring-process/

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie - wstęp wolny ale prosimy o rejestrację; - wydłużony termin rejestracji do dnia 12 marca 2018

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł: Finanse fabryczne w praktyce (Procter & Gamble)

Informacje: Warsztaty zorganizowane w ramach cyklu: "Spotkania z biznesem na EkSocu – USA". Jest to cykl wydarzeń na naszym Wydziale, organizowany wspólnie z instytucjami i firmami o amerykańskim rodowodzie. Zapraszamy do uczestnictwa także w innych wydarzeniach z tego cyklu. Zobacz program.

Termin: 13.03.2018 r., 13:15-14:45

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala komputerowa, sala T004

Prowadzący: Menadżer w fabryce Gillette w Łodzi

Koordynatorzy ze strony UŁ: dr Katarzyna Piłat, dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Adresaci: Studenci i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, osoby zainteresowane problematyką szkolenia

Opis warsztatów: Chciał(a)byś zrozumieć, jak zarządzamy finansami w jednej z największych fabryk P&G na świecie? Chcesz w praktyce sprawdzić swoje umiejętności logicznego myślenia podczas case study? W takim razie zapraszamy na warsztat, podczas którego zaprezentujemy strukturę kosztów, podstawowe miary, a także informacje niezbędne do prowadzenia projektów oszczędnościowych. Będziesz mieć też okazję wykorzystać zdobytą wiedzę podczas case study na zakończenie warsztatu. Warsztaty P&G mają charakter praktyczny – zawierają w sobie case study/ ćwiczenia i są prowadzone przez doświadczonych menadżerów, którzy mogą opowiedzieć o poszczególnych aspektach działania amerykańskiej firmy. Dla uczestników przewidziano upominki.

Liczba uczestników: max.: 20 osób

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie - wydłużony termin rejestracji do dnia 12 marca 2018

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł: Strategie rynkowe (Procter & Gamble)

Informacje: Warsztaty zorganizowane w ramach cyklu: "Spotkania z biznesem na EkSocu – USA". Jest to cykl wydarzeń na naszym Wydziale, organizowany wspólnie z instytucjami i firmami o amerykańskim rodowodzie. Zapraszamy do uczestnictwa także w innych wydarzeniach z tego cyklu. Zobacz program.

Termin: 13.03.2018 r., 11:30-13:00

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T004

Prowadzący: Kierownik finansowy fabryki Pampers w Warszawie

Koordynatorzy ze strony UŁ: dr Katarzyna Piłat, dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Adresaci: Studenci i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, osoby zainteresowane problematyką szkolenia

Opis warsztatów: Chciał(a)byś zrozumieć, w jaki sposób planujemy strategie sprzedażowe na poszczególnych rynkach? Chcesz wiedzieć, skąd biorą się różnice w portfolio produktów w różnych krajach? Zapraszamy na warsztat, w czasie którego opowiemy, jak Dział Finance & Accounting współpracuje z Działem Sprzedaży. Warsztaty P&G mają charakter praktyczny – zawierają w sobie case study/ ćwiczenia i są prowadzone przez doświadczonych menadżerów, którzy mogą opowiedzieć o poszczególnych aspektach działania amerykańskiej firmy. Dla uczestników przewidziano upominki.

Liczba uczestników: max.: 20 osób

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie - wydłużony termin rejestracji do dnia 12 marca 2018

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł: Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej (Procter & Gamble)

Informacje: Warsztaty zorganizowane w ramach cyklu: "Spotkania z biznesem na EkSocu – USA". Jest to cykl wydarzeń na naszym Wydziale, organizowany wspólnie z instytucjami i firmami o amerykańskim rodowodzie. Zapraszamy do uczestnictwa także w innych wydarzeniach z tego cyklu. Zobacz program.

Termin: 13.03.2018 r., grupa 1: 11:30-13:00, grupa 2: 13:15-14:45

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala T006

Prowadzący: Menedżerka HR w P&G, będąca partnerem biznesowym Działu Finance & Accounting P&G

Koordynatorzy ze strony UŁ: dr Katarzyna Piłat, dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Adresaci: Studenci i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego

Opis warsztatów: Brałeś/aś ostatnio udział w rozmowach rekrutacyjnych i nie do końca jesteś zadowolony/a z efektu? A może planujesz w najbliższym czasie aplikować na wymarzone stanowisko? Jeśli chcesz się przygotować do kolejnych wyzwań rekrutacyjnych, weź udział w warsztacie, w czasie którego zdobędziesz umiejętność przedstawiania swoich doświadczeń w sposób zrozumiały dla drugiej strony i zrozumiesz, jak wykorzystać te doświadczenia w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Warsztaty P&G mają charakter praktyczny – zawierają w sobie case study/ ćwiczenia i są prowadzone przez doświadczonych menadżerów, którzy mogą opowiedzieć o poszczególnych aspektach działania amerykańskiej firmy. Dla uczestników przewidziano upominki.

Liczba uczestników: max.:  16 osób w grupie (dwie grupy po 16 osób)

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wybierz grupę 1 lub grupę 2 (różne godziny szkolenia), wejdź i prześlij zgłoszenie - wydłużony termin rejestracji do dnia 12 marca 2018

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Title of the open lecture: Poland as an Investment Destination: The View from the States

Lecturer: Mrs. Sonnet Frisbie, Second Secretary-Consul, Trade and Investment Officer, U.S. Embassy Warsaw, Poland

Description: The lecture is part of the cycle of events entitled "EkSoc business meetings - USA" organized by the Centre for Training and Apprenticeships, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz.

When: 8th of March 2018, 13:00

Where: Faculty of Economics and Sociology, C101 lecture hall

Registration form: please fill out and submit the registration form

Tytuł:  Techniki warsztatowej pracy z grupą

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 18 godzin), sala: ...
24.02.2018 (sobota) 09:30-14:20
3.03.2018 (sobota) 09:30-14:20
10.03.2018 (sobota) 09:30-14:20

Trener: dr Aneta Krzewińska, anetak@uni.lodz.pl , dr Agnieszka Kretek-Kamińska, kkaminsk@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące procesów grupowych. Zajęcia będą poświęcone zapoznaniu słuchaczy z różnymi metodami pracy warsztatowej oraz metodami badawczymi opartymi na pracy warsztatowej (kawiarenka deliberacyjna, badania fokusowe - FGI, spacer badawczy, warsztat projektowania przestrzeni). W trakcie praktycznej części kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować scenariusze różnych technik grupowych, poprowadzić je (ćwicząc przy okazji umiejętności pracy facylitatora) i opracować zebrany materiał (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 24 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zamknięta)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak prowadzić szkolenia i warsztaty – trenerska skrzynka z narzędziami

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

zajęcia w soboty 9-13.00, dokładne terminy zostaną podane w lutym 2018roku (łącznie 20 godzin), sala: ... 

Trener: Dr Iza Desperak idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, trenerki i trenerzy oraz osoby, które pragną się tym zajmować w przyszłości 

Wymagania i korzyści: wymaganezainteresowanie problematyką szkolenia, korzyści to zapoznanie z praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi, które przydają się w pracy edukacyjnej/trenerskiej.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do ... )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

 1. Socjologia ciała - praktyka badawcza (październik-listopad 2017)
 2. Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych (28 października 2017)
 3. Geokodowanie obiektów w przestrzeni miasta - GISDay 2017 (15 listopada 2017)
 4. Pierwsze kroki w analizie danych – warsztaty z programem SPSS (listopad 2017)
 5. Jak zarządzić sobą w czasie? / TAKEDA (21 listopada 2017)
 6. Różne oblicza księgowości w organizacji typu SSC / TAKEDA (21 listopada 2017)
 7. Project Management / TAKEDA (21 listopada 2017)
 8. Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2018 roku (01 grudnia 2017)
 9. Wyzwania zintegrowanego rozwoju obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (15– 17 grudnia 2017)
 10. Autobiograficzny wywiad narracyjny – poziom podstawowy (październik 2017 - styczeń 2018)
 1. Podstawy modeli DSGE wykorzystywane w bankach centralnych do analiz polityki gospodarczej (19-20 września 2016)
 2. Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego (październik 2016 - styczeń 2017)
 3. Doskonalenie warsztatu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia (24 października 2016)
 4. Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych – zagadnienia podstawowe (29 października 2016)
 5. Ogólnodostępne bazy danych i interaktywne narzędzia wizualizacji danych (październik 2016 - maj 2017)
 6. Badanie przekazów medialnych – między perswazją a manipulacją (listopad 2016 - styczeń 2017)
 7. Badania ewaluacyjne – cele, metody, zastosowania (listopad-grudzień 2016)
 8. Pierwsze kroki w analizie danych - warsztaty z programem SPSS (listopad-grudzień 2016)
 9. Komunikowanie w Internecie – analiza mediów społecznościowych (listopad-grudzień 2016)
 10. Jak prowadzić szkolenia i warsztaty - skrzynka z narzędziami (listopad-grudzień 2016)
 11. Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych? (listopad-grudzień 2016)
 12. Jak planować i organizować proces rewitalizacji miasta? (30 listopada 2016)
 13. Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych (02-03 grudnia 2016)
 14. Techniki warsztatowej pracy z grupą (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 15. Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 16. Socjologia ciała - praktyka badawcza (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 17. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miast (luty 2017)
 18. Miejskie przewodnictwo turystyczne (luty - kwiecień 2017)
 19. Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego (marzec-maj 2017)
 20. Drugstore Germany – Go to market [Procter&Gamble] (30 marca 2017)
 21. Selecting new investment location [Procter&Gamble] (30 marca 2017)
 22. Brand losing market share [Procter&Gamble] (31 marca 2017)
 23. Funkcjonalności Systemu Amron (7 kwietnia 2017)
 24. Infosys Master Data Seminars [INFOSYS] (kwiecień-maj 2017)
 25. Warsztaty Akademickie z ZUS (kwiecień-maj 2017)
 26. Metodyki zwinne w testowaniu aplikacji bankowych [NORDEA] (21 kwietnia 2017)
 27. Wizualizacja danych przestrzennych - wprowadzenie (22 kwietnia 2017)
 28. Analiza danych przestrzennych - wprowadzenie (06 maja 2017)
 29. Analiza ryzyka klienta w odniesieniu procedur bankowych w szczególności KYC [Nordea] (18 maja 2017)
 30. Jak napisać dobre CV i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? [PEKAO] (23 maja 2017)
 31. Nowe technologie w bankowości mobilnej [PEKAO] (25 maja 2017)
 32. CRM w Banku [PEKAO] (26 maja 2017)
 33. Zarządzanie wiekiem (w ramach programu: Akademia kompetencji menedżerskich w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób 50+) (czerwiec-lipiec 2017)
 34. Jak efektywnie zaprezentować się przed pracodawcą? [PEKAO] (30 maja 2017)
 35. Logistyka w zintegrowanych systemie Xpertis (12 czerwca 2017)
 36. Badania fokusowe - przygotowanie, realizacja, opracowanie wyników (25-29 września 2017)
 1. Innowacyjność - kluczem do sukcesu osobistego i biznesowego (marzec-maj 2016)
 2. Rachunkowość i Finanse w Centrum Usług Wspólnych - kierunek kariery (marzec-maj 2016)
 3. Jak organizować rewitalizację w gminach? Nowe uwarunkowania procesów rewitalizacji (20 kwietnia 2016)
 4. Rachunkowość i Finanse w Centrum Usług Wspólnych - kierunek kariery (2ed) (kwiecień-maj 2016)
 5. Creativity and entrepreneurship - workshops (26th of April 2016)
 6. Innowacyjność - kluczem do sukcesu osobistego i biznesowego (2ed) (maj 2016)
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź