Czwartek, 19 kwietnia 2018, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

OPŁATY ZA STUDIA, STYPENDIA, AKADEMIKI

Wysokość opłat  za studia stacjonarne I stopnia na kierunku Ekonomia-studia w języku angielskim; Ekonomia Ekobiznes- studia w języku angielskim ustalona na podstawie załącznika nr 17 do Zarządzenia nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r.

 Rok studiów

Odpłatność za rok

 (PLN)

Odpłatność za semestr (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 3 ratach za semestr zimowy (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach za semestr letni (PLN)

I, II, III

3.000

 

1.500

 

I rata  -    500

II rata  -   500

III rata  -  500

I rata  -  400

II rata  - 400

III rata  - 400

IV rata  - 300

W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów lub za cały semestr studiów - zastosowanie znajdą bonifikaty przewidziane w zawartych ze studentami umowach o warunkach odpłatności  za studia.


Wysokość opłat za studia stacjonarne II stopnia na kierunku Economics and International Business; Ekonomia Ekobiznes-studia w języku angielskim ustalona na podstawie załącznika nr 17 do Zarządzenia nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r.

  Rok studiów

Odpłatność za rok

(PLN)

Odpłatność za semestr (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 3 ratach za semestr zimowy (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach za semestr letni (PLN)

I, II

3.000

 

1.500

 

I rata  -    500

II rata  -   500

III rata  -  500

I rata  -  400

II rata  - 400

III rata  - 400

IV rata  - 300

W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów lub za cały semestr studiów - zastosowanie znajdą bonifikaty przewidziane w zawartych ze studentami umowach o warunkach odpłatności  za studia.

Wysokość opłat za studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach: ANALITYKA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, LOGISTYKA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA ustalona na podstawie załącznika nr 10 do Zarządzenia nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r.

 Rok studiów

Odpłatność za rok 

(PLN)

Odpłatność za semestr (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 3 ratach za semestr zimowy (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach za semestr letni (PLN)

I, II, III

3.800

 

1.900

 

I rata  -    700

II rata  -    600

III rata  -   600

I rata  -  550

II rata  - 450

III rata  - 450

IV rata  - 450

W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów lub za cały semestr studiów - zastosowanie znajdą bonifikaty przewidziane w zawartych ze studentami umowach o warunkach odpłatności  za studia.

Wysokość opłat za studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach: ANALITYKA SPOŁECZNA, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA, LOGISTYKA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA ustalona na podstawie załącznika nr 10 do Zarządzenia nr 99 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017 r.

 Rok studiów

Odpłatność za rok

(PLN)

Odpłatność za semestr (PLN) 

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 3 ratach za semestr zimowy (PLN)

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach za semestr letni (PLN)

I, II

4.200

 

2.100

 

I rata  -    700

II rata  -    700

III rata  -   700

I rata  -  600

II rata  - 500

III rata  - 500

IV rata  - 500

W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowo za cały rok studiów lub za cały semestr studiów - zastosowanie znajdą bonifikaty przewidziane w zawartych ze studentami umowach o warunkach odpłatności  za studia.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z formami oraz zasadmi przyznawania stypentiów, a także przydzielania miejsc w akademickach na stronie Centrum Obsługi Studenta.

Maturzysto 2017 r.! 

Przeczytaj o STYPENDIUM POMOSTOWYM 500zł/ mies.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź