Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

WYMAGANE DOKUMENTY

Studia I stopnia

WYMAGANE DOKUMENTY dla kandydatów na studia

I stopnia -LICENCJAT

 • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany przez kandydata formularz podania,
 • w przypadku kandydatów z nową maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki (lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w trakcie składania dokumentów) - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki (lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w trakcie składania dokumentów) - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej
 • kserokopia dowodu osobistego (wymagane jest okazanie dowodu osobistego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
 • zeskanowana i przesłana fotografia  do systemu elektronicznej rekrutacji.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.  

Odpis świadectwa dojrzałości NIE JEST KOPIĄ!! Zrób ksero dokumentu.

 Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku.

Dokumenty może złożyć osoba trzecia bez upoważnienia.

Studia II stopnia

WYMAGANE DOKUMENTY dla kandydatów na studia

II stopnia -MAGISTERSKIE

 • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany przez kandydata formularz podania,
 • kserokopia dowodu osobistego (wymagane jest okazanie dowodu osobistego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 • zeskanowana i przesłana fotografia  do systemu elektronicznej rekrutacji. Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.W przypadku absolwentów UŁ nie jest wymagane.
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów i kserokopia suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki (lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w trakcie składania dokumentów) – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Komisji Rekrutacyjnej

lub

 • - zaświadczenie pobrane z dziekanatu o obronie pracy licencjackiej (po odebraniu dyplomu i suplementu oryginały wydane przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu w dziekanacie kierunkowym)
 •  Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku.

Dokumenty może złożyć osoba trzecia bez upoważnienia.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź