Wtorek, 20 lutego 2018, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OFERTY SZKOLEŃ

AKTUALNE OFERTY SZKOLEŃ

Tytuł: System i bazy danych statystyki publicznej. Wykład z okazji Dnia Statystyki Polskiej i 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego

Termin: 9.03.2018, godz.: 13:15 - 15:00 (2x45min)

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, aula T-1

Prowadzący: Katarzyna Szkopiecka (GUS)

Koordynator: dr Dorota Kałuża-Kopias

Adresaci: przede wszystkim studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, ale wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (prosimy o rejestrację na wydarzenie)

Program: 

1. Ramy organizacyjne i instytucjonalne organizacji statystyki publicznej w Polsce - regulacje prawne.
2. Źródła, zasady i metody gromadzenia danych statystycznych.
3. Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.
4. Zasób informacyjny systemu statystyki publicznej.

 • portal informacyjny GUS,
 • narzędzia pozyskiwania danych statystycznych - bazy danych statystyki publicznej

5. Udostępnianie danych statystyki publicznej.

 • zasady, techniki i tryb upowszechniania informacji statystycznej,
 • istota tajemnicy statystycznej.

Liczba uczestników: max.:  200 os.

Opłata: bezpłatne

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlij zgłoszenie (rejestracja od 20.02.2018 do 06.03.2018)

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Tytuł:  Badania fokusowe

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

semestr letni 2017/2018 (łącznie 30 godzin)

Trener: dr hab. Jolanta Lisek-Michalska,  jolanta_lisek@wp.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci kierunków społecznych; w innych przypadkach prosimy o kontakt z trenerem

Wymagania i korzyści: 

- kompetentne przygotowanie badania fokusowego
- nabycie umiejętności konstrukcji narzędzi badawczych
- uwrażliwienie na aspekt etyczny badań FGI
- doświadczenie uczestnictwa i moderowania sesji
- umiejętność analizy otrzymanego materiału
- umiejętność prezentacji wyników badania
- umiejętność krytycznej analizy zrealizowanego projektu
- umiejętność pracy warsztatowej 

Program: 

1.       Metodologia i etyka badań fokusowych- wprowadzenie.
2.       Dynamika grupy fokusowej.
3.       Dobór osób do badania, budowa kwestionariusza selekcyjnego, zasady rekrutacji badanych.
4.       Operacjonalizacja problemu badawczego, konstrukcja narzędzia- scenariusza dla moderatora.
5.       Kompetencje i zadania moderatora; prowadzenie sesji.
6.       Transkrypcja, wstępna analiza materiału.
7.       Opracowanie raportu końcowego.

Liczba uczestników: max. 12 os.

Opłata: bezpłatne.

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 23.10)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

(łącznie 16x45min), sala: ...
8.06.2018 (piątek) 15:30-18:45
9.06.2018 (sobota) 09:45-13:00
15.06.2018 (piątek) 15:30-18:45
16.06.2018 (sobota) 09:45-13:00

Trener: dr Sylwia Męcfal, e-mail: sylwia.mecfal@wp.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci i doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące metody studium przypadku. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia związane z metodą studium przypadku, zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu badawczego i podejmą próbę przeprowadzenia własnego studium przypadku (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 15 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zakończona)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych?

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
godz.  (łącznie 16 godzin), sala: ...
11.05.2018 (piątek) 15:30-18:45
12.05.2018 (sobota) 09:45-13:00
18.05.2018 (piątek) 15:30-18.45
19.05.2018 (sobota) 09:45-13:00

Trener: dr Aneta Krzewińska, anetak@uni.lodz.pl ; dr Sylwia Męcfal  e-mail: sylwia.mecfal@wp.pl ; dr Agnieszka Kretek-Kamińska, kkaminsk@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Uczestnicy kursu poznają różne typy pytań kwestionariuszowych oraz zasady poprawnej budowy kwestionariuszy w badaniach sondażowych. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy kursu będą konstruowali bloki pytań kwestionariuszowych do konkretnych problemów badawczych, dowiedzą się o możliwych wadach pytań, efektach i błędach pomiaru oraz możliwościach ich niwelowania (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 14 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do 05.05.2018)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Techniki warsztatowej pracy z grupą

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 18 godzin), sala: ...
24.02.2018 (sobota) 09:30-14:20
3.03.2018 (sobota) 09:30-14:20
10.03.2018 (sobota) 09:30-14:20

Trener: dr Aneta Krzewińska, anetak@uni.lodz.pl , dr Agnieszka Kretek-Kamińska, kkaminsk@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci, doktoranci, pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wymagania i korzyści: Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące procesów grupowych. Zajęcia będą poświęcone zapoznaniu słuchaczy z różnymi metodami pracy warsztatowej oraz metodami badawczymi opartymi na pracy warsztatowej (kawiarenka deliberacyjna, badania fokusowe - FGI, spacer badawczy, warsztat projektowania przestrzeni). W trakcie praktycznej części kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować scenariusze różnych technik grupowych, poprowadzić je (ćwicząc przy okazji umiejętności pracy facylitatora) i opracować zebrany materiał (wiedza z zakresu nauk społecznych nie jest warunkiem koniecznym).

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 24 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zamknięta)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Metody badań biograficznych dla zaawansowanych

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
(łącznie 30 godzin), sala: ..
pt. godz. 15-19, sob. godz. 9-14; spotkania w marcu, kwietniu, maju dokładne terminy będą podane pod koniec lutego 2018r.

Trener: dr hab. Kaja Kaźmierska, kajakaz@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Studenci i doktoranci UŁ, pracownicy UŁ

Wymagania i korzyści: Podstawowa znajomość metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego; przygotowanie dystrybułowanych przed zajęciami tekstów teoretycznych i (auto)biograficznych. Bierna znajomość języka angielskiego.

Korzyści: Odpowiednie przygotowanie teoretyczne i metodologiczne badaczy posługujących się metodą biograficzną nie tylko w odniesieniu do spontanicznych wywiadów narracyjnych, ale także pisanych autobiografii, pamiętników, wspomnień, listów, zwierzeń itp. Szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie elementów metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego przy analizie owych tekstów zastanych, czy tworzonych w inny sposób. 

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 25 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja zakończona)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak prowadzić szkolenia i warsztaty – trenerska skrzynka z narzędziami

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

zajęcia w soboty 9-13.00, dokładne terminy zostaną podane w lutym 2018roku (łącznie 20 godzin), sala: ... 

Trener: Dr Iza Desperak idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, trenerki i trenerzy oraz osoby, które pragną się tym zajmować w przyszłości 

Wymagania i korzyści: wymaganezainteresowanie problematyką szkolenia, korzyści to zapoznanie z praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi, które przydają się w pracy edukacyjnej/trenerskiej.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do ... )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

termin od marca do maja zostanie ustalony na początku 2018 r.  (łącznie 20 godzin), sala: ...

Trener: dr Iza Desperak idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: osoby mające do czynienia z zagadnieniami rekrutacji i zatrudnienia lub planujące się z nimi związać w przyszłości

Wymagania i korzyści: zaangażowanie w tematykę szkolenia. Korzyścią będzie zapoznanie się z praktycznymi uwarunkowaniami polityki równościowej w miejscu pracy.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do ...)

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Jak walczyć z dyskryminacją, czyli trenerska szkoła równościowa

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź

semestr letni, soboty i niedziele 9-13.00 - do ustalenia na początku 2018 r. (łącznie 40 godzin), sala: ...

Trener: dr Iza Desperak, idespera@uni.lodz.pl,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: nauczycielki i nauczyciele, edukatorki i edukatorzy, trenerki i trenerzy oraz osoby, które pragną się tym zajmować w przyszłości

Wymagania i korzyści: wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca zagadnień równości płci, korzyści: zapoznanie ze sprawdzonym w praktyce programem edukacji równościowej w zakresie pozwalającym na jego samodzielne prowadzenie po ukończeniu kursu, potwierdzonego certyfikatem.

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

Tytuł:  Socjologia wizualna w praktyce: fotografia i film jako techniki badawcze 

Termin i miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
kwiecień/maj  3 spotkania dwudniowe,  zajęcia w piątki: 15.00-19.00 oraz soboty: 9.00-14.00, dokładne terminy zostaną podane w lutym 2018roku (łącznie 30 godzin), sala: ..

Trener: Tomasz Ferenc tomasz.ferenc@wp.pl , Waldemar Dymarczyk dymarczyk.waldemar@gmail.com ,  INSTYTUT SOCJOLOGII

Adresaci: Warsztat adresowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych obrazem i kulturą wizualną. Stawia on dwa główne cele: pierwszy, polega na sproblematyzowaniu tego, czym jest obraz i kultura wizualna (część teoretyczna), drugi, ukazuje techniki badawcze możliwe do zastosowania przy użyciu aparatów fotograficznych, kamer na nawet urządzeń typy smart fon.  

Wymagania i korzyści: Wymaganiem podstawowym jest zainteresowanie przedmiotem warsztatów oraz posiadanie dowolnego urządzenie rejestrującego obrazy. Korzyści jako przynosi warsztat polegają na uwrażliwienie na problematykę związaną z kulturą wizualną oraz na uzyskaniu wiedzy na temat praktycznego wykorzystania kilku technik badawczych, możliwych do samodzielnego zastosowania przez uczestników warsztatów.  

Program: zobacz

Liczba uczestników: max. 20 os.

Opłata: bezpłatne 

Formularz rejestracyjny: wejdź i prześlii zgłoszenie (rejestracja od 10.10.2017 do )

Koordynator i informacje: Agata Świątczak email: inssoc@uni.lodz.pl ; tel.: (0-42) 635 52 52

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu (czas 2 minuty) - wejdź

ARCHIWUM SZKOLEŃ

 1. Socjologia ciała - praktyka badawcza (październik-listopad 2017)
 2. Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych (28 października 2017)
 3. Geokodowanie obiektów w przestrzeni miasta - GISDay 2017 (15 listopada 2017)
 4. Pierwsze kroki w analizie danych – warsztaty z programem SPSS (listopad 2017)
 5. Jak zarządzić sobą w czasie? / TAKEDA (21 listopada 2017)
 6. Różne oblicza księgowości w organizacji typu SSC / TAKEDA (21 listopada 2017)
 7. Project Management / TAKEDA (21 listopada 2017)
 8. Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2018 roku (01 grudnia 2017)
 9. Wyzwania zintegrowanego rozwoju obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (15– 17 grudnia 2017)
 10. Autobiograficzny wywiad narracyjny – poziom podstawowy (październik 2017 - styczeń 2018)
 1. Podstawy modeli DSGE wykorzystywane w bankach centralnych do analiz polityki gospodarczej (19-20 września 2016)
 2. Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego (październik 2016 - styczeń 2017)
 3. Doskonalenie warsztatu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia (24 października 2016)
 4. Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych – zagadnienia podstawowe (29 października 2016)
 5. Ogólnodostępne bazy danych i interaktywne narzędzia wizualizacji danych (październik 2016 - maj 2017)
 6. Badanie przekazów medialnych – między perswazją a manipulacją (listopad 2016 - styczeń 2017)
 7. Badania ewaluacyjne – cele, metody, zastosowania (listopad-grudzień 2016)
 8. Pierwsze kroki w analizie danych - warsztaty z programem SPSS (listopad-grudzień 2016)
 9. Komunikowanie w Internecie – analiza mediów społecznościowych (listopad-grudzień 2016)
 10. Jak prowadzić szkolenia i warsztaty - skrzynka z narzędziami (listopad-grudzień 2016)
 11. Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych? (listopad-grudzień 2016)
 12. Jak planować i organizować proces rewitalizacji miasta? (30 listopada 2016)
 13. Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych (02-03 grudnia 2016)
 14. Techniki warsztatowej pracy z grupą (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 15. Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 16. Socjologia ciała - praktyka badawcza (grudzień 2016 - styczeń 2017)
 17. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miast (luty 2017)
 18. Miejskie przewodnictwo turystyczne (luty - kwiecień 2017)
 19. Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego (marzec-maj 2017)
 20. Drugstore Germany – Go to market [Procter&Gamble] (30 marca 2017)
 21. Selecting new investment location [Procter&Gamble] (30 marca 2017)
 22. Brand losing market share [Procter&Gamble] (31 marca 2017)
 23. Funkcjonalności Systemu Amron (7 kwietnia 2017)
 24. Infosys Master Data Seminars [INFOSYS] (kwiecień-maj 2017)
 25. Warsztaty Akademickie z ZUS (kwiecień-maj 2017)
 26. Metodyki zwinne w testowaniu aplikacji bankowych [NORDEA] (21 kwietnia 2017)
 27. Wizualizacja danych przestrzennych - wprowadzenie (22 kwietnia 2017)
 28. Analiza danych przestrzennych - wprowadzenie (06 maja 2017)
 29. Analiza ryzyka klienta w odniesieniu procedur bankowych w szczególności KYC [Nordea] (18 maja 2017)
 30. Jak napisać dobre CV i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? [PEKAO] (23 maja 2017)
 31. Nowe technologie w bankowości mobilnej [PEKAO] (25 maja 2017)
 32. CRM w Banku [PEKAO] (26 maja 2017)
 33. Zarządzanie wiekiem (w ramach programu: Akademia kompetencji menedżerskich w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób 50+) (czerwiec-lipiec 2017)
 34. Jak efektywnie zaprezentować się przed pracodawcą? [PEKAO] (30 maja 2017)
 35. Logistyka w zintegrowanych systemie Xpertis (12 czerwca 2017)
 36. Badania fokusowe - przygotowanie, realizacja, opracowanie wyników (25-29 września 2017)
 1. Innowacyjność - kluczem do sukcesu osobistego i biznesowego (marzec-maj 2016)
 2. Rachunkowość i Finanse w Centrum Usług Wspólnych - kierunek kariery (marzec-maj 2016)
 3. Jak organizować rewitalizację w gminach? Nowe uwarunkowania procesów rewitalizacji (20 kwietnia 2016)
 4. Rachunkowość i Finanse w Centrum Usług Wspólnych - kierunek kariery (2ed) (kwiecień-maj 2016)
 5. Creativity and entrepreneurship - workshops (26th of April 2016)
 6. Innowacyjność - kluczem do sukcesu osobistego i biznesowego (2ed) (maj 2016)
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź