Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

O PROJEKCIE "SZKOŁA PATRONACKA"

PROJEKT „SZKOŁA PATRONACKA”


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie działa na rzecz upowszechniania nauki i edukacji w regionie. W działanie to doskonale wpisuje się nowy projekt Wydziału „Szkoła Patronacka”, obejmujący współpracę z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi w Łodzi i w regionie. Od stycznia 2013 roku patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ objętych zostało 25 szkół ponadgimnazjalnych.


Projekt "Szkoła Patronacka" zakłada:

 1. Podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzenia wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i informatyki.
 2. Zapoznawanie uczniów z warunkami i organizacją studiów, programem nauczania
  oraz środowiskiem akademickim Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
 3. Wspieranie wybitnie uzdolnionych uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
 4. Wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych.


Założone cele będą osiągnięte poprzez:

 1. Przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas objętych patronatem.
 2. Udział uczniów klas objętych patronatem w wybranych zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
 3. Współpracę studenckich kół naukowych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Opracowanie wspólnych sesji naukowo-dydaktycznych.
 5. Umożliwienie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych dostępu do zasobów biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
 6. Inne działania uzgadniane na bieżąco przez obie strony porozumienia.
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź