Czwartek, 24 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

RUSZA KIERUNEK MIĘDZYUCZELNIANY – REWITALIZACJA MIAST

« Wróć do listy aktualności

Umowę, w obecności Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, podpisali rektorzy obu uczelni prof. Antoni Różalski (UŁ) i prof. Sławomir Wiak (PŁ) oraz dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ i dr hab. Marek Lefik, prof. PŁ, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.

Uczestnicząca w spotkaniu Prezydent Miasta Łodzi podziękowała władzom obu uczelni za pochylenie się nad problemem rewitalizacji i zaznaczyła, że Rewitalizacja miast jest kierunkiem przyszłościowym. „To odpowiedź na zapotrzebowanie naszego miasta. Tu rozpoczęliśmy problem dotyczący rewitalizacji, która posiada bardzo ważny aspekt społeczny, mający ożywić tkankę miejską” - mówiła Pani Prezydent,  która została zaproszona do poprowadzenia wykładu na nowym kierunku.

„Rewitalizacja miast jest pierwszym tego typu kierunkiem kształcenia w Polsce, o dużym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Organizacja studiów na tym kierunku zakłada zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej” – dodał prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.

 

W programie studiów znajdują się 62 przedmioty. Zajęcia będą prowadzone w dużym stopniu przez praktyków, przedstawicieli firm. Studia będą trwały pięć semestrów.

„Rekrutację kandydatów na studia organizuje Politechnika Łódzka. W najbliższym naborze limit miejsc ustalono na 60 osób. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego” – poinformował prof. Sławomir Wiak, Rektor PŁ.

W ramach kierunku Rewitalizacja miast student zdobędzie wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Absolwent studiów będzie potrafił nie tylko analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Absolwent kierunku studiów Rewitalizacja miast otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź