Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

LIMITY PRZYJĘĆ

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019
Kierunki i limity przyjęć
    studia stacjonarne studia niestacjonarne
L.p Kierunek I stopień II stopień I stopień II stopień
1 Analityka gospodarcza 60      
2 Bankowość i finanse cyfrowe 100 60    
3 Economics and international business   60    
4 EkoMiasto (nabór Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) 80      
5 Ekonomia 240 150 60 60
6 Ekonomia, studia w języku angielskim 35      
7 Ekonomia ekobiznes 90      
8 Ekonomia ekobiznes, studia w języku angielskim 60      
9 Ekonomia miasta zrównoważonego 90      
10 Finanse międzynarodowe 90      
11 Finanse i rachunkowość 180 180 150 150
12 Gospodarka przestrzenna 150 90 35 35
13 Informatyka 90      
14 Informatyka i ekonometria 90 60    
15 Inwestycje i nieruchomości 90 60    
16 Logistyka 120 90 90 35
17 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 90 90    
18 Polityka społeczna    60    
19 Praca socjalna 60 60 35 35
20 Rewitalizacja miast (nabór prowadzi Politechnika Łódzka)   60    
21 Rynek finansowy 150 60    
22 Socjologia 60 60 35 35
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź