Wtorek, 19 września 2017, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZASADY PRZYJĘĆ

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości. Do wyliczenia wyników brane są pod uwagę oceny z egzaminu pisemnego z przedmiotów określonych przy kierunku studiów oraz określone przeliczniki tych przedmiotów. 

Kategorie przedmiotów:

kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie maturalnym. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek.

 

kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie maturalnym. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek.

 

kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie maturalnym. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek.

Przeliczniki:


Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego

1

Do przeliczenia uwzględniony jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1,5 4 5

2

Do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1 3 3,75

3

Do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek

0,5 1 1,25

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze starą maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości. Do wyliczenia wyników brane są pod uwagę oceny z egzaminu pisemnego i ustnego z przedmiotów określonych przy kierunku studiów oraz określone przeliczniki tych przedmiotów.

 

Kategorie przedmiotów:

kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie maturalnym. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek.

 

kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacjibędzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie maturalnym. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek.

 

kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategoriinie są wymagane na świadectwie maturalnym. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek.

Przeliczniki:

Przedmioty kategorii 1

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 400
Bardzo dobra 312
Dobra 223
Dostateczna 134
Dopuszczająca 45
Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów
Bardzo dobra 400
Dobra 223
Dostateczna 45

 

Przedmioty kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 300
Bardzo dobra 233
Dobra 165
Dostateczna 98
Dopuszczająca 30
Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów
Bardzo dobra 300
Dobra 165
Dostateczna 30

 

Przedmioty kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 100
Bardzo dobra 79
Dobra 58
Dostateczna 37
Dopuszczająca 15
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra  100
Dobra  58 
Dostateczna  15 


Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej 

Przedmioty kategorii 1

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 500
Bardzo dobra 413
Dobra 325
Dostateczna 238
Dopuszczająca 150
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra  500
Dobra  325
Dostateczna  150 

 

Przedmioty kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 375
Bardzo dobra 310
Dobra 244
Dostateczna 179
Dopuszczająca 113
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra 375
Dobra  244
Dostateczna  113

 

Przedmioty kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2
Ocena Liczba punktów
Celująca 125
Bardzo dobra 107
Dobra 89
Dostateczna 71
Dopuszczająca 53
Skala ocen od 5 do 3
Ocena  Liczba punktów
 Bardzo dobra 125
Dobra  89
Dostateczna  53

Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP), natomiast poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).

Jeśli na danym kierunku stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.

Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia polega na obliczeniu punktów z ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź