Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PROGRAM STYPENDIALNY MŁODZI W ŁODZI

« Wróć do listy aktualności

W roku akademickim 2017/2018 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 20 firm i instytucji z Łodzi i regionu. Stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków sfinansują:

ABB (7 stypendiów), BSH (3 stypendia), P&G (2 stypendia), ACCENTURE (1 stypendium), AMCOR (1 stypendium), ASCO NUMATICS (1 stypendium), CORNING (1 stypendium),
GFT (1 stypendium), GSI GROUP (1 stypendium i 1 akademik), KOMFORT (1 stypendium), OBLIGO (1 stypendium), PELION (1 stypendium), ROSSMANN (1 stypendium) oraz
SII (1 stypendium).  

Łącznie to aż  23 stypendia!

Natomiast uczelnie zapewnią  bezpłatne zakwaterowanie w swoim domu studenckim: UNIWERSYTET ŁÓDZKI (4 miejsca w akademiku) oraz POLITECHNIKA ŁÓDZKA (2 miejsca
w akademiku).
Ponadto firma ERICSSON sfinansuje kurs programowania dla 12 osób, firma INFOSYS kurs języka angielskiego lub języka niemieckiego dla 10 osób, Uniwersytet Medyczny kurs języka hiszpańskiego dla 10 osób, a Społeczna Akademia Nauk kurs języka japońskiego dla 15 osób.

 

Rekrutacja do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców trwa do 27 października 2017 r. (za wyjątkiem rekrutacji do programu stypendialnego firmy P&G, która zakończy się 20 października 2017 r.)  

Regulaminy programów stypendialnych oraz formularze wniosków stypendialnych można znaleźć na stronie www.mlodziwlodzi.pl korzystając z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW.

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej wspierającej rekrutację do programów stypendialnych w mieście pojawią się billboardy przedstawiające ubiegłoroczną Stypendystkę programu Młodzi w Łodzi, studentkę Uniwersytetu Łódzkiego – Monikę Bocian (stypendystka firmy Rossmann), która przebywa obecnie na praktykach w Hiszpanii. Na uczelniach pojawią się plakaty, ulotki i stoiska informacyjne.

 

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych inicjatyw programu Młodzi w Łodzi, m.in. bezpłatnych szkoleń dla studentów oraz karty rabatowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy
z Zagranicą UMŁ, tel. 42 638 43 27, 42 638 59 28, e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

 

STYPENDIA NAUKOWE MIASTA ŁODZI 2017/2018


1 października 2017 r. rozpoczyna się również nabór wniosków do VII edycji Programu stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z tereny Miasta Łodzi.

Studenci I roku studiów stacjonarnych wybranych 55 kierunków łódzkich uczelni, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz doktoranci podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

Głównym celem miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi, a także przyciąganie do Łodzi zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu.

Wyróżnieni studenci otrzymają miesięcznie przez okres jednego roku akademickiego max. 1500 zł, natomiast doktoranci max. 2500 zł.

W dotychczasowych sześciu edycjach programu stypendialnego wyłonionych zostało
105 stypendystów, którzy łącznie otrzymali od miasta wsparcie w wysokości 1.475.036 zł!

Korzystający z programu Stypendyści to wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie, którzy legitymują się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także dużą aktywnością w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia poza uczelnią oraz rozwijania swoich pasji, w wielu przypadkach wyróżnieni Stypendyści zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, mają na swoim koncie liczne publikacje oraz ściśle współpracują z biznesem.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w VII edycji programu stypendialnego oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.młodziwlodzi.pl (zakładka Inicjatywy > Stypendia Miasta Łodzi).

Nabór aplikacji trwa do 30 października br.!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ, tel. 42 638 43 27, 42 638 59 28, e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

 

KIERUNKI PRIORYTETOWE/ DYSCYPLINY NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE
DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM NAUKOWE MIASTA ŁODZI

 

1. analityka gospodarcza

29. inżynieria kosmiczna

2. analiza i zarządzanie w biznesie

30. inżynieria materiałowa

3. artystyczna grafika komputerowa

31. inżynieria procesowa

4. automatyka i robotyka

32. inżynieria produkcji

5. bankowość i finanse cyfrowe

33. inżynieria środowiska

6. biotechnologia

34. kompozycja muzyki filmowej

7. budownictwo

35. komunikacja wizualna

8. business management

36. lekarski/ medycyna

9. chemia

37. lingwistyka dla biznesu

10. chemia budowlana

38. logistyka

11. edukacja techniczno- informatyczna

39. management and finance

12. ekonomia

40. matematyka

13. elektronika i telekomunikacja

41. mechanika i budowa maszyn

14. elektrotechnika

42. mechatronika

15. energetyka

43. międzywydziałowe studia matematyczno- przyrodnicze

16. farmacja

44. mikrobiologia

17. finanse i inwestycje

45. nanotechnologia

18. finanse i rachunkowość

46. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

19. fizyka

47. rachunkowość

20. fizyka techniczna

48. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

21. genetyka

49. technologia chemiczna

22. geoinformacja

50. technologie informatyczne w logistyce

23. geomonitoring

51. tkanina i ubiór

24. grafika

52. transport

25. informatyka

53. włókiennictwo

26. informatyka i ekonometria

54. wzornictwo

27. inżynieria biomedyczna

55. zarządzanie i inżynieria produkcji

28. inżynieria biochemiczna

 

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź