Środa, 22 listopada 2017, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OFERTY SZKOLEŃ

AKTUALNE OFERTY SZKOLEŃ

Tytuł:  Jak zarządzić sobą w czasie?  

Termin i miejsce: 21.11.2017 godzina: 12.00-16.00

Sala T401 (otwarcie warsztatów) następnie praca w zespołach w sali T006 Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 roku nr 39 budynek  

Trener: 
Justyna Bobrus (Transition Manager, SSC, TAKEDA)
Joanna Duda (Transactional Buyer, Global Procurement Operations; TAKEDA)

Adresaci: Studenci, doktoranci; uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cel: Przedstawienie dostępnych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie sobą w czasie 

Programzobacz

 1. Prezentacja organizacji Takeda – pokaz filmu identyfikującego specyfikę i filozofię Takeda, agenda i cele warsztatów.
 2. Czy można zarządzać czasem? – Dyskusja na temat tego czy faktycznie mamy wpływ na czas i naszą w nim organizację. Przedstawienie wartości dodanej z inwestycji w planowanie czasu i wdrożenia rozwiązań, które sprawią, że nasza praca jest bardziej efektywna.
 3. Case study – „Mój harmonogram” – warsztat z wykorzystaniem tygodniowego harmonogramu aktywności. Identyfikacja strat czasu (marnowania czasu) oraz możliwości efektywnej organizacji działań w czasie.
 4. Case study – „Dzień w pracy” – praca w grupach, uczestnicy są podzieleni na zespoły, otrzymują opis dnia pracownika. Case study zawiera sytuacje, w których można wdrożyć zmiany i usprawnić swoją prace, lepiej zorganizować swój dzień. Przedstawienie pomysłów i omówienie przykładów takich sytuacji z organizacji Takeda.
 5. Narzędzia do „walki z czasem” – omówienie dostępnych narzędzi (programów, aplikacji) pomocnych w zarządzaniu czasem i organizacji pracy.
 6. Zakończenie – podsumowanie, pytania od uczestników.

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 06.11.2017 do 19.11.2017 )

Koordynator i informacje: Zbigniew Przygodzki email: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Tytuł:  Różne oblicza księgowości w organizacji typu SSC - 50 shades of Accountancy 

Termin i miejsce: 21.11.2017 godzina: 12.00-16.00

Sala T401 (otwarcie warsztatów) następnie praca w zespołach w sali T301 Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 roku nr 39 budynek  

Trener: 
Marta Bojanowska (Country Accounting Manager, Accounting & Reporting, TAKEDA), 
Anna Czerwińska, Julita Goliat, Katarzyna Mazurek (Accountants, Takeda)

Adresaci: Studenci, doktoranci; uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cel: 

Zaprezentowanie charakteru pracy w działach księgowych w organizacji typu SSC na przykładzie Takeda SCE (zakupy, dział zobowiązań, należności, księgi głównej, środki trwałe, raportowanie, podatki) i relacje między nimi. Warsztaty kierujemy do osób zainteresowanych tematyką finansów i rachunkowości. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, jednakże mile widziana jest podstawowa znajomość języka angielskiego ze względu na międzynarodowy charakter firmy (na warsztatach mogą pojawić się elementy w języku angielskim).

Programzobacz

 1. Takeda SCE – zapoznanie ze specyfiką organizacji
 2. Zapoznanie uczestników – budowanie zespołów
 3. 50 shades of accountancy – jak wygląda księgowość w organizacji typu SSC -  identyfikacja zakresu, struktury i procesów
 4. 50 shades of accountancy – jak wygląda księgowość w organizacji typu SSC -  ćwiczenia w grupach
 5. Case study z wykorzystaniem  realnych dokumentów
 6. Podsumowanie warsztatów

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 06.11.2017 do 19.11.2017 )

Koordynator i informacje: Zbigniew Przygodzki email: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Tytuł:  Project Management 

Termin i miejsce: 21.11.2017 godzina: 12.00-16.00

Sala T401. Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 roku nr 39 budynek  

Trener: 
Marcelina Domagalska (Project Manager, Global Procurement Operations; TAKEDA)
Paulina Sitarz (Project Manager, Global Procurement Operations; TAKEDA)

Adresaci: Studenci, doktoranci; uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cel: Zapoznanie z tematyką prowadzenia projektów na przykładach praktyków 

Programzobacz

 1. Prezentacja organizacji Takeda – pokaz filmu charakteryzującego specyfikę firmy Takeda. Agenda i cel warsztatów.
 2. Czym jest projekt i jak uniknąć pułapek związanych z jego zdefiniowaniem. - Dyskusja na forum, praca w grupach, omówienie scenariusza, na którym będzie opierał się warsztat.
 3. Przygotowanie i inicjowanie projektu – od czego należy rozpocząć pracę z projektem? - Dyskusja na temat formułowania celu projektu oraz uzasadnienia biznesowego, uzupełnienie karty projektu w grupach.
 4. Harmonogram projektu i role w zespole – jak zaplanować pracę i mieć pewność, że zdążymy na czas? – Przygotowanie planu projektu oraz podziału ról i zadań w zespole projektowym.
 5. Analiza Interesariuszy – Kto ma wpływ na sukces naszego projektu? – Zidentyfikowanie i analiza interesariuszy oraz planu komunikowania się z nimi.
 6. Zakończenie – podsumowanie, pytania od uczestników. 

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 06.11.2017 do 16.11.2017 )

Koordynator i informacje: Zbigniew Przygodzki email: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Tytuł:  Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2018 roku  

Termin i miejsce: 1.12.2017 godzina: 9.00-11.30

Auli T-1: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 roku nr 39 budynek T

Trener: 
Wioleta Meszka (Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach)
Mariusz Nyk (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)

Adresaci: Studenci, doktoranci; uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cel: Identyfikacja stany aktualnego oraz planowanych zmian w systemie podatku od towarów i usług od 01.01.2018 roku 

Program: zobacz (niebawem)

 

Liczba uczestników: max. ... os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 09.11.2017 do 24.11.2017 )

Koordynator i informacje: Zbigniew Przygodzki email: zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl

Tytuł:  Badania fokusowe

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

semestr letni 2017/2018 (łącznie 30 godzin)

Trener: dr hab. Jolanta Lisek-Michalska,  jolanta_lisek@wp.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci kierunków społecznych; w innych przypadkach prosimy o kontakt z trenerem

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne przygotowanie badania fokusowego
- nabycie umiejętności konstrukcji narzędzi badawczych
- uwrażliwienie na aspekt etyczny badań FGI
- doświadczenie uczestnictwa i moderowania sesji
- umiejętność analizy otrzymanego materiału
- umiejętność prezentacji wyników badania
- umiejętność krytycznej analizy zrealizowanego projektu
- umiejętność pracy warsztatowej 

Program: 

1.       Metodologia i etyka badań fokusowych- wprowadzenie.
2.       Dynamika grupy fokusowej.
3.       Dobór osób do badania, budowa kwestionariusza selekcyjnego, zasady rekrutacji badanych.
4.       Operacjonalizacja problemu badawczego, konstrukcja narzędzia- scenariusza dla moderatora.
5.       Kompetencje i zadania moderatora; prowadzenie sesji.
6.       Transkrypcja, wstępna analiza materiału.
7.       Opracowanie raportu końcowego.

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne.

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 23.10)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

28.10.2017 w godz. 10-16 (6 godzin, obejmuje przerwy) , sala komputerowa T302 

Trener: Jakub Niedbalski, jakub.niedbalski@gmail.com,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Wymagania i korzyści: Kurs skierowany jest przede wszystkim do wszystkich osób zainteresowanych oprogramowaniem wspomagającym analizę danych jakościowych, które chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego. W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych. Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie wybierać programy komputerowe do realizacji zadań związanych z realizacją projektu badawczego

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 16 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 23.10.2017 )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

(łącznie 16x45min), sala: ...
8.06.2018 (piątek) 15:30-18:45
9.06.2018 (sobota) 09:45-13:00
15.06.2018 (piątek) 15:30-18:45
16.06.2018 (sobota) 09:45-13:00

Trener: dr Sylwia Męcfal, e-mail: sylwia.mecfal@wp.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci i doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące metody studium przypadku. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z metodą studium przypadku, zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu badawczego i podejmą próbę przeprowadzenia własnego studium przypadku (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 15 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 31.05.1018)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych?

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
godz.  (łącznie 16 godzin), sala: ...
11.05.2018 (piątek) 15:30-18:45
12.05.2018 (sobota) 09:45-13:00
18.05.2018 (piątek) 15:30-18.45
19.05.2018 (sobota) 09:45-13:00

Trener: dr Aneta Krzewińska, anetak@uni.lodz.pl ; dr Sylwia Męcfal  e-mail: sylwia.mecfal@wp.pl ; dr Agnieszka Kretek-Kamińska, kkaminsk@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Uczestnicy kursu poznają różne typy pytań kwestionariuszowych oraz zasady poprawnej budowy kwestionariuszy w badaniach sondażowych. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy kursu będą konstruowali bloki pytań kwestionariuszowych do konkretnych problemów badawczych, dowiedzą się o możliwych wadach pytań, efektach i błędach pomiaru oraz możliwościach ich niwelowania (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 14 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 05.05.2018)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Pierwsze kroki w analizie danych – warsztaty z programem SPSS

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 16 godzin), piątek – sala E115, sobota – sala D110
17.11.2017 (piątek) 15:30-18:45, 18.11.2017 (sobota) 09:30-12:45
24.11.2017 (piątek) 15:30-18:45, 25.11.2017 (sobota) 09:30-12:45

Trener: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, katarzyna.radulska@gmail.com,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane ze statystyczną analizą danych strukturę bazy danych i zasady zakładania zbiorów. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy kursu będą przeprowadzać analizy jednozmiennowe w oparciu o miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu, a także proste analizy dwuzmiennowe z wykorzystaniem tabel kontyngencji. Kurs obejmuje także sposoby wizualizacji danych za pomocą wykresów. Wszystkie zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 14 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 10.11.2017 )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Techniki warsztatowej pracy z grupą

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 18 godzin), sala: ...
24.02.2018 (sobota) 09:30-14:20
3.03.2018 (sobota) 09:30-14:20
10.03.2018 (sobota) 09:30-14:20

Trener: dr Aneta Krzewińska, anetak@uni.lodz.pl , dr Agnieszka Kretek-Kamińska, kkaminsk@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące procesów grupowych. Zajęcia będą poświęcone zapoznaniu słuchaczy z różnymi metodami pracy warsztatowej oraz metodami badawczymi opartymi na pracy warsztatowej (kawiarenka deliberacyjna, badania fokusowe - FGI, spacer badawczy, warsztat projektowania przestrzeni). W trakcie praktycznej części kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować scenariusze różnych technik grupowych, poprowadzić je (ćwicząc przy okazji umiejętności pracy facylitatora) i opracować zebrany materiał (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 24 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 15.02.2018)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Autobiograficzny wywiad narracyjny – poziom podstawowy 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
godz.  (łącznie 30 godzin), piątki godz. 15-19., soboty godz. 9-14
terminy:
27-28.10.2017 -  sala: E109
24-25.11.2017 - sala E115
19-20.01.2018 - sala E115

Trener: dr hab. Kaja Kaźmierska, kajakaz@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: wszystkie osoby zainteresowane metodą autobiograficznego wywiadu narracyjnego.

Wymagania i korzyści: Wymagania dotyczą przede wszystkim znajomości dystrybułowanych przed zajęciami tekstów teoretycznych i wywiadów narracyjnych.Korzyści: zdobycie określonych kompetencji badawczych dotyczących prowadzenia wywiadu narracyjnego; poznanie zaawansowanego instrumentarium analitycznego; wsparcie dobrych praktyk badawczych i krytyczny namysł nad metod.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 25 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 20.10.2017)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Metody badań biograficznych dla zaawansowanych

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 30 godzin), sala: ..
pt. godz. 15-19, sob. godz. 9-14; spotkania w marcu, kwietniu, maju dokładne terminy będą podane pod koniec lutego 2018r.

Trener: dr hab. Kaja Kaźmierska, kajakaz@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci i doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Wymagania i korzyści: Podstawowa znajomość metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego; przygotowanie dystrybułowanych przed zajęciami tekstów teoretycznych i (auto)biograficznych. Bierna znajomość języka angielskiego.

Korzyści: Odpowiednie przygotowanie teoretyczne i metodologiczne badaczy posługujących się metodą biograficzną nie tylko w odniesieniu do spontanicznych wywiadów narracyjnych, ale także pisanych autobiografii, pamiętników, wspomnień, listów, zwierzeń itp. Szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie elementów metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego przy analizie owych tekstów zastanych, czy tworzonych w inny sposób. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 25 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zakończona)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak prowadzić szkolenia i warsztaty – trenerska skrzynka z narzędziami

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

zajęcia w soboty 9-13.00, dokładne terminy zostaną podane w lutym 2018roku (łącznie 20 godzin), sala: ... 

Trener: Dr Iza Desperak idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, trenerki i trenerzy oraz osoby, które pragną się tym zajmować w przyszłości 

Wymagania i korzyści: wymaganezainteresowanie problematyką szkolenia, korzyści to zapoznanie z praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi, które przydają się w pracy edukacyjnej/trenerskiej.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do ... )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

termin od marca do maja zostanie ustalony na początku 2018 r.  (łącznie 20 godzin), sala: ...

Trener: dr Iza Desperak idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: osoby mające do czynienia z zagadnieniami rekrutacji i zatrudnienia lub planujące się z nimi związać w przyszłości

Wymagania i korzyści: zaangażowanie w tematykę szkolenia. Korzyścią będzie zapoznanie się z praktycznymi uwarunkowaniami polityki równościowej w miejscu pracy.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do ...)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak walczyć z dyskryminacją, czyli trenerska szkoła równościowa

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

semestr letni, soboty i niedziele 9-13.00 - do ustalenia na początku 2018 r. (łącznie 40 godzin), sala: ...

Trener: dr Iza Desperak, idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, trenerki i trenerzy oraz osoby, które pragną się tym zajmować w przyszłości

Wymagania i korzyści: wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca zagadnień równości płci, korzyści: zapoznanie ze sprawdzonym w praktyce programem edukacji równościowej w zakresie pozwalającym na jego samodzielne prowadzenie po ukończeniu kursu, potwierdzonego certyfikatem.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Socjologia wizualna w praktyce: fotografia i film jako techniki badawcze 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
kwiecień/maj  3 spotkania dwudniowe,  zajęcia w piątki: 15.00-19.00 oraz soboty: 9.00-14.00, dokładne terminy zostaną podane w lutym 2018roku (łącznie 30 godzin), sala: ..

Trener: Tomasz Ferenc tomasz.ferenc@wp.pl , Waldemar Dymarczyk dymarczyk.waldemar@gmail.com ,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Warsztat adresowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych obrazem i kulturą wizualną. Stawia on dwa główne cele: pierwszy, polega na sproblematyzowaniu tego, czym jest obraz i kultura wizualna (część teoretyczna), drugi, ukazuje techniki badawcze możliwe do zastosowania przy użyciu aparatów fotograficznych, kamer na nawet urządzeń typy smart fon.  

Wymagania i korzyści: Wymaganiem podstawowym jest zainteresowanie przedmiotem warsztatów oraz posiadanie dowolnego urządzenie rejestrującego obrazy. Korzyści jako przynosi warsztat polegają na uwrażliwienie na problematykę związaną z kulturą wizualną oraz na uzyskaniu wiedzy na temat praktycznego wykorzystania kilku technik badawczych, możliwych do samodzielnego zastosowania przez uczestników warsztatów.  

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

ARCHIWUM SZKOLEŃ

Termin i miejsce: 19-20 września 2016, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, sala T004 

Koordynator: dr hab Paweł Baranowski, INSTYTUT EKONOMETRII

Adresaci: pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 4 września 2016 roku

Wymagania i korzyści: szkolenie adresowane dla pracowników WE-S UŁ. Szkolenie bezpłatne. Dotyczy zastosowań modeli DSGE, które są powszechnie wykorzystywane w bankach centralnych do analiz polityki gospodarczej. Szkolenie  będzie obejmowało podstawy teoretyczne oraz aplikacje w programie Matlab/Dynare.

Program: zobacz

Liczba uczestników: 10

Formularz rejestracyjny: zgłoszenie proszę przesyłać na adres: pawel@baranowski.edu.pl podając następujęce informacje: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukow, nazwę Instytutu/Katedry/Zakładu oraz krótkie uzasadnienie udziału w szkoleniu. Instytut Ekonometrii przeprowadzi selekcję zgłoszeń. 

Termin i miejsce: koniec kwietnia i maj 2016, 3-4 godzinne warsztaty realizowane w firmie Fujitsu lub na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Adresaci: studenci kierunków: II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość oraz II stopnia Ekonomia (1 i 2 rok)

Termin zamknięcia rekrutacji: 15 kwietnia 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i esej w formacie pdf. na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Termin i miejsce: maj 2016, 3-4 godzinne warsztaty w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Adresaci: studenci kierunków: studenci II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Rynek Finansowy

Termin zamknięcia rekrutacji: 15 kwietnia 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i rozwiązanie zadania rekrutacyjnego w dowolnej formie na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Date and place: Tuesday, 26th of April 2016, Faculty of Economics and Sociology, room E26, 13.00-18.00 

Coordinator: dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas (agrondas@uni.lodz.pl) Institute of Sociology 

Teacher: dr Liutauras Labanauskas (University of Educational Sciences in Vilnius, Lithuania)

Participants: students of Faculty of Economics and Sociology; Erasmus students

Program: open

The number of participants is limited: 20 person

Closing time of recruitment: 15th of April 2016

Fee: free

Registration form: open 

Termin i miejsce: 20 kwietnia 2016, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r nr 9 90-273 Łódź II PIĘTRO (DOMOFON NR 36) 

Koordynator: prof. Aleksandra Nowakowska,  Ewa Boryczka, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

WspółorganizatorFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi

Adresat: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego

Program: zobacz

Liczba uczestników ograniczona: 20 osób

Termin zamknięcia rekrutacji: 15 kwietnia 2016 roku

Opłata: 100,00 zł (w cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwa kawowa; zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w dniu szkolenia)

Formularz rejestracyjny: wejdź

Kontakt: Email: praktyki@uni.lodz.pl ; tel.: 504 009 296

Termin i miejsce: marzec-maj 2016, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 22 lutego 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i esej w formacie pdf. na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Termin i miejsce: marzec-maj 2016, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz firma Fujitsu

Koordynator: dr hab Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Finansów Korporacji UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 22 lutego 2016 roku

Wymagania i korzyści: zobacz

Program: zobacz

Liczba uczestników: 20

Formularz rejestracyjny: zarejestruj się przesyłając CV i esej w formacie pdf. na adres: rpastusiak@uni.lodz.pl, podając w mailu swoje dane: imię, nazwisko, email, telefon, kierunek studiów oraz rok studiów

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

29.10 (sobota) godz. 10-16 (6 godzin, obejmuje przerwy) 

Koordynator: dr Jakub Niedbalski (jakub.niedbalski@gmail.com),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 24.10.2016

Wymagania i korzyści: Kurs skierowany jest przede wszystkim do wszystkich osób zainteresowanych oprogramowaniem wspomagającym analizę danych jakościowych, które chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystywaniu komputera w badaniach społecznych przy projektowaniu, realizacji i opracowaniu projektu badawczego. W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacze powinni posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania procesu badawczego do realizacji własnych projektów/zadań badawczych. Po zakończeniu kursu ich uczestnik powinien znać podstawy KADJ, a także świadomie wybierać programy komputerowe do realizacji zadań związanych z realizacją projektu badawczego.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: 24.10.2016r. (6 godzin  dydaktycznych) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź, sala T401 

 

Koordynator: dr Agnieszka Rzeńca,  (agnieszka_rzenca@uni.lodz.pl), dr Beata Wieteska-Rosiak (beata.wieteskarosiak@uni.lodz.pl) INSTYTUT GOSPORADKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Pracownicy akademiccy UŁ (szkolenie zamawiane)

Termin zamknięcia rekrutacji: rekrutacja zamknięta

Wymagania i korzyści: podniesienie kwalifikacji  pracowników akademickich poprzez rozwój warsztatu dydaktycznego oraz doskonalenie procesu dydaktycznego. Szkolenie ma charakter interaktywny, służy również wymianie doświadczeń.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.50

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: rekrutacja zamknięta 

Kontakt: dr Agnieszka Rzeńca,  (agnieszka_rzenca@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

20 godzin  dydaktycznych 4x5 godz.: 
20.11 godz. 9.00-13.00 (niedziela); SALA F16
26.11 godz. 9.00-13.00 (sobota); SALA F16
27.11 godz. 9.00-13.00 (niedziela); SALA F16
03.12 godz. 9.00-13.00 (sobota);  SALA F16

Koordynator: dr Iza Desperak,  (idespera@uni.lodz.pl), INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji

Termin zamknięcia rekrutacji: rekrutacja otwarta

Wymagania i korzyści: Zajęcia przygotowują w wymiarze praktycznym do pracy trenerskiej, szkoleń, wystąpień publicznych.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.18

Opłata: bezpłatne dla studentek i studentów, pracowników akademickich oraz  NGO, dla pozostałych uczestników odpłatne, w wysokości 1050,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie rekrutacja zamknięta 

Kontakt: dr Iza Desperak,  (idespera@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

30 listopada 2016r. 6 godzin (9-15) sala Centrum Doktoranckie WE-S

Koordynator: prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska (olanow@uni.lodz.pl), mgr Ewa Boryczka (ewa.boryczka@uni.lodz.pl), INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: studenci, pracownicy akademiccy, osoby spoza uczelni

Termin zamknięcia rekrutacji: 23.11.2016

Wymagania i korzyści: Szkolenie otwarte.

Korzyści ze szkolenia to poznanie obowiązujących przepisów i uwarunkowań prawno-organizacyjnych w zakresie opracowania programów rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego, a także poznanie praktycznych zasad przygotowania i najczęściej popełnianych błędów przy opracowaniu tych programów.

Program: zobacz 

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: mgr Ewa Boryczka, ewa.boryczka@uni.lodz.pl, tel. 504009296

Termin i miejsce: Rawa Mazowiecka, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka (szkolenie połączone z warsztatami terenowymi współorganizowanymi przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka); 02.12. – 03.12.2016 r. 

Koordynator: mgr Ewa M. Boryczka (ewa.boryczka@uni.lodz.pl),  INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna WE-S UŁ

Wymagania i korzyści:  Główną korzyścią realizowanego szkolenia jest podnoszenie wiedzy i kompetencji naukowych oraz kwalifikacji zawodowych studentów GP. Korzyści ze szkolenia to poznanie praktycznych i innowacyjnych metod tworzenia projektów rewitalizacyjnych, które następnie znajdą swoje zastosowanie w praktyce. 

Program: zobacz 

Liczba uczestników: max.18

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: rekrutacja zamknięta

Kontakt: mgr Ewa M. Boryczka, ewa.boryczka@uni.lodz.pl, +48 504 00 92 96

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

Warsztaty - 20 godzin  dydaktycznych w terminach

14.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
15.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
21.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala
22.01.2017, godz.: 9.00-13.00, sala

Trener: dr Iza Desperak,  (despera@uni.lodz.pl), Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Adresaci: Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, także non-profit 

Termin zamknięcia rekrutacji: 11.01.2017

Wymagania i korzyści: 

Zajęcia obejmują podstawowe wprowadzenie do polityki gender mainstreaming (równości płci) i sposobów na wprowadzanie jej standardów w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zwłaszcza publicznych, zajmujących się edukacją, oraz mass mediach.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne dla studentek i studentów, doktorantek i doktorantek, pracownic i pracowników UŁ oraz dla NGO, płatne dla pozostałych uczestników - opłata w wysokości 400zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: dr Iza Desperak,  (despera@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź,

9.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

10.12.2016 (sobota) 09:30-12:45

13.01.2017 (piątek) 15:30-18:45

14.01.2017 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: dr Aneta Krzewińska (anetak@uni.lodz.pl), mgr Agnieszka Kretek-Kamińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 5.12.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmie przede wszystkim zagadnienia praktyczne z elementami teoretycznymi dotyczącymi procesów grupowych. Pierwsze zajęcia będą poświęcone zapoznaniu się z metodami pracy warsztatowej. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować scenariusz warsztatów, poprowadzić je (ćwicząc przy okazji umiejętności pracy facylitatora) i opracować zebrany materiał.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

4.11 godz. 15-19 (piątek) i 5.11 godz. 9.45-14 (sobota)

25.11 godz. 15-19 (piątek) i 26.11 godz. 9.45-14 (sobota)

13.01 godz. 15-19 (piątek) i 14.01 godz. 9.45-14 (sobota)

Koordynator: dr Karol Franczak (karol.franczak@wp.pl), mgr Jerzy Stachowiak,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 31.11.2016

Wymagania i korzyści: Podczas zajęć kursanci nauczą się jak prowadzić badania przekazów medialnych. Poznają szeroki zestaw metod i technik badania manipulacji i perswazji stosowanych w środkach masowego przekazu. Dowiedzą się jak stawiać istotne pytania badawcze związane z komunikacją medialną, jak zbierać i selekcjonować materiały do analizy oraz jak twórczo prowadzić nad nimi badania. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów opartych na rzeczywistych przykładach z praktyki medialnej i dziennikarskiej. Ponadto kursanci poznają stosowane w mediach strategie wywierania wpływu, chwyty retoryczne wykorzystywane w debatach społecznych oraz techniki werbalnego i wizualnego kształtowania opinii publicznej.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

25.11.2016 (piątek) godz. 15:30-18:45

26.11.2016 (sobota) 09:30-12:45

9.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

10.12.2016 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska (katarzyna.radulska@gmail.com); mgr Agnieszka Kretek-Kamińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 21.11.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje omówienie typów pytań kwestionariuszowych (drażliwe i niedrażliwe pytania dotyczące zachowań, pytania mierzące postawy i opinie, pytania mierzące wiedzę, itd.). Uczestnicy dowiedzą się o możliwych wadach pytań. Poznają zasady konstruowania kwestionariusza. Omówiony także będzie problem błędów i efektów pomiaru – ich źródeł oraz możliwości zapobiegania im. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatnie

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

18.11.2016 (piątek) 15:30-18:45

19.11.2016 (sobota) 09:30-12:45

2.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

3.12.2016 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: Aneta Krzewińska (anetak@uni.lodz.pl), mgr Agnieszka Kretek-Kamińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.11.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące badań ewaluacyjnych. W ramach części konwersatoryjnej uczestnicy kursu poznają główne elementy i etapy procesu ewaluacji: kryteria ewaluacji, zasady doboru i kalkulacji wartości wskaźników (produktu, rezultatu, wpływu), schematy, metody, techniki i narzędzia badań ewaluacyjnych. Zapoznają się także z przykładami oraz metodologicznymi problemami różnych typów badań ewaluacyjnych oraz zasadami konstruowania raportu z ewaluacji. W części warsztatowej uczestnicy kursu zastosują zdobyte informacje do przygotowania projektu badania ewaluacyjnego wybranego programu.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź;

18.11.2016 (piątek) 15:30-18:45

19.11.2016 (sobota) 09:30-12:45

2.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

3.12.2016 (sobota) 09:30-12:45

 Koordynator: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska (katarzyna.radulska@gmail.com), dr Aneta Krzewińska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.11.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i analizy danych w naukach społecznych. Uczestnicy kursu będą pracować na zbiorach danych pochodzących z różnych badań. Poznają podstawowe pojęcia związane ze statystyczną analizą danych (zmienna, poziomy pomiaru zmiennych, zmienne niezależne i zależne, itd.), strukturę bazy danych i zasady zakładania zbiorów. Będą przeprowadzać analizy jednozmiennowe w oparciu o miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu, a także proste analizy dwuzmiennowe z wykorzystaniem tabel kontyngencji. Kurs obejmuje także sposoby wizualizacji danych za pomocą wykresów. Wszystkie zajecia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

9.12.2016 (piątek) 15:30-18:45

10.12.2016 (sobota) 09:30-12:45

13.01.2017 (piątek) 15:30-18:45

14.01.2017 (sobota) 09:30-12:45 

Koordynator: mgr Agnieszka Kretek-Kamińska (kkaminsk@uni.lodz.pl), mgr Sylwia Męcfal,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 5.12.2016

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące metody studium przypadku. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z tą metodą, zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu badawczego i podejmą próbę przeprowadzenia własnego studium przypadku.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

17.12 (sobota) godz. 10-13

14.01 (sobota) godz. 10-13 

Koordynator: dr Dominika Byczkowska-Owczarek (dominikita@wp.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci kierunków społecznych; w innych przypadkach prosimy o kontakt z koordynatorem

Termin zamknięcia rekrutacji: 12.12.2016

Wymagania i korzyści: Realizacja projektów badawczych w zakresie wpływu procesów społecznych na ciało ludzkie.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os. 

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź

21.10 godz. 15-19 (piątek) i 22.10 godz. 9-14 (sobota)

25. 11 godz. 15-19 (piątek) i 26.11 godz.9-14 (sobota)

20.01 godz. 15-19 (piątek) i 21.01 godz. 9-14 (sobota) 

Koordynator: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ (kajakaz@uni.lodz.pl), dr Katarzyna Waniek,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.10.2016

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne prowadzenie autobiograficznego wywiadu narracyjnego i odpowiedne rozumienie sytuacji wywiadu
- właściwy zapis zarejestrowanej cyfrowo sytuacji rozmowy (wraz z umiejętnym maskowaniem)
- analiza autobiograficznego wywiadu narracyjnego (pojedynczy przypadek)
- dobór przypadków kontrastywnych
- generowanie kategorii analitycznych i teorii substancjalnych
- krytyczny namysł nad uzyskanym materiałem badawczym i jego wykorzystaniem
- umiejętność pracy warsztatowej

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12 os. 

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

7.01 (sobota) i 8.01 (niedziela) godz. 10-15

14.01 (sobota) i 15.01 (niedziela) godz. 10-15

21.01(sobota) i 22.01 (niedziela) godz. 10-15

Koordynator: dr hab. Jolanta Lisek-Michalska (jolanta_lisek@wp.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 2.01.2017

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne przygotowanie badania fokusowego
- nabycie umiejętności konstrukcji narzędzi badawczych
- uwrażliwienie na aspekt etyczny badań FGI
- doświadczenie uczestnictwa i moderowania sesji
- umiejętność analizy otrzymanego materiału
- umiejętność prezentacji wyników badania
- umiejętność krytycznej analizy zrealizowanego projektu
- umiejętność pracy warsztatowej 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

18.11 godz. 15-19 (piątek) i 19.11 godz. 9.45-14 (sobota)

2.12 godz. 15-19 (piątek) i 3.12 godz. 9.45-14 (sobota)

16.12 godz. 15-19 (piątek) i 17.12 godz. 9.45-14 (sobota)

Koordynator: dr Magdalena Nowicka – koordynator (m.a.nowicka@tlen.pl), dr Izabela Franckiewicz-Olczak,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.11.2016

Wymagania i korzyści: Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badań w Internecie, z wykorzystaniem sieci oraz badań komunikacji w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat i inne). Poznają sposoby realizacji jakościowych badań online, podstawy analizy multimodalnej, analizy interakcji oraz analizy gatunkowej i retoryczno-argumentacyjnej publicystyki internetowej (portale informacyjne, blogi i vlogi). Zyskują wiedzę o przydatności i skuteczności tego rodzaju analiz, świadomość dylematów etycznych związanych z prowadzeniem badań w Internecie oraz szacowania mocnych i słabych stron badań komunikacji nowomedialnej

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

04.02.2017 r. (sobota), godz. 10.00-15.00, 18.02.2017 r. (sobota), godz. 10.00-15.00. (10godzinx45 min); SALA F12

Koordynator: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com), INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Termin zamknięcia rekrutacji: 15.01.2017

Wymagania i korzyści: Podstawowa wiedza o procesach rozowju jednostek samorządu terytorialnego oraz roli rewitalizacji. Praktyczne przygotowanie do wyznaczania obszarów rewitalizacji w nowych uwarunkowaniach prawnych (2014-2020)

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne dla studentów, oraz NGO, dla pozostałych uczestników odpłatne, w wysokości 500zł

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie - rekrutacja zamknięta

Kontakt: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 03-04.2017, 

Czas trwania: 30 godzin, szkolenia w soboty:8 x 45min, 9.30 - 16.00 (z przerwą od 12.30-13.00), Terminy: 25.03; 01.04; 08.04; 22.04 Sala: (...) 

Trener: dr hab. inż. Tomasz Motowidlak prof. nadzw. UŁ, Instytut Gospodarki Międzynarodowej; analityk ryzyka, dyrektor Departamentu Ryzyka instytucji finansowej; aktualnie stała współpraca ekspercka Kontakt:tmotowid@uni.lodz.pl

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji finansowych 

Termin zamknięcia rekrutacji: 19.03.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.18

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 450,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Kontakt: dr hab. inż. Tomasz Motowidlak (tmotowid@uni.lodz.pl

System AMRON to jedyna w Polsce międzybankowa, wystandaryzowana baza danych o nieruchomościach, ich cenach i wartościach. W bazie gromadzone są informacje dotyczące charakterystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz informacje dotyczące cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych w pełni weryfikowalnych źródeł.

Termin i miejsce: 7 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 9:45 sala T103, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Czas trwania: 90 min   

Trener: Mateusz Woć – Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON

 Adresaci: pracownicy i studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

 Termin zamknięcia rekrutacji:    4.04.2017, zarejestruj się

 Liczba uczestników: max. 16 osób

 Opłata: bezpłatne

 Kontakt: Ewa Nastarowicz (ewa.nastarowicz@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: 30.03.2017, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ  

Czas trwania: 1 spotkanie 120 minut, godzina 13.15-15.15 sala E109

Koordynator P&G:  Anna Jarząbek (Senior HR Specialist, Procter&Gamble), 668 457 148, jarzabek.a@pg.com

Adresaci: Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki i Informatyki

Wymagania i korzyści: uczestnictwo w szkoleniu na temat Go to Market 

Termin zamknięcia rekrutacji: 26.03.2017

Program: 

How to operate in the competitive environment?

What is Go to Market strategy?

How to select optimal selling model?

What data take into account for financial analytics?

 

Te pytania zaadresujemy podczas szkolenia na temat wyboru strategii ekspansji na rynku.

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, niemniej wszystkie materiały są w języku angielskim.

 

Liczba uczestników: optymalnie  20 osób

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie rekrutacja zamknięta (limit miejsc wyczerpany)

Kontakt: dr Natalia Szubska-Włodarczyk e-mail: szubsanatalia@gmail.com

Termin i miejsce: 31.03.2017, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ  

Czas trwania: 1 spotkanie 120 minut, godzina 13.15-15.15 sala T2 

Koordynator P&G:  Anna Jarząbek (Senior HR Specialist, Procter&Gamble), 668 457 148, jarzabek.a@pg.com

Adresaci: Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki i Informatyki

Wymagania i korzyści: uczestnictwo w szkoleniu na temat jak reorganizować markę, szkolenia potwierdzone certyfikatem 

Termin zamknięcia rekrutacji: 26.03.2017

Program: 

How to lead finance decisions in a global company?

How to revamp the brand?

How to develop game plan for the customers to make the brand successful?

Te pytania zaadresujemy podczas szkolenia nt.  wyboru zmiany strategii dla marki tracącej wpływy.

Szkolenie odbędzie się po polsku, niemniej wszystkie materiały są po angielsku.

Liczba uczestników: optymalnie  20 osób

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie rekrutacja zamknięta (limit miejsc wyczerpany)

Kontakt: dr Natalia Szubska-Włodarczyk e-mail: szubsanatalia@gmail.com

Termin i miejsce: 30.03.2017, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ  

Czas trwania: 1 spotkanie 120 minut, godzina 13.15-15.15 sala E105

Koordynator P&G:  Anna Jarząbek (Senior HR Specialist, Procter&Gamble), 668 457 148, jarzabek.a@pg.com

Adresaci: Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki i Informatyki

Wymagania i korzyści: uczestnictwo w szkoleniu na temat jak wybrać lokalizację fabryki, szkolenia potwierdzone certyfikatem

Termin zamknięcia rekrutacji: 26.03.2017

Program: 

How to select the location for the new initiative?

What is Net Present Value?

Join us to see how to optimize supply chain to ensure cost reduction?

 

Te pytania zaadresujemy podczas szkolenia na temat wyboru fabryki, gdzie będzie wytwarzany nowy produkt.

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, niemniej wszystkie materiały są w języku angielskim.

Liczba uczestników: optymalnie  20 osób

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie rekrutacja zamknięta (limit miejsc wyczerpany)

Kontakt: dr Natalia Szubska-Włodarczyk e-mail: szubsanatalia@gmail.com

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

Luty - kwiecień 2017 r.; 25 godzin w sali (sala F16) i 5 godzin zajęć w terenie:
11.02.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota); 25.02.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota); 11.03.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota);
25.03.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota); 01.04.2017 r., godz. 9.00-13.00 (sobota);
09.04.2017 r., warsztaty terenowe (niedziela, godzina do ustalenia w późniejszym terminie)

Koordynator: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com) INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, praktycy i osoby chcące rozpocząć karierę jako przewodnicy miejscy, pasjonaci nowoczesnych technologii informacyjnych i atrakcji turystycznych aglomeracji łódzkiej i nie tylko.

Termin zamknięcia rekrutacji: 31 stycznia 2017r. 

Wymagania i korzyści: 

W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności wspierające w praktyce nowoczesnego przewodnika miejskiego. Zajęcia określają podstawy klasycznego przewodnictwa turystycznego, z naciskiem na przewodnictwo miejskie a jednocześnie mają za zadanie wskazać innowacyjne sposoby wykorzystania technologii informacyjnych (np. systemy informacji przestrzennej) w rozwoju warsztatu przewodnickiego. Celem ich jest również przybliżenie specyfiki i kierunków rozwoju oraz problemów współczesnych ośrodków miejskich.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie - rekrutacja zamknięta

Kontakt: Piotr Rzeńca,  (piotr.rzenca@gmail.com)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 04.2017, 

Czas trwania: 10 godzin, szkolenia w soboty:22.04 sobota, godz. 9.00-13.00, 29.04 sobota, godz. 9.00-13.00 Sala: (...) 

Trener: 

Mgr Ewelina Kina-Skunka (Trener), Instytut Gospodarki Przestrzennej; ewelina.kinaskunka@uni.lodz.pl

Adresaci: Studenci, pracownicy akademiccy, instytucje NGO, osoby spoza uczelni 

Wymagania i korzyści: Szkolenie otwarte. Korzyści: praktyczne wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (w tym mediów społecznościowych) do budowania wartości społeczeństwa obywatelskiego; zdobycie wiedzy na temat nowych możliwości w zakresie finansowania przedsięwzięć społecznych; wirtualne kreowanie postaw obywatelskich i procesów współpracy.

Termin zamknięcia rekrutacji: 16.04.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 80,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Ewelina Kina-Skunka (ewelina.kinaskunka@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
26, 27, 28, 29, 30 czerwca 2017; godz. 10-17 (obejmuje przerwę) sala T004

Koordynator: dr Tomasz Drabowicz (tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 23.06.2017

Wymagania i korzyści: Jest to kurs statystyki dla ludzi przekonanych, że nie potrafią nauczyć się statystyki. Jest przeznaczony dla osób, które wybrały studiowanie nauk społecznych z mocnym postanowieniem, że już nigdy więcej nie będą musiały zajmować się matematyką, ale które w trakcie studiów zaczęły sobie uświadamiać, że najciekawsze pytania badawcze w naukach społecznych (nie mówiąc nic o ofertach pracy po skończeniu studiów) związane są z umiejętnością dokonywania analiz ilościowych. Celem tego kursu, składającego się z wykładów i ćwiczeń w pracowni komputerowej, jest nauczenie studentów podstawowych zasad, procedur i reguł interpretacji najczęściej stosowanych odmian ilościowej analizy danych. Zdobywanie nowych umiejętności analitycznych będzie integralnie związane z wykonywaniem ćwiczeń w komputerowym oprogramowaniu Stata. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

19, 20, 21, 22, 23 czerwca 2017; godz. 10-17 (30 godzin) sala T201

Koordynator: dr Tomasz Drabowicz (tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl),  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 16.06.2017

Wymagania i korzyści: Jest to kurs statystyki dla ludzi przekonanych, że nie potrafią nauczyć się statystyki. Jest przeznaczony dla osób, które wybrały studiowanie nauk społecznych z mocnym postanowieniem, że już nigdy więcej nie będą musiały zajmować się matematyką, ale które w trakcie studiów zaczęły sobie uświadamiać, że najciekawsze pytania badawcze w naukach społecznych (nie mówiąc nic o ofertach pracy po skończeniu studiów) związane są z umiejętnością dokonywania analiz ilościowych. Celem tego kursu, składającego się z wykładów i ćwiczeń w pracowni komputerowej, jest nauczenie studentów podstawowych zasad, procedur i reguł interpretacji najczęściej stosowanych odmian ilościowej analizy danych. Zdobywanie nowych umiejętności analitycznych będzie integralnie związane z wykonywaniem ćwiczeń w komputerowym programie SPAD francuskiej firmy Coheris (www.coheris.com), który jest wykorzystywany zarówno w świecie akademickim (analizy społeczeństwa jako wielowymiarowego pola przestrzeni społecznych rozpoczęte przez Pierre’a Bourdieu i kontynuowane przez jego współpracowników bądź badaczy inspirujących się teorią Bourdieu), przez instytucje publiczne (np. INSEE – francuski odpowiednik GUS-u), jak i przez takie przedsiębiorstwa, jak: Danone, E.Leclerc, czy Orange.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie 

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 22.04.2017, 

Czas trwania: 8 x 45min, 9.30 - 16.00 (z przerwą od 12.30-13.00), Sala: T103 (lub T203 do ustalenia w terminie późniejszym) 

Trener: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl), dr Elżbieta Antczak, INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, osoby spoza uczelni

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.04.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.15

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 160,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rekrutacja zamknięta)

Kontakt: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl) 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

SOBOTY:

22.10 godz. 9.45 - 13.05;
05.11 godz. 9.45 - 13.05;
19.11 godz. 9.45 - 13.05;
10.12 godz. 9.45 - 13.05;
21.01 godz. 9.45 - 13.05;
04.03 godz. 9.45 - 13.05;
18.03 godz. 9.45 - 13.05;
22.04 godz. 9.45 - 13.05;
13.05 godz. 9.45 - 13.05;
27.05 godz. 9.45 - 13.05.

Koordynator: dr Marta Petelewicz (petelewicz@uni.lodz.pl), INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 17.10.2016

Wymagania i korzyści: Kurs przekazuje wiedzę dotyczącą działań podejmowanych przez instytucje na poziomie globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym w celu diagnozowania sytuacji społeczeństw, wyróżnionych grup oraz społeczności lokalnych. Szczególnie związanych z pomiarem dobrostanu, zrównoważonego rozwoju, postaw, jak i wskaźników ekonomicznych, środowiskowych oraz zdrowia publicznego. W ramach kursu omówione zostaną zasoby statystyczne: ONZ, WHO, OECD, Eurostatu, ESS, EVS; Google Public Data Explorer, GUS, alternatywne propozycje pomiaru niezależnych think thanków czy organizacji pozarządowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę o źródłach, umiejętności obsługi baz danych i interaktywnych narzędzi wizualizacji, oraz efektywnego wykorzystania danych zastanych w projektach badawczych, raportach i prezentacjach.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź

17-18.03, 21-22.04 i 19-20.05 

Koordynator: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ (kajakaz@uni.lodz.pl), dr Katarzyna Waniek,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym)

Termin zamknięcia rekrutacji: 

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne prowadzenie autobiograficznego wywiadu narracyjnego i odpowiedne rozumienie sytuacji wywiadu
- właściwy zapis zarejestrowanej cyfrowo sytuacji rozmowy (wraz z umiejętnym maskowaniem)
- analiza autobiograficznego wywiadu narracyjnego (pojedynczy przypadek)
- dobór przypadków kontrastywnych
- generowanie kategorii analitycznych i teorii substancjalnych
- krytyczny namysł nad uzyskanym materiałem badawczym i jego wykorzystaniem
- umiejętność pracy warsztatowej

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.12 os. 

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie  (limit miejsc wyczerpany). ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O WYRAŻENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W KOLEJNEJ EDYCJI WARSZTATÓW WYSYŁAJĄC  ZGŁOSZENIE NA ADRES: kajakaz@uni.lodz.pl

Kontakt: Patrycja Kruczkowska tel.: 42 635 53 18

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: 06.05.2017, 

Czas trwania: 8 x 45min, 9.30 - 16.00 (z przerwą od 12.30-13.00), Sala: T103 (lub T203 do ustalenia w terminie późniejszym) 

Trener: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl), dr Elżbieta Antczak, INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji, osoby spoza uczelni

Termin zamknięcia rekrutacji: 14.04.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.15

Opłata: bezpłatne dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, dla pozostałych uczestników opłata w wysokości 160,00zł (netto)

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rekrutacja zamknięta)

Kontakt: dr Karolina Lewandowska-Gwarda (lewandowska@uni.lodz.pl) 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź. Termin: kwiecień – maj 2017 

Czas trwania: 6 spotkań (20x45 min)
1.            Team Building (4x45 min)        -  12.04.2017 godz. 11:30-15:00  sala E206
2.            Excel basic part 1 (4x45 min)   - 21.04.2017 godz. 9:45-13:00  sala T102 (komputerowa)
3.            Excel basic part 2 (4x45 min)   - 28.04.2017 godz. 9:45-13:00 sala T203  (komputerowa)
4.            Communication tools, tips and tricks (2x45 min)  -  5.05.2017  godz. 9:45-11:15  sala E319
5.            Master Data – introduction (2x45 min)   -  12.05.2017  godz. 9:45-11:15  sala E319
6.            Analytics (4x45 min) - 19.05.2017 godz. 9:45 – 13:00 sala F220

Trener:  Eksperci z Infosys Poland

Adresaci: studenci I stopnia (III rok) oraz II stopnia (I i II rok) różnych kierunków studiów

Wymagania i korzyści: dyspozycyjność (możliwość opuszczenia max. 1 warsztatu), znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (część warsztatów będzie poprowadzona w języku angielskim). Szkolenie potwierdzone certyfikatem. Najlepszym uczestnikom zostaną zaproponowane płatne staże w Infosys Poland

Termin zamknięcia rekrutacji: 24.03.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (liczba wolnych miejsc została wyczerpana, osoby zapisujące się zostaną skierowane na listę rezerwową oraz drugą edycję szkolenia, o której poinformujemy na wskazane adresy emailowe)

Kontakt: dr Ewa Nastarowicz (ewa.nastarowicz@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: kwiecień – maj 2017, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz ZUS I Oddział w Łodzi (ul. Zamenhofa 2) 

Czas trwania: 3 spotkania po ok. 90 min (Pierwsze na Wydziale E-S, drugie i trzecie w ZUS) plus możliwosć odbycia praktyk zawodowych
spotkanie pierwsze: 21 kwietnia 2017 r. godz. 9:45 sala E319 

Trener:  Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Adresaci: studenci I i II stopnia

Wymagania i korzyści: po zakończeniu warsztatów możliwość odbycia praktyk, szkolenia potwierdzone certyfikatem

Termin zamknięcia rekrutacji: 30.03.2017

Program: zobacz

Liczba uczestników: max.20

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (limit miejsc wyczerpany)

Kontakt: dr Ewa Nastarowicz (ewa.nastarowicz@uni.lodz.pl)

Tytuł:  AKADEMIA KOMPETENCJI OSÓB 50+ w zakresie utrzymania aktywności zawodowej

Terminy szkolenia:

Zjazd I: 27-28.05.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd II: 10-11.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd III: 24-25.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd IV: 8-9.07.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)

Termin zgłoszeń: do 17 maja 2017  r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Adresaci: Szkolenia AKADEMII kierowane są do pracowników w wieku 50+, zatrudnionych w ramach umowy o pracę w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach. UWAGA: Projekt nie przewiduje wsparcia dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, emerytów i rencistów oraz pracowników dużych przedsiębiorstw

Wymagania i korzyści:  Szkolenie ma na celu rozwój tych kompetencji pracowników 50+, które przyczynią się do tego, że będą chcieli i mogli kontynuować zatrudnienie. Uczestnicy AKADEMII zdobędą wiedzę na temat swojego potencjału  i możliwości jego rozwoju.

Wymagania: Uczestnik Projektu musi być pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Osoby które na dzień podpisania Umowy Uczestnictwa w Projekcie mają 50 lat lub więcej.

Program: link do programu

Liczba uczestników: max.:  15;      

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie WWW projektu STAY www.stay.uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Osoba do kontaktów: Izabela Krajewska-Ciska tel. +48 881 778 815,     e-mail: i.krajewska-ciska@arrk.pl

Małgorzata Budnicka     tel. +48 881 778 820,     e-mail: m.budnicka@arrk.pl

 Opłata: brak opłat za szkolenie

 

Tytuł:  AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

Terminy szkolenia:

Zjazd I:  10-11.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd II: 24-25.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd III: 8-9.07.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd IV: 15-16.07.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)

Termin zgłoszeń: do 30 maja 2017  r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Adresaci: Szkolenia AKADEMII kierowane są do właścicieli MŚP i innych osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach.

Wymagania i korzyści:  Szkolenie ma na celu rozwój tych kompetencji związanych z zarządzaniem personelem, które przyczynią się do zatrzymania cennych pracowników po 50. roku życia. Uczestnicy AKADEMII rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zmieniających się potrzeb starzejących się zasobów pracy. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi.

Wymagania: złożenie podpisanych oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie
w MŚP bądź bycie właścicielem MŚP

 

Program: link do programu

Liczba uczestników: max.:  15;      

Wymagane dane do formularza rejestracyjnego: www.stay.uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Osoba do kontaktów: Izabela Krajewska-Ciska tel. +48 881 778 815,     e-mail: i.krajewska-ciska@arrk.pl

Małgorzata Budnicka     tel. +48 881 778 820,     e-mail: m.budnicka@arrk.pl

 Opłata: brak opłat za szkolenie

 

Tytuł:  AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

Terminy szkolenia:

Zjazd I: 27-28.05.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd II: 10-11.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd III: 24-25.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd IV: 8-9.07.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)

Termin zgłoszeń: do 17 maja 2017  r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Adresaci: Szkolenia AKADEMII kierowane są do właścicieli MŚP i innych osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach.

Wymagania i korzyści:  Szkolenie ma na celu rozwój tych kompetencji związanych z zarządzaniem personelem, które przyczynią się do zatrzymania cennych pracowników po 50. roku życia. Uczestnicy AKADEMII rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zmieniających się potrzeb starzejących się zasobów pracy. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi.

Wymagania: złożenie podpisanych oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie
w MŚP bądź bycie właścicielem MŚP

 Program: link do programu

Liczba uczestników: max.:  15;      min.(nie mniej niż 12 os.): 15

Wymagane dane do formularza rejestracyjnego: link do formularza www.stay.uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Osoba do kontaktów: Izabela Krajewska-Ciska tel. +48 881 778 815,     e-mail: i.krajewska-ciska@arrk.pl

Małgorzata Budnicka     tel. +48 881 778 820,     e-mail: m.budnicka@arrk.pl

Opłata: brak opłat za szkolenie

Tytuł:  Akademia zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

Terminy szkolenia:

Zjazd I: 27-28.05.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd II: 10-11.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd III: 24-25.06.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)
Zjazd IV: 8-9.07.2017 r. (sobota – niedziela, godz. 8.30 – 17.30)

Termin zgłoszeń: do 17 maja 2017  r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Adresaci: Szkolenia AKADEMII kierowane są do osób zajmujących się sprawami pracowniczymi w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach.

Wymagania i korzyści:  Szkolenia AKADEMII kierowane są do osób zajmujących się sprawami pracowniczymi w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach. Szkolenie ma na celu rozwój tych kompetencji pracowników działów HR / kadr / płac itp., które przyczynią się do zatrzymania cennych pracowników po 50. roku życia. Uczestnicy AKADEMII rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zmieniających się potrzeb starzejących się zasobów pracy.

Wymagania: Uczestnik Projektu musi być pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Osoby, które na co dzień w swoich obowiązkach zajmują się sprawami pracowniczymi.

Program: link do programu

Liczba uczestników: max.:  15;      min.(nie mniej niż 12 os.): 15

Wymagane dane do formularza rejestracyjnego: link do formularza www.stay.uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Osoba do kontaktów: Izabela Krajewska-Ciska tel. +48 881 778 815,     e-mail: i.krajewska-ciska@arrk.pl

Małgorzata Budnicka     tel. +48 881 778 820,     e-mail: m.budnicka@arrk.pl

 

Opłata: brak opłat za szkolenie

Tytuł:  Metodyki zwinne w testowaniu aplikacji bankowych

Terminy szkolenia: 21.04.2017 13:00

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Koordynator: Adresaci: Studenci: FiR i BiFC, osoby zainteresowane tematyką testowania aplikacji bankowych.

Wymagania i korzyści: Zrozumienie wpływu metodyk zwinnych na wytwarzanie oprogramowania i zarządzanie testowaniem na przykładzie aplikacji bankowych używanych przez Nordea.

Program:

Aplikacje bankowe Nordea

Wprowadzenie do wytwarzania oprogramowania

Co to jest testowanie?

Znaczenie testowania, a jakość dostarczanego produktu

Zarys metodyk zwinnych

Automatyzacja testów, jako część ciągłej integracji

Narzędzia wspomagające zarządzanie testami

Pytania

Quiz

Liczba uczestników: max.: 50. Szkolenie zamknięte

Osoba do kontaktów: dr Iwa Kuchciak (iwa.kuchciak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  Analiza ryzyka klienta w odniesieniu procedur bankowych w szczególności KYC [NORDEA]

Terminy szkolenia: 18.05.2017 r.

Miejsce realizacji szkolenia:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Koordynator (imię nazwisko, tel. email): dr Iwa Kuchciak (iwa.kuchciak@uni.lodz.pl)

Adresaci:  Studenci kierunków finansowych oraz wszystkie osoby zainteresowane prezentowanym zagadnieniem

Wymagania i korzyści:

Wymagania: zainteresowanie tematem lub tematami pokrewnymi.

Korzyści: poszerzenie wiedzy na temat analizy ryzyka klienta, procedur używanych w bankowości ze szczególnym uwzględnieniem procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program:  Know Your Customer  to procedura należytej staranności oraz regulacja bankowa jaką muszą wprowadzać instytucje finansowe do właściwego zidentyfikowania oraz zweryfikowania podmiotów korzystających z ich usług. Polityka ta nabiera coraz większego globalnego znaczenia w kontekście rozpoznawania oszustw finansowych, prania pieniędzy i finansowania. Szkolenie ma na celu ukazanie zagadnień dotyczących procedury identyfikacji Know Your Customer. Zostaną omówione elementy ryzyka klienta oraz metody weryfikacji KYC mające na celu zmniejszenie czynników zagrożenia. Słuchacze poznają podstawowe kryteria weryfikacji klienta, zapoznają się też z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w zespole Know Your Customer w Nordea Bank AB oddział w Łodzi. Zostanie również przedstawione zjawisko Hawala jako alternatywny sposób bankowości oraz związane z nim ryzyko. Szkolenie będzie miało formę prezentacji z zadaniami angażującymi uczestników.

Liczba uczestników:  max.: 50. Szkolenie zamknięte. 
Osoba do kontaktów:dr Iwa Kuchciak (iwa.kuchciak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  Jak napisać dobre CV i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? [PEKAO]

Terminy szkolenia: 23.05.2017r. godzina: 11.30 [2h]  sala E209

Miejsce realizacji szkolenia:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Trenerzy: Agnieszka Gliścińska , Magdalena Brzus: zobacz

Adresaci:  Studenci dbający o swoją przyszłość

Korzyści:

- umiejętność tworzenia profesjonalnego CV
- zapoznanie z nowoczesnymi trendami w rekrutacji
- zapoznanie się z tematyką personal brandingu, czyli zasadami tworzenia własnej marki z wykorzystanie social mediów
- nabycie umiejętności prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- certyfikat potwierdzony marką Banku Pekao oraz Uniwersytetu Łódzkiego 

Program:  pobierz

Liczba uczestników:  max.: 25, warsztaty. 

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rekrutacja zamknięta) szkolenie uruchomione


Koordynator:  dr Iwa Kuchciak email: iwa.kuchciak@uni.lodz.pl

Tytuł:  Nowe technologie i ich praktyczne zastosowanie w bankowości mobilnej na przykładzie rozwiązań Banku Pekao – Warsztaty z prezentacją interaktywną  i  wykorzystaniem tabletów i smartfonów

Terminy szkolenia: 25 maj 2017r. godz. 11.30-13.00 lub 13.15-15.00 (2h) sala E209

Miejsce realizacji szkolenia:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Trener: Jakub Garbus (jakub.garbus@pekao.com.pl); zobacz

Adresaci:  Studenci otwarci na nowości

Wymagania: otwartość na innowacje i nowoczesne rozwiązania

Korzyści: W trakcie warsztatów porozmawiamy o bankowości mobilnej i jej przyszłości. Zaprezentujemy trendy ze świata technologii (m.in. HCE, biometria, RWD, UI/UX). Pokażemy jak Bank Pekao wykorzystuje nowe technologie w swoich rozwiązaniach (na przykładzie PeoPay i Pekao24 na tablety) oraz jak postrzegamy przyszłość bankowości mobilnej.

Program:  pobierz

Liczba uczestników:  max.: 20 osób w grupie

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 12.05.2017 do 23.05)

Koordynator:dr Iwa Kuchciak email: iwa.kuchciak@uni.lodz.pl 

Tytuł:  CRM w banku

Terminy szkolenia: 26 maj 2017 r. godz. 11.30-13.00 lub 13.15-15.00 (2h) sala T301

Miejsce realizacji szkolenia:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Trener: dr Artur Stankiewicz (artur.stankiewicz@pekao.com.pl), zobacz

Adresaci:  Studenci zainteresowanie finansami 

Korzyści: poznanie praktycznych zastosowań CRM na przykładzie banku Pekao

Program: pobierz  

Liczba uczestników:  max.: 25.  

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 12.05.2017 do 23.05)

Osoba do kontaktów: Dr Iwa Kuchciak email: iwa.kuchciak@uni.lodz.pl

Tytuł:  Jak efektywnie zaprezentować się przed pracodawcą?

Terminy szkolenia: 30.05.2017 r. godz. 11.30-15.00 lub 15.00-18.30  (4h); sala E209 i E119

Miejsce realizacji szkolenia:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Trenerzy: Magdalena Nowosadko ,  Anetta Dąbrowska

Adresaci:  Studenci dbający o swoją przyszłość

Cele warsztatu:

 1. Przygotowanie Uczestników do profesjonalnego, skutecznego zaprezentowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej  z wykorzystaniem indywidualnych mocnych stron i indywidualnych predyspozycji.
 2. Doskonalenie metod wzbudzania i utrzymywania zainteresowania słuchaczy podczas wystąpienia.
 3. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z tremą i stresem w trakcie prezentacji i wystąpień publicznych.

Korzyści dla uczestników:

Wzrost efektywności uczestników warsztatów w następujących obszarach:

 1. Przygotowanie i prowadzenie  efektywnych rozmów z potencjalnym pracodawcą  w oparciu o indywidualne mocne strony, dopasowanie sposobów i form komunikacji do rodzaju wystąpienia i typu odbiorców.
 2. Wzbudzanie i utrzymywanie uwagi i zainteresowania odbiorców.
 3. Świadome wzmacnianie siły przekazu mową ciała oraz głosem.
 4. Radzenie sobie z tremą i trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy o pracę.

Program:  

Cztery filary wystąpień publicznych

Nagrania indywidualnych wystąpień(kontekst-wystąpienie przed potencjalnym pracodawcą)

Sesja feedbackowa + indywidualny feedback

 

Liczba uczestników:  warsztaty od 8-12 osób

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 12.05.2017 do 25.05)

Koorynator:dr Iwa Kuchciak (iwa.kuchciak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  Logistyka w zintegrowanych systemie Xpertis

Terminy szkolenia: 12 czerwca 2017r.

Miejsce realizacji szkolenia:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Sala T202

Koordynator (imię nazwisko, tel. email): Karol Korczak, karolk@uni.lodz.pl

Adresaci:  Pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Program:  

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1.       Wprowadzenie do wybranej aplikacji wspomagającej procesy logistyczne

2.       Zakładanie i konfigurowanie nowego magazynu

3.       Obsługa procesu sprzedaży i wysyłki do odbiorcy

4.       Obsługa procesu zaopatrzenia

5.       Analizy danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji.

Liczba uczestników:  max.: 10. 

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: kontakt bezpośredni: karolk@uni.lodz.pl


Osoba do kontaktów: Karol Korczak (karolk@uni.lodz.pl)

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

25.09-29.09 godz. 15.00-20.00 (łącznie 30 godzin), sala: 

Koordynator: dr hab. Jolanta Lisek-Michalska,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci UŁ, doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Termin zamknięcia rekrutacji: 22.09.2017

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne przygotowanie badania fokusowego
- nabycie umiejętności konstrukcji narzędzi badawczych
- uwrażliwienie na aspekt etyczny badań FGI
- doświadczenie uczestnictwa i moderowania sesji
- umiejętność analizy otrzymanego materiału
- umiejętność prezentacji wyników badania
- umiejętność krytycznej analizy zrealizowanego projektu
- umiejętność pracy warsztatowej 

Program: zobacz Program

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne 

Rejestracja i informacje: Patrycja Kruczkowska email: patrycja.kruczkowska@uni.lodz.pl

Tytuł:  Socjologia ciała-praktyka badawcza

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

28.10.2017, 18.11.2017, godz. 11.00-14.00  (2 x 3 godziny), sala: E105

Trener: dr Dominika Byczkowska-Owczarek, byczkowska.owczarek@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci kierunków społecznych; w innych przypadkach prosimy o kontakt z trenerem

Wymagania i korzyści: Cel ogólny: Wykształcenie umiejętności badawczych w zakresie studiów nad społecznym konstruowaniem cielesności.Cele szczegółowe: Praktyka badawcza z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: wywiad swobodny, obserwacja, autoetnografia, analiza danych wizualnych.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne.

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 23.10)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Geokodowanie obiektów w przestrzeni miasta - GISDay 2017 

Termin i miejsce: 15.11.2017 godzina: 11.30-13.oo

Sala T401, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 roku nr 39 budynek T  

Trener: dr Marcin Feltynowski (Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Łódzki)

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy; uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cel: 

Przedstawienie dostępnych metod i narzędzi wspomagających geolokalizację obiektów w przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS

Program

 1. Prezentacja celu i założeń warsztatów
 2. Przygotowanie środowiska pracy - oprogramowanie QGIS
 3. Baza danych adresowych jako podstawa działania.
 4. Zakończenie – podsumowanie, pytania od uczestników

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 07.11.2017 do 13.11.2017 )

Koordynator i informacje: Marcin Feltynowski email: marcin.feltynowski@uni.lodz.pl

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź