Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr
Stowarzyszenie AbsolwentówHistoriaZjazdy absolwentówKontakt

Statut Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego zawiera następujące zadania podstawowe:

 

 • Wzmacnianie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów
 • Organizowanie pomocy absolwentom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i dalszym kształceniu się
 • Pomoc członkom stowarzyszenia dotkniętym wypadkami losowymi
 • Utrzymywanie więzi z instytucjami i katedrami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania i współdziałanie we wzajemnym zbliżaniu teorii i praktyki gospodarczej, a także w dziedzinie doskonalenia metod nauczania
 • Współdziałanie z władzami Uniwersytetu Łódzkiego oraz władzami i organizacjami publicznymi i prywatnymi na terenie kraju w organizowaniu i świadczeniu usług na rzecz naszej uczelni i obydwu wydziałów
 • Promocja osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie myśli ekonomicznej oraz doświadczeń praktyki społeczno-gospodarczej
 • Organizowanie wykładów, odczytów, konferencji i sympozjów naukowych
 • Organizowanie pomocy naukowej członkom stowarzyszenia podejmującym prace nad rozprawą doktorską i habilitacyjną
 • Prowadzenie ewidencji absolwentów i udzielanie o nich informacji adresowej
 • ułatwianie absolwentom znalezienia pracy przez zbieranie i udzielanie o nich odpowiedniej informacji
 • Zbieranie od absolwentów opinii dotyczących programu oraz form i metod kształcenia ekonomistów i socjologów i przekazywanie ich władzom uczelni
 • Organizowanie sekcji problemowych i wspieranie ich działalności oraz tworzenie i wydatkowanie funduszy stowarzyszenia.

 

Deklaracja

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź