Środa, 18 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

TERMINARZ REKRUTACJI 2018/2019 I OPŁATA REKRUTACYJNA

TERMINARZ REKRUTACJI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE

1. Studia pierwszego  stopnia 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (link) oraz dokonanie wpłaty opłaty  rekrutacyjnej w wysokości 70 zł /kierunek (Zarządzenie nr 91 Rektora z dn.13.04.2018)

Od 9 maja do 9 lipca 2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 12 lipca 2018

Publikacja list osób zakwalifikowanych

 Do 17 lipca 2018

Terminy składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych:

18.07.2018     środa godz.15.00-18.00

19.07.2018     czwartek godz. 15.00-18.00

20.07.2018     piątek godz.10.00-13.00

21.07.2018     sobota godz.10.00-13.00

Miejsce składania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nr 1,2

Wydział Ek-Soc. Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39 sala E 107, E 108

Od 18 lipca do 21 lipca 2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 21.07.2018)

Do 24 lipca 2018

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 26 lipca 2018

Publikacja list osób przyjętych na studia

Do 27 lipca 2018

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).


STUDIA STACJONARNE

2. Studia drugiego stopnia 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (link) oraz dokonanie wpłaty opłaty  rekrutacyjnej    70 zł /kierunek (Zarządzenie nr 91 Rektora z dn.13.04.2018)

Od 9 maja

do 16 lipca 2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 19 lipca 2018

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla określonych kierunków

20 lipca 2018

Publikacja list osób zakwalifikowanych

Do 25 lipca 2018

Terminy składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych:

26.07.2018     czwartek godz.15.00-18.00

27.07.2018     piątek godz. 15.00-18.00

28.07.2018     sobota godz.10.00-13.00

30.07.2018     poniedziałek godz.10.00-13.00

Miejsce składania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nr 3

Wydział Ek-Soc. Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39 sala E 207

Od 26 lipca

do 30 lipca 2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –30.07.2018)

Do 2 sierpnia 2018

Publikacja list osób przyjętych na studia

Do 3 sierpnia 2018

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów). 


STUDIA NIESTACJONARNE

3. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (link) oraz  dokonanie wpłaty opłaty  rekrutacyjnej 70 zł /kierunek (Zarządzenie nr 91 Rektora z dn.13.04.2018)

  Od 1 sierpnia

do 17 września 2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 19 września 2018

Terminy składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych:

11.09.2018     wtorek godz.16.00-18.00

12.09.2018     środa godz. 16.00-18.00

13.09.2018     czwartek godz.10.00-13.00

14.09.2018     piątek godz.10.00-13.00

15.09.2018     sobota godz.10.00-13.00

17.09.2018     poniedziałek godz. 16.00-18.00

18.09.2018     wtorek godz.16.00-18.00

19.09.2018     środa godz.16.00-18.00

Miejsce składania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nr 4

Wydział Ek-Soc. Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39 sala F 118

Od 11 września

do 19 września 2018     

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 19.09.2018)

Do 21 września 2018

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 25 września 2018

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź